88. rocznica pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego

- Padamy na kolana i błagamy o przebaczenie Boga i ofiary: „Miej miłosierdzie dla nas i świata całego” – powiedział ks. biskup Piotr Libera 22 lutego br. w katedrze płockiej, w 88. rocznicę pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego w obrazie „Jezu ufam Tobie” - św. siostrze Faustynie Kowalskiej, cytując słowa Koronki do Miłosierdzia Bożego. Wierni wspominali rocznicę także w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku.

Rocznica_objawien_88.jpg

Bp Piotr Libera przewodniczył w katedrze głównej Mszy św. w 88. rocznicę pierwszego objawienia się Jezusa Miłosiernego, w obrazie „Jezu ufam Tobie”, św. siostrze Faustynie Kowalskiej. Odwołał się do słów z Ewangelii: „Ty jesteś Piotr – Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą!” – „Non praevalebunt!”.

Przywołał postać swojego poprzednika abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, który przy Starym Rynku stworzył placówkę opiekuńczo-wychowawczą pod nazwą „Zakład Anioła Stróża” dla zagubionych, upadłych dziewcząt. To on sprowadził do zakładu siostry Matki Bożej Miłosierdzia. W zakładzie pracowała św. siostra Faustyna. 22 lutego 1931 roku przeżyła pamiętne objawienie Jezusa Miłosiernego i nakaz namalowania Jego obrazu.

Bp Libera przypomniał też, że 82-letniego abp. Nowowiejskiego Niemcy zakatowali wraz z bp. Leonem Wetmańskim w obozie w Działdowie.  Do dziś męczennik ten nie ma grobowca w swojej katedrze. Upomniał się o niego 20 lat temu św. Jan Paweł Wielki. 13 czerwca 1999 roku w Warszawie postawił go na czele 108 polskich męczenników brunatnego totalitaryzmu i wyniósł na ołtarze Rzeczpospolitej, czyniąc błogosławionym. Rok później kanonizował św. siostrę Faustynę - Apostołkę Bożego Miłosierdzia.

Hierarcha przypomniał też, że 22 lutego Kościół powszechny obchodzi Święto Katedry św. Piotra Apostoła, czyli urzędu i papieskiej funkcji „niezawodnego nauczania i przewodzenia w nauczaniu Ewangelii” oraz urząd najwyższego nauczyciela i obrońcy prawdy Chrystusowej.

- Jakie to wymowne zwłaszcza dzisiaj, gdy u boku Ojca świętego Franciszka zgromadzili się przewodniczący Episkopatów ze wszystkich krajów świata, aby na kolanach błagać o przebaczenie – Boga i ofiary - za straszliwe grzechy dokonywane niestety, także przez ludzi Kościoła. Aby przemodlić i rozważać, co robić, aby takie wstrętne zło się nie panoszyło. My też padamy na kolana tu w Płocku i błagamy: „Miej miłosierdzi dla nas i świata całego” – zaakcentował biskup.

Wierni przez cały dzień nawiedzali też Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy Starym Rynku, gdzie miało miejsce pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego (jego rektorem jest ks. dr Tomasz Brzeziński). Aktualnie trwa rozbudowa tego miejsca. Będzie ono stanowiło centrum religijno-pielgrzymkowe, szerzące kult Bożego Miłosierdzia. Nad rozbudową czuwają siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, z przełożoną domu s. Mirosławą Ratter.

Tego dnia wieczorem płocczanie w oknach domów i mieszkań zapalili też tzw. Światło Miłosierdzia, na znak wdzięczności za dar objawień Jezusa Miłosiernego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę