9 tysięcy dolarów na zakup samochodu dla misjonarzy w Peru

Kwotę 9 tysięcy dolarów przekazała diecezja płocka na zakup samochodu na potrzeby księży misjonarzy, którzy prowadzą seminarium duchowne w Iquitos w Peru (23 października 2020 r.). Kościół płocki systematycznie wspiera tę placówkę duchowo i materialnie.

Death-valley-4254871_1920.jpg

Diecezja płocka przekazała kwotę 9 tys. dolarów na potrzeby Seminario Mayor San Agustin (Wyższe Seminarium Duchowne pw. św. Augustyna) w Iquitos w Peru. Z prośbą o wsparcie do swojej macierzystej diecezji zwrócił się ks. Zbigniew Rembała, jeden z założycieli i rektor seminarium w tym peruwiańskim mieście. Zaznaczył, że seminarzyści pochodzą z ubogich rodzin, które nie są w stanie pomóc w utrzymaniu seminarium.

Seminarium jest utrzymywane przez poszczególne wikariaty i przy pomocy projektów. Dom znajduje się poza granicami Iquitos. Prowadzi do niego wąska, piaszczysto-gliniasta droga, która z powodu częstych opadów deszczu staje się niemal nieprzejezdna. Dojechać można jedynie samochodami z napędem 4x4.

„Misjonarze posiadają dwa stare samochody terenowe, ten nowszy ma 14 lat. Częste naprawy powodują wysokie koszty utrzymania. Samochody te używane są zarówno w potrzebach seminarium, jak i duszpasterskich, organizowanych przez seminarium i Wikariat Apostolski. Wszystko, co jest potrzebne do normalnego funkcjonowania, trzeba przywieść z miasta. Naszym samochodami jeździmy z klerykami po zakupy, a także do rożnych instytucji i urzędów. Często o pomoc w transporcie proszą też zaprzyjaźnieni księża Polacy. Samochody służą też w transporcie łódek do portu” – poinformował ksiądz misjonarz Zbigniew Rembała.

Dodał, że oba samochody są też wykorzystywane w każdą niedzielę: klerycy są nimi rozwożeni do szpitala i parafii, w których posługują. Ponadto misjonarze udają się nimi do szkół i parafii na spotkania z młodzieżą, aby dawać świadectwo powołaniu do kapłaństwa. Dodatkowo klerycy uczą się nimi jeździć. Posiadane samochody pomagają też w realizacji inicjatyw duszpasterskich w całym Wikariacie Apostolskim.

Misjonarze chcieliby zakupić teraz Toyotę Hillux za 43 tys. dolarów. O wsparcie zwrócili się także do organizacji, które dofinansowują takie zakupy m.in. do Miva Polska.

Wyższe Seminarium Duchowne pw. św. Augustyna (Seminario Mayor San Agustin) powstało w 1996 r., z inicjatywy księży misjonarzy z diecezji płockiej. Jego rektorem jest ks. Zbigniew Rembała, a od roku nowym pracownikiem ks. Rafał Kipigroch z diecezji częstochowskiej. W seminarium do kapłaństwa przygotowują się klerycy z Wikariatu Apostolskiego w Iquitos i z Wikariatu Apostolskiego św. Józefa w Amazonii.

Ostatnio wzrosła liczba seminarzystów przygotowujących się do kapłaństwa w domu formacyjnym - na rok propedeutyczny przyjęto siedmiu kandydatów. Łącznie w seminarium uczy się i modli czternastu kleryków. W grudniu 2019 r. dwóch alumnów ukończyło 8-letnią formację w seminarium i ma praktyki w parafiach, oczekując na przyjęcie diakonatu. Diecezja płocka systematycznie wspiera materialnie i modlitwą swoich duszpasterzy na misjach.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę