Betlejemskie Światło Pokoju zawitało do Opactwa Pobenedyktyńskiego

Ks. biskup Mirosław Milewski przyjął od płockich harcerzy 20 grudnia br. Betlejemskie Światło Pokoju. Jego przekazywaniu w tym roku towarzyszy hasło „Światło, które daje moc”. Spotkanie w Opactwie Pobenedyktyńskim rozpoczęło się modlitwą „Anioł Pański”, z udziałem pracowników Kurii Diecezjalnej.

_wiat_o.jpg

Betlejemskie Światło Pokoju przekazała bp. Mirosławowi Milewskiemu liczna delegacja harcerzy z Chorągwi Mazowieckiej ZHP oraz Hufca ZHP im. Obrońców Płocka 1920 r.

Harcmistrz Cezary Supeł, komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP przypomniał, że Betlejemskie Światło Pokoju pochodzi z groty Narodzenia Pańskiego. Do Płocka przybyło ono z Wiednia: - Światło to idzie przez świat z misją „Światło, które daje moc”. Niech moc wiary, nadziei i miłości dzięki niemu stanie się naszym udziałem. Od 29 lat zanosimy je do wszystkich, którzy są z nami blisko w naszej harcerskiej służbie – podkreślił komendant.

Natomiast podharcmistrz Maciej Tarka, komendant Hufca ZHP w Płocku złożył życzenia świąteczne i noworoczne. Powiedział, że Boże Narodzenie, to czas „na zatrzymanie się, spotkanie z rodziną, ale też na zadumę i milczenie, bo ono też jest w życiu potrzebne”.

Harcerze przekazali także okolicznościową bombkę.

Bp Mirosław Milewski podziękował harcerzom za pielęgnowanie tradycji, która wpisała się na stałe do kalendarza ich zajęć. Zaznaczył, że Betlejemskie Światło Pokoju, to pewien symbol, ale potrzeba symboli i znaków, żeby zrozumieć to, co się w świetle wiary wydarzy w nocy 24 grudnia.

- Światło z Groty Betlejemskiej, to nie jest zwykłe światło: ono kieruje nasz wzrok na Jezusa, na Emmanuela. Jeśli przy okazji roznoszenia tego światła nie mówi się o Jezusie, to znaczy, że się nie rozumie tego, co się będzie działo 24 grudnia. To światło rozświetla mroki, ale też kieruje oczy na Jezusa – nasze „Światło w tunelu”, bo wokół pełno mroku i ciemności, które nas zasmucają, powodują paraliż duchowy. To światło jest pełne betlejemskiej mocy od Dzieciątka Jezus, które realnie zmienia nasze życie – zaakcentował biskup.

Betlejemskie Światło Pokoju jest w Płocku od soboty 14 grudnia. Jego oficjalne przyjęcie przez harcerzy z Mazowsza odbyło się w bazylice katedralnej w Płocku. Od tamtej pory harcerze odwiedzają kolejne miejsca, do których zanoszą wyjątkowe światło z miejsca narodzenia Jezusa Chrystusa.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę