Biskup Szymon Stułkowski w rocznicę kapłaństwa: najpierw uważajmy na samych siebie

- Uważajmy na samych siebie. Najpierw troszczmy się o własną świętość. Słowem i świadectwem życia pokazujmy, że Jezus podzielił się z nami swoim kapłaństwem, a my niegodni niesiemy ten dar - powiedział biskup Szymon Stułkowski w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. Gościł w katedrze i mieście księży, którzy razem z nim w 1986 roku przyjęli sakrament kapłaństwa.

38 R. Święceń Bp Szymon
plock.gosc.pl

Biskup płocki Szymon Stułkowski przewodniczył koncelebrowanej Eucharystii w bazylice katedralnej płockiej, z udziałem księży z kilku diecezji, którzy przed laty razem z nim ,15 maja 1986 roku, przyjęli sakrament kapłaństwa z rąk abp. Jerzego Stroby, metropolity poznańskiego.

- „Uważajcie na samych siebie” - to słowo, które dziś otrzymujemy. „Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią” – przywołał fragment pierwszego czytania (Dz 20,28-38).

Zauważył, że kapłani najpierw muszą uważać na siebie, a dopiero potem na „stado”, na ludzi, którzy są im zawierzeni, dla których są Chrystusowymi kapłanami. Nikt za kapłanów tego nie zrobi, nikt za nich nie pomyśli o ich własnej duchowej kondycji, o rekolekcjach, o przyjaciołach, z którymi można porozmawiać i poradzić się w trudnych sprawach: - Pierwsza rzecz, to troska o własne zbawienie, o swoją świętość – zaakcentował bp Stułkowski.

Na drugim miejscu jest troska o ludzi, którym się posługuje: „Abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią”. Chodzi o Kościół Boga, ksiądz nie jest jego właścicielem, to Kościół nabyty zbawczą krwią Jezusa: - To nie jest moja parafia, moja diecezja - ale Boża własność – podkreślił hierarcha.

- „Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów” - uważaj, co głosisz, kim jesteś, jakie dajesz świadectwo – kaznodzieja zacytował fragment Dziejów Apostolskich.

- „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno” (J 17,11) - chcemy prosić Pana Boga, żeby nas zachował w jedności naszemu powołaniu; żebyśmy słowem, a przede wszystkim świadectwem życia potrafili pokazywać, że Jezus podzielił się z nami swoim kapłaństwem, że my niegodni tego ten dar otrzymaliśmy i go niesiemy. W Bogu jest źródło naszej mocy – głosił Pasterz Kościoła płockiego.

W Eucharystii w katedrze (15 maja 2024 r.) uczestniczyli księża, siostry zakonne i świeccy, którzy pracują w instytucjach diecezji płockiej oraz wierni miasta Płocka. Bp Stułkowski przyjął od nich jubileuszowe życzenia. Zwieńczeniem wspólnej modlitwy było uroczyste „Te Deum”.

W czasie pobytu w Płocku dwudziestu jeden księży - gości (z archidiecezji poznańskiej, archidiecezji gnieźnieńskiej i diecezji kaliskiej) między innymi zwiedziło Płock, katedrę, Muzeum Diecezjalne, nawiedziło bazylikę w Czerwińsku nad Wisłą i rzeką Wisłą, na łodziach, wraz z bp. Stułkowskim, gospodarzem spotkania, pielgrzymowało z Czerwińska do Płocka.


Szymon Stułkowski urodził się 21 lutego 1961 r. w Rokietnicy k. Poznania. Został ochrzczony 5 marca 1961 r. w Cerekwicy k. Poznania. W roku 1980 ukończył VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu. W latach 1980-1986 odbył formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i studia na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 15 maja 1986 r. w katedrze poznańskiej, z rąk abp. Jerzego Stroby.

Ks. Stułkowski w latach 1994-2000 odbył studia doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej na Uniwersytecie Wiedeńskim, rozprawę doktorską napisał pod kierunkiem ks. prof. Paula M. Zulehnera. Po powrocie do Poznania m.in. był duszpasterzem akademickim, redaktorem miesięcznika „Katecheta”, adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierował referatem duszpasterstwa ogólnego i specjalistycznego w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu. Był kanonikiem gremialnym Metropolitalnej Kapituły Katedralnej w Poznaniu.

W latach 2006-2016 był sekretarzem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Był opiekunem Akademickiego Koła Misjologicznego im. dr Wandy Błeńskiej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Należy do Stowarzyszenia Pastoralistów Europy Środkowowschodniej oraz Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów.

24 maja 2019 r. Ojciec święty Franciszek mianował ks. Szymona Stułkowskiego - biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej, przydzielił mu stolicę tytularną Tabalta. Sakrę biskupią przyjął z rąk abp. Stanisława Gądeckiego 9 czerwca 2019 r. w katedrze poznańskiej. Hasłem posługi biskupiej są słowa Vos autem dixi amicos (Nazwałem was przyjaciółmi).

W latach 2019-2022 bp Szymon Stułkowski był w archidiecezji poznańskiej m.in. wikariuszem generalnym, członkiem Rady Kapłańskiej, przewodniczył Referatowi Katechetycznemu w Kurii Metropolitalnej. W strukturach Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Duszpasterstwa, Rady ds. Misji oraz Rady ds. Apostolstwa Świeckich.

Dnia 22 października 2022 r. Ojciec święty Franciszek mianował bp. Stułkowskiego biskupem płockim. 26 listopada 2022 r. odbył się jego ingres do katedry płockiej. W herbie biskupim znajduje się srebrna lilia (nawiązanie do Matki Bożej Częstochowskiej), złota muszla z której wypadają trzy krople srebrne (symbol sakramentu Chrztu św.), korona (nawiązanie do św. Zygmunta, patrona Płocka).