Album o obecności Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II w diecezji płockiej

„Niezwykły Gość Ziemi Płockiej” - taki tytuł nosi wydawnictwo Archiwum Państwowego w Płocku, dokumentujące obecność kard. Karola Wojtyły, a potem św. Jana Pawła II w diecezji płockiej i w Płocku. Złożyły się na nią głównie zbiory Aleksandra Pluszcza, znanego płockiego kolekcjonera, który zgromadził wiele pamiątek o jedynym Papieżu z Polski.

Jan Pawel 2 Archiwum
fot. Jarosław Jóźwiak/plock.ap.gov.pl

Książka „Niezwykły Gość Ziemi Płockiej” ma charakter albumowy. Dr Tomasz Piekarski, dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku zaznaczył, że jej celem jest popularyzacja wiedzy na temat kontaktów Papieża Polaka z regionem płockim oraz upamiętnienie tych wydarzeń: „Pisana była w dużej mierze sercem i nie rości sobie prawa publikacji naukowej czy wyczerpującej na temat” - napisał we wprowadzeniu wydawca.

Agnieszka Wojciechowska, redaktor prowadzący, dodała, że książka jest „cegiełką do bogatej literatury”, dotyczącej św. Jana Pawła II. Geneza wydawnictwa sięga roku 1997, kiedy Aleksander Pluszcz, płocki kolekcjoner – pasjonat, przygotowywał się do spotkania ze św. Janem Pawłem II w Rzymie, w czasie pielgrzymki wiernych z diecezji płockiej, organizowanej przez parafię św. Tekli w Ciechanowie.

„Kilkumiesięczna praca zbierania dokumentów dotyczących wizyt w Płocku Karola Wojtyły zaowocowała powstaniem niepublikowanego opracowania pt. «Pasterski siew. Wybór materiałów ukazujących związki kardynała Karola Wojtyły z diecezją płocką». Praca ta została złożona w darze Ojcu Świętemu podczas audiencji prywatnej dla pielgrzymów 25 lipca 1997 r, w Castel Gandolfo” – napisała redaktor prowadząca.

W książce znalazły się zdjęcia przedstawiające udział kard. Karola Wojtyły w Milenium Chrztu Polski w Płocku (1966), uroczystościach 400. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki w Rostkowie i Płocku (1967), Wielkim Jubileuszu 900-lecia Diecezji Płockiej (1975) oraz peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w Diecezji Płockiej (1976).

„Niezwykły Gość Ziemi Płockiej” został poszerzony o dokumenty związane z wizytą św. Jana Pawła II w Płocku (7-8 czerwca 1991 r.) oraz świętymi i błogosławionymi, związanym z diecezją, a wyniesionymi na ołtarze przez tego Papieża (św. s. Faustyna Kowalska, bł. abp Antoni J. Nowowiejski, bł. bp Leon Wetmański, bł. Honorat Koźmiński). Wykorzystano w nim też materiały archiwalne z zasobów Archiwów Państwowych.

W „Niezwykłym Gościu…” znalazły się pamiątki dotyczące Karola Wojtyły i św. Jana Pawła II między innymi w postaci znaczków, kart pocztowych, datowników, pomników, tablic pamiątkowych. Jest to bogaty i różnorodny zbiór, pozwalający zachować pamięć o spotkaniach kard. Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, jedynym pochodzącym z Polski Następcy św. Piotra, z wiernymi i duchowieństwem diecezji płockiej.

Wśród autorów są m.in. Dariusz Lemanowicz i Jan Waluś, którzy udostępnili kolekcję medali, wybitych z okazji wizyty Papieża w Płocku oraz banknoty z płockimi nadrukami okolicznościowymi, prezentującymi Papieża Polaka. Poza tym swoje zbiory udostępnili: Jacek Grzybowski, Lubosz Karwat, Magdalena Młodziejewska, Jan Waćkowski. Wsparcia merytorycznego udzielił między innymi ks. dr Wojciech Kućko.

Biskup płocki Piotr Libera we wstępie do albumu napisał między innymi, że jest on przyczynkiem do dokumentowania bogatego dziedzictwa Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, szczególnie w Płocku, które jako jedno z nielicznych miast w kraju gościło Papieża: „Owoce spotkania płocczan i Mazowszan z Następcą św. Piotra były ogromne i ciągle jeszcze się rodzą w sercach Polaków”. Wśród nich wymienił rozwój kultu Miłosierdzia Bożego i peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego w parafiach diecezji.

Publikację pt. „Niezwykły Gość Ziemi Płockiej” wydano z okazji 30. rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Płocku i 100. rocznicy jego urodzin. Ukazała się między innymi dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę