Biskup Mirosław Milewski do rolników: strzeżcie duchowego dobra katolickich rodzin

- Strzeżcie dobra duchowego katolickich rodzin, wychowujcie swoje dzieci w wierze, przekazujcie im wartości chrześcijańskie - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski do wiernych, zgromadzonych 18 sierpnia br. na dożynkach w Guminie. Pobłogosławił także chleb dożynkowy i wieńce, wykonane przez rolników.

Bp Milewski w homilii podziękował rolnikom za to, że podczas dożynek parafialnych, kończąc żniwny „bieg”, chcą wyrazić wdzięczność Stwórcy, Gospodarzowi nieba i ziemi, za otrzymane plony ziemi - za wspieranie pracy ich rąk, za szczęśliwie zebrane zboża, jarzyny i owoce, ale też za zdrowie rodzin rolniczych. Dożynki, to radość i odpoczynek po ciężkiej pracy, po troskach związanych ze zbiorem plonów czy otrzymaniem za nie godnej zapłaty.

- Pod koniec naszej celebracji eucharystycznej przyjmiemy do naszych serc przemieniony - już Boży Chleb, abyśmy mieli w sobie Boże życie, abyśmy mocą tego Chleba potrafili zło dobrem zwyciężać. Abyśmy umacniali w religijności i w zdrowym patriotyzmie polskie rodziny, które są ostoją Kościoła, narodu i państwa. Aby polska wieś wciąż była Bogiem silna, a życzenie „Szczęść Boże” było często wypowiadane przez pracujących na roli – głosił hierarcha.

Zaznaczył, że współcześnie trzeba strzec i bronić nie tylko tego, co jest darem Boga i natury, ale także wartości, które odziedziczono po przodkach; tego, co szybko postępujące zmiany cywilizacyjne chcą zabrać i zniszczyć. Polacy coraz częściej są zmuszeni bronić tego, co odziedziczyli po minionych pokoleniach i co do tej pory stanowiło o fundamencie narodu, rodziny, społeczeństwa - swojej chrześcijańskiej tożsamości.

- Strzeżcie dobra duchowego katolickich rodzin, przyjmujcie sakramenty święte, wychowujcie w wierze swoje dzieci, uczcie je dekalogu i przykazania miłości, i wychowujcie do wartości, czyli do odkrywania, że życie i rodzina nie są zbudowane tylko na człowieku, ale że do swojego życia, małżeństwa i rodziny zaprasza się także Boga. W rodzinach dbajcie o wzajemne relacje. Wszystko czym jesteście, czym żyjecie, oddawajcie Bogu na modlitwie, szczególnie niedzielnej Mszy św. w swoim kościele parafialnym – prosił rolników bp Milewski

Dodał też, że wierni powinni szanować wszystko to, co odróżnia ich od „cywilizacyjnych barbarzyńców”, co prowadzi do Boga, wiary, rodziny. Powiedział, żeby bronili się przed nowościami, które grożą duchowym i moralnym unicestwieniem, bronili i strzegli przed rzeczywistym złem, które prowadzi do destrukcji i demoralizacji.

Na zakończenie Mszy św. odmówiono suplikacje o deszcz.

Podczas dożynek bp Mirosław Milewski pobłogosławił chleb i wieńce dożynkowe, wykonane przez wiernych z parafii Gumino i Kucice - proboszczem tych parafii jest ks. kan. Tadeusz Milczarski, współorganizator dożynek. Starostami dożynek parafialno-gminnych w Guminie byli Anna i Robert Kownaccy. Obrzęd dożynkowy na scenie przedstawiła Kapela Łowicka. Dla wszystkich uczestników przewidziano poczęstunek, a gospodynie częstowały własnoręcznie upieczonymi ciastami.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę