Biskupi z Płocka uczestniczą w obchodach 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II na Islandii

Biskup płocki Piotr Libera i biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski uczestniczą w obchodach 30. rocznicy wizyty apostolskiej papieża Jana Pawła II na Islandię: - W morzu niewiary, ateizmu i relatywizmu moralnego – nie można utracić wiary - powiedział 1 czerwca br. bp Milewski w katedrze w Reykjavíku. Od 5 lat na Islandii pracuje duszpastersko ks. dr Grzegorz Adamiak z diecezji płockiej.

Rekjawik.jpg

Biskupi Piotr Libera i Mirosław Milewski uczestniczą w uroczystościach związanych z 30. rocznicą wizyty Jana Pawła II na Islandii, na zaproszenie bp. Dawida Tencera, biskupa reykjavickiego, pochodzącego ze Słowacji. W pierwszym dniu wizyty 1 czerwca biskupi koncelebrowali Mszę św. w katedrze Chrystusa Króla w Reykjavíku.

Homilię wygłosił bp Mirosław Milewski: - Położenie tej wyspy, jej przyroda, specyfika klimatu ukazują mi wielkość dzieł Bożych, które przemawiają językiem prawdy, dobra i piękna. Jeśli ten świat jest tak piękny, o ile piękniejszy musi być Ten, który to wszystko nam dał w posiadanie – powiedział do wiernych.

Zaznaczył, że od zmartwychwstania Chrystusa rozpoczyna się zupełnie nowa jakość eksploracji świata – Apostołowie i uczniowie Jezusa, usłyszawszy Jego słowa i zobaczywszy Jego cuda, nie mogą stać w miejscu. Zaczęli podbój słowem Bożym najpierw od basenu Morza Śródziemnego, a potem całego świata. Dzięki temu Ewangelia dotarła dzięki Bożemu zamysłowi także na Islandię. 

Kaznodzieja przypomniał, że Islandczycy usłyszeli o Jezusie ponad tysiąc lat temu: usłyszeli i uwierzyli. Odkryli prawdę o tym, że ich piękna wyspa nie zaistniała w wyniku przypadku, ale stała się „widzialnym obrazem dobroci i wszechmocy Boga”. Papież Polak św. Jan Paweł II  odwiedził 30 lat temu wyspę ze słowami umocnienia i pojednania.

W pierwszą sobotę czerwca bp Milewski przypomniał polskim katolikom na Islandii, jak wielką rolę w ich życiu wiary odgrywa Maryja: - Jeśli wspominamy Karola Wojtyłę, to nie byłoby jego wiary i pontyfikatu bez Maryi. Jeśli dziś mieszka tutaj około 14.000 Polaków, to z pewnością wielu z nich przywiozło na Islandię swoje przywiązanie do Matki Bożej. Mamy w sobie bowiem jako naród wielką cześć dla Niej. Trudno nam sobie wyobrazić Polskę, nasz kraj, naszą historię bez Maryi – stwierdził hierarcha.

Poprosił też uczestników Eucharystii, aby w morzu niewiary, ateizmu i relatywizmu moralnego, czyli odrzucania obiektywnych, niezmiennych wartości - nie utracili wiary. By światło Chrystusa wciąż oświecało drogi ich życia, o On sam nigdy nie zniknął z horyzontu ich życia.

Biskupi z Płocka podarowali też bp. Tencerowi ikonę Matki Bożej z Jasnej Góry.

Podczas wizyty na Islandii biskupi z Płocka wezmą też udział w jubileuszu 5-lecia polskiej parafii pw. św. Jana Pawła II w Asbru (Keflaviku). Jej proboszczem od 5 lat jest ks. dr Grzegorz Adamiak, pochodzący z diecezji płockiej. 

W płockim seminarium duchownym kształci się obecnie dwóch polskich kleryków, którzy po otrzymaniu święceń kapłańskich będą pracować na Islandii.

Papież Jan Paweł II odbył pielgrzymkę na Islandię w dniach 3-4 czerwca 1989 r. 3 czerwca spotkał się z władzami kraju, w katedrze Chrystusa Króla przewodniczył spotkaniu z duchownymi, siostrami zakonnymi i wiernymi świeckimi, ukoronował cudowną figurę Matki Bożej z Reykholar. Przewodniczył także nabożeństwu ekumenicznemu w Thingvellir (w Dolinie Parlamentu). Natomiast w niedzielę 4 czerwca przewodniczył Mszy św. przed katedrą Chrystusa Króla, podczas której wygłosił homilię i udzielił Pierwszej Komunii św. grupie dzieci.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę