Biskup Mirosław Milewski: św. Józef zachował się jak prawdziwy mężczyzna

O tym, że św. Józef, przyjmując do siebie Maryję będącą w stanie błogosławionym i całkowicie ufając Bogu, zachował się jak prawdziwy mężczyzna, powiedział bp Mirosław Milewski 19 marca br. w parafii Gozdowo. W uroczystość św. Józefa wyraził też życzenie, aby Opiekun Świętej Rodziny stał się patronem wielkopostnej przemiany.

Jozef.jpg

Bp Mirosław Milewski zwrócił uwagę na postawę św. Józefa. Patrząc z perspektywy czasu na jego sytuację życiową można stwierdzić, że była niezwykle trudna: dowiedział się oto, że jego nowo poślubiona żona spodziewa się dziecka, a przecież on nie był jego ojcem.

- Ale wytrwał, nie poddał się. W sensie duchowym uratowało go całkowite zaufanie Bogu i poddanie się Jego woli: przyjął rolę męża i ojca, i wzorowo wypełnił zadanie opiekuna Świętej Rodziny – zaakcentował hierarcha. 

Zdaniem bp. Milewskiego, gdy współcześnie tak wiele mówi się kryzysie małżeństwa i rodziny, to św. Józef jest „najlepszym przykładem małżonka i ojca”: - Zachował się jak prawdziwy mężczyzna. Miał odwagę pokazać wszystkim, że jeśli Bóg jest z nim, to reszta się nie liczy – podkreślił kaznodzieja.

Dodał ponadto, że w czasach, gdy chore ideologie chcą zniszczyć tradycyjnie rozumiane ojcostwo, gdy dezawuuje się wartość rodziny, głosząc pochwałę LGBT i lansując adopcję dzieci przez pary homoseksualne – „mężczyzna musi na nowo odnaleźć w sobie ojcostwo, dar szczególny, wziąć na siebie odpowiedzialność za żonę i wspólne z nią potomstwo”.

Biskup pomocniczy diecezji płockiej przypomniał także, że św. Józef nazywany jest budowniczym „kultury życia”. Ten sprawiedliwy, żyjący wiarą, rozmodlony mężczyzna, starał się czynić dobro w każdej konkretnej sytuacji życia. Udowodnił, że bez wiary „każde dobro jest narażone na ryzyko zatracenia, przegranej” (św. Jan Paweł II).

- Choć przychodzi nam dziś w Kościele zmagać się z najcięższymi grzechami, choć media i portale społecznościowe pełne są doniesień o sytuacjach bolesnych i trudnych, niszczących tkankę i substancję Kościoła Chrystusowego, takich, które nigdy nie powinny były się zdarzyć, to w duchu wiary i współodpowiedzialności za Kościół trzeba nam wszystkim modlić się o jego oczyszczenie, o oddzielenie kąkolu od pszenicy, o przemianę serc tych, którzy utracili sumienie, i wybrali zło w czystej postaci – zaapelował biskup.

Bp Mirosław Milewski w czasie Mszy św. udzielił także sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę