370 paczek dla Rodaków na Wileńszczyźnie od Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”

Kolejny raz Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” z Płocka zorganizowała pomoc dla polskich rodzin zamieszkujących tereny Wileńszczyzny. W tym roku nie była możliwa zbiórka darów, podobnie jak w latach ubiegłych, ale zarząd organizacji pozyskał wsparcie finansowe dwóch podmiotów: Fundacji Orlen oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Koordynatorem akcji był Adam Modliborski, wiceprezes Zarządu Fundacji. Na Litwę pojechało aż 370 paczek żywnościowych.

Paczka.jpg

Charytatywna akcja odbywa się pod hasłem „Świąteczna Paczka Rodakom na Wileńszczyźnie”: „Tegoroczna pomoc dla Rodaków na Wileńszczyźnie jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu dwóch fundacji, które przekazały na ten cel środki finansowe w postaci darowizn. Paczki - w rekordowej liczbie - zakupione z tych środków dotrą do najbardziej potrzebujących podopiecznych Wspólnoty Miłosierdzia Bożego, organizacji pozarządowej z Solecznik” – mówi Adam Modliborski, koordynator paczki.

Dzięki współpracy Fundacji „Cokolwiek uczyniliście” i Wspólnoty Miłosierdzia Bożego przekazana pomoc dociera do tych, którzy jej rzeczywiście potrzebują. Kilkuletnia współpraca wspomnianych organizacji owocuje pięknymi dziełami. W 2019 r. odbyły się w Płocku Kolonie Miłosierdzia dla pięćdziesięciorga dzieci z polskich rodzin z okolic Solecznik. W tym samym roku organizacje te współpracowały tworząc pomoc charytatywną m.in. dla rodzin tych dzieci w postaci paczek żywnościowych i wyprawek szkolnych.

„Niestety w tym roku nie jest możliwe, aby członkowie naszego Zarządu wraz z grupą wolontariuszy, udali się na Litwę osobiście, jak to było w ubiegłym roku. Takie spotkania z naszymi Rodakami były dla nas żywą lekcją historii, a dla Nich możliwością podtrzymywania ducha polskości i okazją do niezwykle ważnego doświadczenia, jakim jest przekonanie, że Polska o nich pamięta” – wspomina Witold Wybult, prezes Zarządu Fundacji. 

Z racji na dość restrykcyjne obostrzenia służb litewskich dotyczące pandemii, dary zgromadzone przez organizację z Płocka zostały w dniu 18 grudnia br. bezpośrednio przetransportowane z Płocka do Solecznik na Litwie. Następnie zostaną one przez wolontariuszy Wspólnoty Miłosierdzia, pod kierownictwem Tadeusza Romanowskiego – lidera tej organizacji, rozdysponowane pośród tych, którzy ich najbardziej potrzebują. W tym roku, zgodnie z założeniami pomocy, część paczek ma dotrzeć do mieszkańców miejscowości po trasie pieszej pielgrzymki Suwałki – Wilno (Ostra Brama). 

„Gdy pielgrzymowaliśmy do Matki Boskiej Ostrobramskiej byliśmy bardzo gościnnie przyjmowani przez mieszkańców tych miejscowości. Widziałem jak niewiele posiadali sami, ale tym co mieli, to się z nami dzielili. To było niezwykle wzruszające i pouczające. Teraz chcemy wyjść z pomocą do tych właśnie rodzin. Chcemy pokazać, że potrafimy być wdzięczni i że o nich pamiętamy” – relacjonuje koordynator paczki Adam Modliborski.

W tegorocznym transporcie darów znalazło się 370 ośmiokilogramowych paczek żywnościowych, 100 wyprawek szkolnych oraz 50 sztuk dobrej jakości koców. Dary zostały zakupione z darowizn dwóch organizacji: Fundacji ORLEN oraz Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

 

Witold Wybult
Prezes Zarządu Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”