Biskup Piotr Libera: Duch prawdy pokona ducha kłamstwa, ducha grzechu i śmierci

- Duch Święty, to Duch największej Miłości: Duch przebaczenia grzechów, jedności, pokoju i miłości wzajemnej, która uczy, aby nie żyć po swojemu, ale po Bożemu. Ten Duch pokona ducha kłamstwa, ducha grzechu i śmierci - powiedział biskup Piotr Libera w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, Pani Mazowsza i Kujaw w Skępem. W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (19 maja 2024 r.) przewodniczył Mszy św. odpustowej w świątyni, która jest miejscem modlitwy wielu pielgrzymów.

Duch_swiety1.jpeg

Bp Piotr Libera powiedział w homilii, że dzień Zesłania Ducha Świętego, pięćdziesiąt dni od Zmartwychwstania, polega na tym, że Bóg chce w ludziach zacząć wszystko od początku, jakby na nowo uczył „jak się oddycha, jak się mówi, jak się modli, jak się kocha”. Tego potrzeba ludziom „mieszkającym często na pustyni szarej codzienności”, którzy zapomnieli o swoim duchowym Wieczerniku.

Zaznaczył, że jest to wielkie święto dziękczynienia za wszystkie owoce zbawienia. Dla Żydów licznie zgromadzonych w Jerozolimie w dniu Pięćdziesiątnicy było to święto zbiorów, za które składano Bogu dzięki w świątyni. Dla ludzi wierzących jest to święto dziękczynienia za owoce zrodzone na drzewie krzyża.

- Pan Jezus obecny w Wieczerniku pośród swych Apostołów obiecuje im Swego Ducha Parakleta, Ducha Pocieszyciela i Obrońcy, Ducha największej Miłości: Ducha przebaczenia grzechów, jedności, pokoju i miłości wzajemnej, która uczy: aby już nie żyć „po swojemu, po swojemu” nie kochać, „po swojemu” nie wybierać, ale po Bożemu. „Gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy”, Bożej prawdy. Ten Duch prawdy pokona ducha kłamstwa, ducha grzechu i śmierci - powiedział hierarcha.

Stwierdził, że jeśli obecnie w tajemnicy wylania Ducha Świętego - Bóg Ojciec na nowo dał Swego Syna i Ducha Świętego, to znaczy, że dał ludziom Swoje dłonie. Trzeba dobrze to zrozumieć, aby w ludzkim tworzeniu, działaniu, decydowaniu, sięgać po wyższą, Bożą miarę i aby prosić o Boże natchnienie, „o jakąś nową miarę serca”.

Bp senior przypomniał, że Wieczernik jest miejscem narodzin Kościoła. Pan Bóg chce, aby ludzie doświadczyli Jego największej miłości, chce wziąć ich jak dzieci na kolana, choćby nie wiadomo jak ciężkie były ich problemy, chce im szeptać, że jest bliski.

- Wnoście do waszego życia, do waszych domów łaskę Wieczernika, tę nową miarę serca i ten nowy język wiary, przebaczenia i jedności, którego uczy nas Duch Święty - wezwał wiernych bp Libera.

Bp Piotr Libera w Skępem przewodniczył Mszy św. odpustowej z procesją eucharystyczną. Poza tym przez cały dzień trwała adoracja Najświętszego Sakramentu na tzw. Golgocie.