700 osób na Spotkaniu Młodych „Wake up!” w Ciechanowie

Około 700 młodych ludzi z diecezji płockiej i z Polski wzięło udział w Spotkaniu Młodych „Wake up!” (obudź się), które odbyło się 9 listopada br. w Ciechanowie. W programie było m.in. uwielbienie Pana Boga, adoracja Najświętszego Sakramentu i koncert Cukra: „Niech Jezus będzie kluczem, który was otworzy na światło Ewangelii” – zwrócił się do młodych ks. biskup Mirosław Milewski.

Wake_up.jpg

„Patronem Ciechanowa jest św. Piotr, który trzyma klucz. Tak wielu ludzi dziś szuka klucza do serca młodych ludzi. Życzę, by Jezus kluczem modlitwy, śpiewu i świadectwa otworzył, obudził wasze serca na światło Ewangelii i piękno wspólnoty Kościoła katolickiego” - zwrócił się do młodych w Ciechanowie ks. biskup Mirosław Milewski.

W czasie spotkania świadectwo dał m.in. Krzysztof Sowiński ze Wspólnoty Uwielbienia „Głos Pana” ze Skierniewic. Opowiedział, że żył uwikłany w różne grzechy, ale pewnego dnia dostąpił łaski spotkania z Jezusem Chrystusem. To, co od Niego usłyszał, zupełnie zmieniło jego życie: „Zacząłem oddawać Bogu każdą sferę swojego życia, a On zaczął mnie oczyszczać. Jezus robi to delikatnie i skutecznie. On jest Bogiem bliskim, dlatego powinniśmy nawiązać z Nim bliskie relacje” – przekonywał ewangelizator.

Dodał, że Bóg wydaje się nudny tym, którzy jakby nie chcą widzieć świata i ludzi wokół. Dlatego potrzeba osobistego przebudzenia, aby „obudzić innych i napełnić się Duchem Świętym”.

Świadectwo wygłosił też kleryk Piotr Majtyka, student trzeciego roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Przyznał, że chcąc rozeznać swoje powołanie, modlił się m.in. Nowenną Pompejańską, potrzebował znaku od Jezusa: „Nie wydarzyło się nic specjalnego, ale doświadczyłem pewnej sytuacji i byłem przekonany, że przez nią działa Bóg. Zrozumiałem, że nie tylko ja mam jakieś plany na moją przyszłość, ale także Bóg ma swój plan, ma swoje marzenie, które chce spełnić we mnie” – twierdził alumn płockiej Alma Mater.

Eucharystii przewodniczył ks. Tomasz Dec, katecheta, wikariusz w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie. Kazanie wygłosił o. Marcin Kowalewski CMF z popularnego zespołu Fragua. Odwołał się do obrazu płonącej świecy: gdy ona się pali, to daje siebie. Ogień jest „głodny” i potrzebuje „jeść”. Wielu ludzi płonie, gdy swoje życie podporządkowuje pasji. „Największy płomień”, to wypełnienie własnego powołania. Jeżeli odkłada się na później ważne życiowe decyzje, to znaczy, że się „nie płonie lub płonie byle czym”.

„Gdy chcemy płonąć prawdziwą miłością, potrzebujemy spalać siebie samych i troszczyć się o czystość własnej świątyni ciała. Jeżeli nie płoniemy, to może dlatego, że za dużo jest w nas brudu i nieczystości. Nigdy nie zaprzestańcie sprzątać świątyni swojego serca” – apelował proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku.

W czasie spotkania modlono się o przyjęcie darów Ducha Świętego oraz o rozeznanie powołania, także do życia kapłańskiego czy zakonnego. Była też modlitwa uwielbieniowa, a w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu każda osoba modliła się fragmentem Pisma Świętego, który otrzymała na początku spotkania. Młodzi mogli również przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.

W programie 6-godzinnego spotkania znalazł się też koncert Cukra.

Spotkanie Młodych „Wake up!” w hali Mazovia w Ciechanowie odbyło się z inicjatywy ks. Tomasza Deca, wikariusza parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie. Wzięło w nim udział około 700 młodych ludzi z diecezji płockiej i spoza niej – każdy uczestnik otrzymał pamiątkową bransoletkę. Kolejne Spotkanie Młodych planowane jest na czerwiec 2020 roku.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę