Biskup płocki Piotr Libera obchodził 15. rocznicę ingresu do bazyliki katedralnej

Biskup płocki Piotr Libera 31 maja 2022 r. obchodził 15. rocznicę ingresu do bazyliki katedralnej w Płocku: - Mój ingres związany jest z tajemnicą nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, która zawsze była i jest mi bliska. Taka była wola papieża Benedykta XVI – przypomniał Pasterz Kościoła płockiego w Opactwie Pobenedyktyńskim.

80045366 0DEB 4B86 9A68 FE3097F8D0D4

Jubileuszowe spotkanie rozpoczęło się modlitwą „Anioł Pański” z udziałem pracowników instytucji diecezjalnych. Wspólnie modlono się między innymi za pokój, zwłaszcza w Ukrainie. W święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny życzenia w imieniu  wszystkich kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, przekazał bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej.

- Mogę przypuszczać, że rano, gdy ksiądz biskup sprawował Mszę świętą, zatrzymał dłużej wzrok i serce na słowach Maryi z Jej kantyku uwielbienia „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim”. Dziękujemy Bogu za powołanie i posłanie księdza biskupa tu, na Północne Mazowsze. Dziękujemy za wszystkie dobre wydarzenia minionych lat, których nigdy nie brakowało, za aktywną codzienność biskupią, za wszystkie posługi w diecezji, w parafiach i wielu różnych instytucjach – wymienił bp Milewski.

Zapewnił o modlitwie wszystkich, tam gdzie żyją i pracują: w parafii, kurii czy seminarium. Życzył, by bp Libera nadal wytrwale i z pogodą ducha niósł Dobrą Nowinę i głosił, że „Bóg jest Miłością”; by uczył za św. Faustyną, jak ważne i potrzebne jest zawierzenie Bogu wszystkiego, zgodnie z wezwaniem „Jezu, ufam Tobie”.

Przekazał życzenia zdrowia i sił fizycznych na dalsze lata biskupiej drogi, by ksiądz biskupmógł ofiarnie i owocnie służyć wspólnocie: - Tak, jak słyszeliśmy w liście pasterskim w minioną niedzielę, by „tworzyć taki Kościół, który nie będzie instytucją załatwiającą interesantów, ale miłosiernym Samarytaninem, który czyni się bliźnim poranionego człowieka” – zacytował sufrgan.

Za św. Pawłem  powtórzył, aby biskup płocki „weselił się nadzieją, w ucisku był cierpliwy, w modlitwie wytrwały, zaradzał potrzebom świętych, błogosławił tych, którzy prześladują,  błogosławił, a nie złorzeczył, weselił się z tymi, którzy się weselą, płakał z tymi, którzy płaczą” (por. Rz 12, 9-16b).

- Niech św. Stanisław Kostka, patron naszej diecezji, wyprasza księdzu biskupowi u Chrystusa wszelkie dobro i błogosławieństwo na prowadzenie Kościoła płockiego. W tej drodze niech umacnia opieka Maryi Królowej Apostołów – życzył bp Mirosław Milewski.

Bp Piotr Libera podziękował opatrzności Bożej za to, że 15-lecie w Płocku było i jest związane z tajemnicą nawiedzenia: - Tajemnica ta zawsze była i jest mi bliska. Rozważamy ją w różańcu świętym w części radosnej. Wolą papieża Benedykta XVI było to, żeby w tym dniu przypadł mój ingres. Dziękuję wszystkim w diecezji za to, że przez 15 lat wspomagaliście mnie, a ja, na ile siły i inspiracja „z góry” pozwalała, starałem się razem z wami być, działać, pracować – powiedział biskup płocki.

Podziękował także za modlitwy, za wieloraką życzliwość serca, za otwieranie się na różne sugestie i propozycje, za gościnność w parafiach: - Proszę nadal o pamięć w modlitwie za Kościół płocki i diecezję. Naszemu spotkaniu towarzyszą relikwie św. Stanisława Kostki, patrona diecezji. Niech nas dalej prowadzi w przyszłość, bo „Gdzie Bóg - tam przyszłość”, jak brzmiało hasło 43. Synodu diecezjalnego. Ono jest wciąż aktualne - zaznaczył Pasterz Kościoła płockiego.  

W dniu jubileuszu wyróżnił kilkunastu współpracowników. Tytułem kanonika odznaczeni zostali: ks. mgr Robert Henryk Andrikowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Żurominku Kapitulnym, ks. prof. dr hab. Rafał Bednarczyk, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Rębowie i wykładowca UKSW w Warszawie, ks. mgr Marek Dyga, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Szwelicach, ks. mgr Krzysztof Kujawa, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasem, ks. Wiesław Piątek, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Zagrobie, ks. Eugeniusz Światkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie.

Pięcioro osób przyjęło Wielki Order św. Zygmunta - odznaczenie diecezjalne, przyznawane za zasługi wniesione w pomnażanie dobra duchowego i materialnego Kościoła płockiego.

W tym gronie byli: pasjonistka s. Aneta Maria Krawczyk CSP, od 2005 roku pielęgniarka na oddziale zakaźnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, dr Elżbieta Grzybowska, sekretarz asystent i rzecznik Kurii Diecezjalnej od 14 lat, lekarz stomatolog Teresa Elżbieta Mazurkiewicz, która od 1988 roku pomaga klerykom i duchowieństwu w sprawach zdrowotnych, była prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Płocku, państwo Irena Orysiak i Wojciech Orysiak, którzy od 9 lat prowadzą dom biskupa płockiego.

W imieniu odznaczonych podziękowała Elżbieta Grzybowska. Przytoczyła fragment wiersza ks. Janusza S. Pasierba „Popielec”: „Pamiętaj, jeśli jesteś uczniem Jezusa, który przyniósł  na ziemię ogień, pamiętaj, musisz się spalić”. Słowa te mogą być mottem osób pracujących w Kościele i dla Kościoła.

***

Biskup Piotr Libera (ur. 20 marca 1951 r.) pochodzi z Katowic-Szopienic. W roku 1969 wstąpił do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, w trakcie (1970-1972) odbył służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Batalionie Ratownictwa Terenowego w Bartoszycach. Święcenia kapłańskie przyjął 15 kwietnia 1976 r. z rąk bp. Henryka Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Po święceniach kapłańskich pełnił obowiązki wikariusza w parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej. W latach 1979-1980 był prefektem w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym z siedzibą w Krakowie.

W latach 1980-1986 studiował w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, jest doktorem literatury klasycznej i starochrześcijańskiej. Uzyskał tytuł doktora z literatury klasycznej i starochrześcijańskiej. Po powrocie do kraju prowadził lektorat języka łacińskiego i wykładał patrologię w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie, a następnie w Katowicach. Od 1989 r. pełnił funkcję sekretarza Nuncjusza Apostolskiego w Polsce abp. Józefa Kowalczyka.

23 listopada 1996 r. papież Jan Paweł II mianował go biskupem tytularnym Centurii oraz biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1997 r. z rąk Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Rzymie. Jego dewizą biskupią były słowa „Deus Caritas est” – „Bóg jest Miłością”.

W latach 1996-2007 był biskupem pomocniczym katowickim. Podczas 294. Zebrania Plenarnego, obradującego w Warszawie w dniach od 30 kwietnia do 1 maja 1998 r. wybrano go na sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, funkcję tę pełnił do roku 2007. Z urzędu wchodził w skład Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Był członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu oraz Kościelnej Komisji Konkordatowej.

Wchodził w skład Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu ds. Wspólnego Dziedzictwa Kultury. Należał do komitetu organizującego podróż apostolską papieża Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Był głównym organizatorem - ze strony kościelnej - podróży apostolskiej papieża Benedykta XVI do Polski w 2006 r. W trakcie pielgrzymki pełnił rolę lektora papieskich przemówień.

2 maja 2007 r. papież Benedykt XVI mianował go biskupem płockim. Ingres do katedry płockiej odbył się 31 maja 2007 r. Jako ordynariusz płocki wprowadził w diecezji coroczne obchody Światowego Dnia Młodzieży - w Niedzielę Palmową. Jako pierwszy w historii biskup diecezjalny płocki odwiedził katedrę Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku; aktywnie włącza się w doroczne obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Płocku. W 2007 r. powołał Radę Społeczną przy Biskupie Płockim. W roku 2008 jako jedyny biskup diecezjalny w Polsce powierzył funkcję rzecznika prasowego świeckiej kobiecie. Jest otwarty na współpracę w mediami.

Podjął decyzję o tym, aby rok 2008 był w diecezji Rokiem Bł. Abp. Antoniego J. Nowowiejskiego - biskupa płockiego w latach 1908-1941, męczennika II wojny światowej. W 2009 r. zainaugurował pierwsze w diecezji Okno Życia (w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy Starym Rynku w Płocku).

22 lutego 2011 r., w 80. rocznicę objawień Jezusa Miłosiernego św. siostrze Faustynie Kowalskiej w Płocku, przyjął jako swój herb biskupi wizerunek Jezusa Miłosiernego i zawołanie: „Jesu, in Te confido – Deus Caritas est” – „Jezu, ufam Tobie – Bóg jest Miłością”. Jest jednym ze spowiedników w bazylice katedralnej.

W 2012 r. otworzył Młodzieżowe Centrum Edukacyjno-Wychowawcze „Studnia” w Płocku. W 2014 r. doprowadził do fuzji Katolickiego Radia Płock i Katolickiego Radia Ciechanów - w jej efekcie powstało Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Erygował cztery parafie: św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim (2007), Bł. Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie (2009), Nuna (2011), św. Ojca Pio w Płońsku (2017). W 2016 r. konsekrował biskupa pomocniczego diecezji płockiej Mirosława Milewskiego. Doprowadził do reorganizacji dekanatów w diecezji (aktualnie jest ich 28). Zawsze akcentował współpracę ze świeckimi w Kościele, promując działalność Parafialnych Rad Duszpasterskich.

W latach 2012-2015 przeprowadził 43. Synod Diecezji Płockiej „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”, jego pokłosiem jest Księga Synodalna „XLIII Synod Diecezji Płockiej. Prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego”. Z inicjatywy bp. Libery dwukrotnie w diecezji odbyły się Synody Młodych: 28-29 marca 2015 r. oraz 31 sierpnia - 1 września 2018 r. W myśl zapisów 43. Synodu Diecezji Płockiej powołał w Kurii Diecezjalnej dwa nowe wydziały: ds. rodzin oraz ds. Nowej Ewangelizacji – jego dyrektorem została świecka ewangelizatorka. W 2018 r. wydał nowatorskie „Vademecum duszpasterstwa związków nieregularnych”.

Z inicjatywy bp. Libery rok 2018 został ogłoszony przez Episkopat Polski – Rokiem Świętego Stanisława Kostki, ponadto święty ten ponownie został głównym patronem diecezji płockiej. Doprowadził do organizacji w Płocku w dniach 25-26 września 2018 r. pierwszego w historii tej diecezji Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (380. z kolei).

Dnia 17 września 2018 r., jako pierwszy biskup diecezjalny w Polsce, przekazał informacje o przypadkach nadużyć wobec osób małoletnich przez niektórych duchownych. 22 czerwca 2021 r. ukazał się „Raport o nadużyciach seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych diecezji płockiej zgłoszonych od 31 maja 2007 roku do 31 maja 2021 roku”, będący owocem j pracy Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie”, powołanego przez bp. Liberę w 2013 r.

Jako biskup płocki ofiarnie wspiera misje i misjonarzy z diecezji płockiej (pomoc finansowa i materialna). Odwiedził płockich misjonarzy i duszpasterzy w Peru, Zambii, Norwegii i na Islandii. W czasie pandemii kilkukrotnie udzielił pomocy placówkom medycznym w Peru, gdzie pracują księża z diecezji płockiej, a także w Płocku. Od kilku lat pomaga dwóm rodzinom z Syrii (najpierw w ramach projektu Caritas „Rodzina Rodzinie”). Towarzyszy pielgrzymom, którzy chodzą w dorocznej Pieszej Pielgrzymce Diecezji Płockiej na Jasną Górę.

W 2017 r. doprowadził do przeniesienia z Sikorza do Płocka Szkół Katolickich – swoją siedzibę ponownie znalazły one na terenie obiektów Wyższego Seminarium Duchownego. Aktualnie jest to: Katolicka Szkoła Podstawowa im. bł. Antoniego J. Nowowiejskiego i bł. bp. Leona Wetmańskiego oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki („Stanislaum”). Natomiast w Sikorzu utworzono Dom Seniora Leonianum Piękne życie.

W 2020 r. otworzył w Ciechanowie filię Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” oraz przyczynił się do rozwoju Diecezjalnego Studium Organistowskiego, tworząc Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej „Musicum”.

Od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku, za zgodą papieża Franciszka, przebywał w eremie kamedulskim Srebrnej Góry pod Krakowem. Pokłosiem tego pobytu jest m.in. książka „Słowo ze Srebrnej Góry”.

Jest autorem publikacji: „Wierność. Słowo z Ars” (2010), „Słowa jak kromki chleba” (2012), „Mocarze Krzyża świętego” (2015), „Św. Stanisław Kostka na kartach poezji” (2018), List Biskupa Płockiego „Do moich braci kapłanów” (2019), „Słowo ze Srebrnej Góry” (2020).

31 maja 2022 roku ksiądz biskup Piotr Libera obchodził 15. rocznicę ingresu do bazyliki katedralnej w Płocku.