6 sierpnia wyruszyła 41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę

Po porannej Mszy św. w bazylice katedralnej 6 sierpnia 2022 r. wyruszyła na szlak 41. Piesza Pielgrzymka Diecezji Płockiej na Jasną Górę: - Niech pielgrzymowanie będzie czasem przemienienia – wezwał pątników ks. biskup Mirosław Milewski. Pątnicy po dwuletniej przerwie wyruszyli w tradycyjny sposób: będą iść w grupach przez dziewięć dni, na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia. Idą pod hasłem „Powróćmy na Eucharystię”, modlą się też o pokój w Ukrainie.

Res D1CZ3008
foto: pielgrzymka.com/pl

Bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej zaznaczył, że celem pielgrzymowania jest dotarcie na Jasną Górę, przed oblicze Czarnej Madonny, do Matki Boga i Matki ludzi, aby tam zanieść prośby i błagania. Pątniczy trud „jest okazją rachunku sumienia i poprawy życia”. Pielgrzymka, to szczególna wspólnota ducha, wiary i radości; to znak świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła. 

- W najgłębszym, duchowym znaczeniu pielgrzymka jest drogą za Chrystusem, drogą, podczas której każdy, cierpliwie i z wiarą, dźwiga swój krzyż. Z takim wewnętrznym nastawieniem nieście do Maryi to, co najważniejsze, wszystkie osobiste intencje. Pielgrzymujecie także w intencjach, które dotyczą całego świata. Proszę, abyście ofiarowali swój trud również w intencji pokoju, szczególnie w ogarniętej wojną Ukrainie. Módlcie się też o poprawę sytuacji gospodarczej związanej z inflacją i ubożeniem naszego społeczeństwa - zwrócił się do pielgrzymów bp Milewski. 

Podkreślił, że hasłem pielgrzymowania są słowa „Powróćmy na Eucharystię”. Po pandemii wielu katolików w ogóle nie wróciło do Boga i na Mszę św., a przecież Eucharystia „to serce wiary”. Sprawowana niemal wszędzie, zawsze ma taką samą wartość i znaczenie. W celebracji eucharystycznej znajduje się „źródło i światło dla wszystkich działań”. Ona sprawia wzrost wiary, w Kościele „nie ma nic cenniejszego”.

Poprosił, aby pątnicy modlili się też w intencji powrotu Polaków „do kościołów, przed ołtarze, na Eucharystie i do konfesjonałów”, by powrócili do tego „co powinno stanowić sens ich duchowego życia”. 

Kaznodzieja zaakcentował, że płocka pielgrzymka wyrusza zawsze 6 sierpnia, w święto Przemienienia Pańskiego: - Siostro, bracie - pielgrzymowanie może przemienić także ciebie. Wędrówka krętą i pylistą drogą w sierpniowym upale może być czasem twojego przemienienia. Jezus kieruje swoje przesłanie do wszystkich, którzy są zmęczeni i obciążeni. On wezwał was na pielgrzymi szlak, bo wie, co to ludzki los. On prawdziwie rozumie, jak ciężkie może być życie, wie, co gnębi nasze serca, zna nasze ciężary i życiowe rozczarowania. Niech ta niełatwa wędrówka zakończy się pełnym wdzięczności spotkaniem z Bogurodzicą, naszą Matką – życzył pątnikom.

Głównym przewodnikiem pielgrzymki z Płocka na Jasną Górę jest po raz dziesiąty ks. Jacek Prusiński, ojciec duchowny w Szkołach Katolickich w Płocku. Pątnicy będą szli przez 9 dni, na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia w godzinach rannych. Pątnikom pieszym towarzyszy grupa na rowerach. Poza tym każdego dnia w ich intencji modlą się tzw. pielgrzymi duchowi.

Każdego dnia pielgrzymki wierni będą adorować Najświętszy Sakrament i słuchać konferencji tematycznych. Osoby zainteresowane będą mogły przystąpić do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz przyjąć szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel. Będzie też możliwość wsparcia materialnie budowy kościoła w parafii św. Ojca Pio w Płońsku. Podczas Apelu patriotycznego pątnicy wysłuchają koncertu Magdy Steczkowskiej z repertuarem patriotycznym.  

Katolickie Radio Diecezji Płockiej na swoim profilu fejsbukowym codziennie transmitować będzie wieczorne Apele z pielgrzymki. Studio pielgrzymkowe będzie się rozpoczynać o godzinie 20.40, następnie o godzinie 21.00 będzie można łączyć się na żywo w modlitwie z pielgrzymami pieszymi.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę