Biskup Piotr Libera do maturzystów: nie zamykajcie za sobą ostatnich drzwi

Doroczna pielgrzymka maturzystów diecezji płockiej na Jasną Górę odbyła się w tym roku w zmienionej formie: wzięło w niej udział kilkunastu maturzystów z ks. bp. Piotrem Liberą: - Nie zamykajcie za sobą ostatnich drzwi. Nie zatrzaskujcie serc i sumień – poprosił młodzież biskup płocki. W imieniu rówieśników maturzyści przed Cudownym Obrazem odmówili Akt zawierzenia Matce Bożej wszystkich maturzystów z diecezji. Pielgrzymka transmitowana była w Internecie.

Maturzysci-jg21.jpg

Wiosenny wyjazd maturzystów diecezji płockiej na Jasną Górę, aby tam, przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej modlić się o pomyślność w egzaminach, jest wieloletnią tradycją diecezji płockiej. Pandemia po raz drugi uniemożliwiła pielgrzymkę w tradycyjnej formie.

W piątek 9 kwietnia br. biskup płocki Piotr Libera przewodniczył Mszy św. w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze w intencji uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. Uczestniczyło w niej kilkunastu maturzystów wraz z wychowawcami.

W homilii bp Libera powiedział, że maturzystom towarzyszy świadomość, że wszystko jest w ręku Jezusa, bo On jest Panem życia i on udziela pomocy. Z drugiej zaś strony konieczny jest trud nauki, przygotowania, zarwanych nocy i pragnienie wypełnienia Bożej woli.

Odnosząc się do fragmentu Ewangelii według św. Jana biskup płocki zaznaczył, że apostołowie rozpoznali Zmartwychwstałego Jezusa, jednak doświadczenia spotkania z Nim nie były zwykłymi doświadczeniami. Nie był On już tym samym Jezusem, którego znali wcześniej: przyszedł do nich nie z tego świata: przyszedł jako Pan, Kyrios, Syn zasiadający po prawicy Ojca.

Świadkowie Zmartwychwstałego podkreślali, że doświadczyli spotkania się z Nim nie dzięki spostrzegawczości, ale przez znaki: posiłku, Eucharystii, przebaczenia, miłosierdzia, powierzenia misji, udzielenia mocy zrzucenia z siebie „starego człowieka”.

- Wiem i potwierdzają to bolesne statystyki, że wśród młodych Polaków, a więc także wśród was, jest spory procent takich, którzy mają problem z rozpoznaniem Zmartwychwstałego, ze spotkaniem żyjącego Jezusa w Kościele, z zaproszeniem Go jako Pana swojego życia. Proszę was jednak: nie zamykajcie za sobą ostatnich drzwi; ewangelizujcie, pomagajcie swoim kolegom, koleżankom, by nie zatrzaskiwali swoich serc, sumień na Jego obecność – zwrócił się do młodzieży Pasterz Kościoła płockiego.

Dodał, że może się zdarzyć, że Jezus do nich przyjdzie, tak jak przyszedł w życiu: Pascala, Frossarda, Chestertona, Gałczyńskiego, Herberta, Kaczmarskiego czy Krzysztofa Krawczyka, ale będzie miał problem z zamkniętym sercem: - Warto pozostać wiernym swojemu chrztowi. Warto gdzieś na studiach, gdzieś za granicą, gdzieś w pracy czy na górskim szlaku, w pandemii czy po niej pozostać wierną, wiernym – poprosił hierarcha.

W czasie Mszy św. przedstawiciele maturzystów złożyli swój Akt zawierzenia Bogu przez Maryję: „Maryjo! Pani i Królowo nasza! Przyjmij z macierzyńską miłością akt zawierzenia maturzystów diecezji płockiej, którzy w trudnym czasie pandemii przygotowują się do egzaminu dojrzałości. Stojąc przed Twym Jasnogórskim tronem, zawierzamy Ci nie tylko czekający nas egzamin maturalny, ale całe nasze życie” – powiedzieli młodzi ludzie. 

Zapewnili także, że chcą swoje życie przeżyć „mądrze i roztropnie”, wypełniając wolę Jezusa. Prosili o łaski na czas egzaminu dojrzałości, aby „praca włożona w przygotowanie tego ważnego wydarzenia wydała piękne owoce”, a wyniki matury pozwoliły dalej rozwijać się „na większą chwałę Boga i Ojczyzny”. Prosili o błogosławieństwo i umocnienie wiary, a także o kierowanie ich na „drogi świętości”. 

Wydarzenie było transmitowane na falach radiowych Katolickiego Radia Diecezji Płockiej oraz w Internecie, za pośrednictwem kanałów YouTube (Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów). Młodzież maturalna z diecezji uczestniczyła w nim on-line.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę