9 tysięcy dolarów od diecezji na pomoc dla misji Pebas w Peru

Diecezja płocka przeznaczyła 9 tysięcy dolarów na zakup lekarstw i artykułów medycznych, których potrzebuje ośrodek zdrowia w Pebas w Peru, w związku z pandemią koronawirusa. Na misji w Pebas pracuje ks. Paweł Sprusiński z diecezji płockiej.

Pebas_blog_pawel1.jpg

Ameryka Południowa, to kolejny kontynent, który zmaga się z pandemią koronawirusa. Sytuacja jest tam bardzo trudna, brakuje lekarzy i pielęgniarek, a chorych przybywa. Brakuje też lekarstw, maseczek i innych środków ochrony dla służby zdrowia. Lekarstwa na COVID-19 są w Peru kilkukrotnie droższe niż w Polsce. 

Ks. Paweł Sprusiński jest proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia w Pebas, należącego do Wikariatu Apostolskiego św. Józefa w Amazonii Peruwiańskiej. Misjonarz pochodzący z diecezji płockiej przekazał, że misja zmaga się z chorobą COVID-19.

Przesłał do swojej macierzystej diecezji listę najbardziej potrzebnych lekarstw i artykułów medycznych, których potrzebuje ośrodek zdrowia w Pebas. Diecezja płocka przekazała 9 tysięcy dolarów na zakup środków medycznych, niezbędnych do ratowania życia rdzennych mieszkańców Amazonii. Za wymienioną kwotę zakupione zostaną: ubrania ochronne dla lekarzy, termometr laserowy, maseczka – respirator oraz lekarstwa.

Biskup płocki Piotr Libera prosi także o modlitwę za płockich misjonarzy w Peru i za wiernych, wobec których pełnią oni posługę duszpasterską.