Caritas diecezjalna zorganizuje wypoczynek letni dla 400 osób

400 osób: dzieci i młodzieży z diecezji płockiej, wychowywanych w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w ciągu kilku letnich turnusów będzie wypoczywać w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas Diecezji Płockiej w Popowie. Ich pobyt kolonijny dofinansuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Rece_dzieci.jpg

400 osób: dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat wypocznie w ciągu kilku turnusów w położonym na terenie leśnym Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas Diecezji Płockiej im. Bł. Abpa. Antoniego J. Nowowiejskiego w Popowie. Uczestnicy na wypoczynek przyjadą z wykwalifikowanymi opiekunami. Będą mieli zapewnione posiłki, a także wiele atrakcji m.in. zwiedzą Muzeum Narodowe oraz wystawę przygotowaną przez osoby niewidome w Warszawie.

Wezmą też udział w warsztatach malarsko-plastycznych na terenie ośrodka. Na miejscu na co dzień dzieci i młodzież będą mieć do dyspozycji boisko sportowe, basen, ścianki do wspinaczki, tzw. tyrolkę, place zabaw. Nie zabraknie też zajęć sportowo-rekreacyjnych, dyskotek i wieczornych ognisk. Chętni będą mogli codziennie uczestniczyć w Mszy św. Opiekę duchową zapewni im neoprezbiter ks. Tomasz Gerek.

Kierownik ośrodka ks. Paweł Rokicki mówi, że organizatorom kolonii chodzi o to, aby dzieci i młodzież w jakimś sensie oderwać od świata wirtualnego: - Chcemy zrealizować program wychowawczy, w którym kładzie się akcent na wartość duchowe, uczy właściwego przeżywania kultury i sztuki, wdraża podstawy savoir-vivr`u, uczy tolerancji wobec osób chorych i niepełnosprawnych. Postaramy się, aby pobyt w ośrodku Caritas różnił się od innych, typowo świeckich form wypoczynku – podkreśla ksiądz kierownik.

Pobyt dzieci i młodzieży z diecezji płockiej w ośrodku finansowany jest przez Caritas Diecezji Płockiej, przy dofinansowaniu Kuratorium Oświaty w Warszawie. Turnusy odbędą się w dniach 22 lipca – 23 sierpnia br.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę