Biskup Mirosław Milewski podczas Wigilii Paschalnej: tej nocy nasze serca wybijają puls serca Chrystusa

- Ta Wielka Noc wzywa nas do głoszenia wieści: uderzenia serca Zmartwychwstałego. Tej nocy nasze serca zaczynają wybijać puls Jego serca, puls wieczności – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski podczas liturgii Wigilii Paschalnej (20 kwietnia br.) w bazylice katedralnej płockiej.

Wigilia_paschalna_2019.jpg

Bp Mirosław Milewski w homilii zaznaczył, że Jezus na swoje Zmartwychwstanie wybrał ciszę, powstał z martwych w ciemności, bez świadków.

- Zmartwychwstał Pan całego wszechświata, odwrócił porządek. Noc złowroga i ciemna została wypełniona jasnością. Śmierć wciąż obecna na świecie – przełamana życiem. Grzech, którego zmyć z siebie niepodobna – pokonany. Doczesność – obleczona wiecznością. Kres ludzkiego istnienia – otwarty bezkresem – stwierdził hierarcha. 

Zaznaczył, że na co dzień jest tyle sporów, tyle zdań, punktów widzenia, hejtu, podziałów, wiele różnych wizji i perspektyw. Wszystko wydaje się ważne, ale w obliczu wieczności to wszystko staje się niczym, małą, ulotną perspektywą.

Człowiek chciałby wierzyć, że znaczy wiele, ale przecież jest na świecie tylko na chwilę. Gdy sobie to uświadomi, wszystkie sprawy nabierają innego znaczenia, problemy wydają się błahostką, bunty i podziały bezsensem, a ambicje próżnością - liczy się tylko życie.

Podkreślił, że w tę Świętą Noc świat otrzymał najważniejszą wiadomość, najważniejszy news -  tej nocy ponownie zabiło serce Zmartwychwstałego: - Puls serca Zmartwychwstałego Pana daje nam siebie jako dar, jako prezent, jako perspektywę. Ta Wielka Noc wzywa nas do głoszenia wieści: uderzenia serca Zmartwychwstałego. Tej nocy nasze serca zaczynają wybijać puls Jego serca, puls wieczności – powiedział bp Milewski. 

Wigilia Paschalna w katedrze płockiej odbyła się z licznym udziałem duchowieństwa, wspólnoty Seminarium Duchownego, sióstr zakonnych i wiernych. Tradycyjnie wspólnie wzięli oni udział w liturgii światła, obrzędzie błogosławieństwa wody i odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych.

Wydarzenie było transmitowane przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę