Adoracja Najświętszego Sakramentu w sanktuarium na zakończenie roku

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku w ostatni dzień roku, czyli 31 grudnia, zaprasza wiernych na czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem: - Będziemy dziękować, przepraszać i prosić Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie za cały świat do godziny 24.00 – przekazują siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku.

Adoracja Sbm
foto: ksmplock.pl

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia organizuje czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem w sylwestrowy wieczór 31 grudnia w kaplicy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku w Płocku. Miejsce to, związane ze św. s. Faustyną Kowalską, jest miejscem codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Czuwanie modlitewne w sylwestrowy wieczór rozpocznie się Apelem Jasnogórskim o godzinie 21.00. Wierni i siostry będą dziękować, przepraszać i prosić Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie za cały świat do godziny 24.00.

- Dla św. Siostry Faustyny noc była uprzywilejowanym czasem modlitwy. W nocy również wielokrotnie wyczuwała, że jakaś dusza potrzebuje jej modlitewnego wstawiennictwa. Oddajmy więc Miłosierdziu Boga wszystko to, co napełnia bólem i niepokojem świat, Kościół, naszą Ojczyznę, rodziny i nasze serca. Żywa obecność Jezusa Eucharystycznego niech przyniesie nam pokój i będzie światłem na nadchodzący 2022 rok – życzą siostry miłosierdzia.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, to miejsce w którym 22 lutego 1931 roku Jezus Miłosierny po raz pierwszy ukazał się św. Siostrze Faustynie Kowalskiej. Wydarzyło się to w oficynie klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Starym Rynku.

Sanktuarium powstało na terenie klasztoru w dniu kanonizacji św. siostry Faustyny, czyli 30 kwietnia 2000 roku. W 2015 roku Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia rozpoczęło budowę nowego sanktuarium, w tym kościoła, który mógłby pomieścić około 1,5 tysiąca. osób. W górnej części budynku będzie kaplica dziennej adoracji Najświętszego Sakramentu oraz główna nawa kościoła. W dolnej części zaplanowano Muzeum Św. Siostry Faustyny, sale prelekcyjne, Dom Pielgrzyma.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę