5 tysięcy dolarów od diecezji płockiej na pomoc mieszkańcom Amazonii Peruwiańskiej

Kwotę w wysokości 5 tysięcy dolarów przekazała diecezja płocka na pomoc ofiarom dotkniętym Covid-19 w Amazonii Peruwiańskiej. Środki te zostały przekazane za pośrednictwem ks. Pawła Sprusińskiego, kapłana diecezji płockiej, który pracuje na misji w Pebas. Diecezja płocka kolejny raz wspiera w ten sposób Peruwiańczyków.

Peru.jpg

Biskup Piotr Libera zdecydował o przekazaniu kwoty w wysokości 5 tysięcy dolarów na potrzeby mieszkańców Amazonii Peruwiańskiej. W ten sposób Kościół płocki pragnie wesprzeć wiernych w Pebas, zmagających się z Covid-19. Pieniądze otrzymał ks. Paweł Sprusiński, kapłan diecezji płockiej, który jest proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia w Pebas, należącego do Wikariatu Apostolskiego św. Józefa w Amazonii Peruwiańskiej. Środki te zostaną rozdysponowane na miejscu m.in. na zakup niezbędnych lekarstw i artykułów medycznych.

To kolejny raz, kiedy diecezja płocka pomaga mieszkańcom Ameryki Południowej, która doświadcza skutków pandemii koronawirusa. W maju na potrzeby mieszkańców misji trafiło 9 tysięcy dolarów, nadal jednak sytuacja jest tam bardzo trudna, a lekarstwa na Covid-19 są w Peru kilkukrotnie droższe niż w Polsce.

W Peru śmiertelność z powodu Covid-19 należy do najwyższych na świecie. Od początku pandemii w kraju wykryto ponad 613.378 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i 28.124 zgony z tego powodu. Kraj odnotowuje 88 zgonów na Covid-19 na każde 100 tysięcy mieszkańców. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę