Caritas pomaga seniorom w Tygodniu Miłosierdzia

W Tygodniu Miłosierdzia Caritas Diecezji Płockiej realizuje akcję #Pomoc Dla Seniora. Pracownicy i wolontariusze przekazują seniorom paczki żywnościowe, maseczki i rękawiczki oraz 200 kart z programu „Na codzienne zakupy”.

Old-450742_1920.jpg

Wolontariusze i pracownicy Caritas Diecezji Płockiej w Tygodniu Miłosierdzia docierają z pomocą wszędzie tam, gdzie jest ona niezbędna, w myśl słów papieża Franciszka: „Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”.

- Seniorzy otrzymują paczki żywnościowe i środki ochrony, w tym maseczki i rękawiczki. Dzięki zaangażowaniu Fundacji Biedronki, rozdaliśmy 200 kart w programie „Na codzienne zakupy”. Umożliwiają one osobom starszym, często samotnym, o niskim miesięcznych dochodzie, zakup artykułów spożywczych i chemicznych – przekazał ks. kan. Szczepan Bugaj, dyrektor Caritas Diecezji Płockiej.

To kolejna transza pomocowa. W pierwszej Caritas przekazała potrzebującym (głównie seniorom) 300 paczek żywnościowych, w części z nich znalazły się również środki ochrony i czystości. Część paczek została dostarczona bezpośrednio do miejsc zamieszkania, tak, aby maksymalnie ograniczyć kontakty i tym samym wypełnić obowiązujące nakazy bezpieczeństwa.

Jednocześnie cały czas można wspierać kampanię Caritas #PomocDlaSeniora”, przekazując darowiznę na stronie www.caritas.pl/pomocdlaseniora, wysyłając SMS o treści SENIOR na numer 72052 (koszt 2,46 zł) lub wpłacając dowolną kwotę na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł wpłaty SENIOR).

Akcja #Pomoc Dla Seniora w diecezji płockiej jest realizowana we współpracy i wsparciu finansowym ze środków Caritas Polska.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę