Akcja „Smak Miłosierdzia” w Tygodniu Miłosierdzia

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku w Tygodniu Miłosierdzia obdarowało paczkami potrzebujących, w ramach akcji „Smak Miłosierdzia”. Akcja rozpoczęła się 22 kwietnia br. po Koronce do Miłosierdzia Bożego. Przygotowano 90 paczek, głównie z żywnością: - Podczas rozdawania paczek dołożyliśmy wszelkich starań, aby zachowane zostały względy bezpieczeństwa - zapewnił ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor sanktuarium.

Sanktuarium-2020.jpg

Akcja charytatywna Smak Miłosierdzia” stanowi jeden z punktów przygotowań do 90. rocznicy objawienia się Jezusa Miłosiernego św. s. Faustynie Kowalskiej, co miało miejsce w klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 22 lutego 1931 roku w Płocku. To tam s. Faustyna usłyszała polecenie namalowania obrazu „Jezu, ufam Tobie” oraz ustanowienia Święta Miłosierdzia Bożego.

W Tygodniu Miłosierdzia, 22 kwietnia br., po Koronce do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00 w bramie sanktuarium przygotowano do rozdania 90 paczek, głównie z żywnością (m.in. ryż, makaron, olej, ser, pasztet, słodycze). Dodatkowo w paczkach były maseczki ochronne.

- Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przekazywanie paczek odbyło się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Przekazywali je wolontariusze z Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, w maseczkach, z zachowaniem odpowiednich odległości - mówił ks. dr Tomasz Brzeziński.

Akcja „Smak Miłosierdzia” to jedna z wielu inicjatyw, które podjęło Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku w tym roku. Ma wymiar najbardziej praktyczny, zgodnie z przekonaniem, że miłosierdzie, to także czyny, a nie tylko słowa. W czasie pandemii jest też wyrazem troski o osoby żyjące w biedzie i bezdomnych, których sytuacja jeszcze się pogorszyła.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę