3. Płockie Walentynki

Msza św. w kościele farnym pw. św. Bartłomieja, możliwość ucałowania relikwii św. Walentego oraz lizak w kształcę serca na zakończenie spotkania – o takiej formie obchodów wspomnienia liturgicznego św. Walentego, patrona zakochanych, pomyśleli 14 lutego br. organizatorzy 3. Płockich Walentynek.

Relikwie__w._walenty.jpg

W programie 3. Płockich Walentynek najpierw znalazło się nawiedzenie relikwii św. Walentego w Szkołach Katolickich w Płocku. W godzinach wieczornych Mszy św. w płockim kościele parafii pw. św. Bartłomieja w intencji wszystkich zakochanych oraz poszukujących miłości przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin.

Kazanie wygłosił ks. Jacek Prusiński, ojciec duchowny w Szkołach Katolickich. Przypomniał wiernym spotkanie papieża Franciszka z narzeczonymi 14 lutego 2014 r. Młodzi zadawali wtedy pytania dotyczące miłości. Ojciec święty m.in. przestrzegał przed traktowaniem miłości jako czegoś tymczasowego, bo jest to uczucie, ale przede wszystkim relacja, a relację buduje się wspólnie. Zalecił też młodym „gorącą modlitwę o miłość”, na wzór Modlitwy Pańskiej.

- Miłość sprawdza się w codzienności. Miłości nie buduje się okazjonalnie, od czasu do czasu. Jak radzi papież Franciszek, osoby, które się kochają, używają słów: proszę, dziękuję i przepraszam. Proszę, to znaczy czy mogę? To grzeczna prośba o pozwolenie na wejście w życie drugiej osoby. Bo jest taka pokusa, żeby drugiego człowieka, który stał mi się bliski, zacząć traktować jak swoją własność. Trzeba umieć wejść z delikatnością w życie innych, niezależnie od tego, ile lat się znamy, ile lat ze sobą jesteśmy – interpretował duszpasterz.

Podkreślił też, że trzeba umieć sobie dziękować, bo „druga osoba jest darem, a za dary się dziękuje”. Druga osoba obdarowuje swoim czasem, przyjaźnią, dobrym słowem, uśmiechem, miłością.

Natomiast gdy chodzi o słowo „przepraszam”, to Ojciec święty uważa, że „nigdy nie należy kończyć dnia bez przeproszenia się, bez przywrócenia pokoju w domu, w rodzinie”, nigdy nie kończyć dnia w kłótni: - Jeśli kończysz dzień bez pojednania, wtedy to, co nosisz w sobie, następnego dnia jest zimne i twarde, i trudniej jest się pogodzić - stwierdził kaznodzieja.

Ks. Jacek Prusiński podkreślił też, że „miłość jest najważniejszym przykazaniem, nie ma w życiu nic ważniejszego” i że nigdy nie należy wybierać „miłości mniejszej od tej, za którą tęskni serce”.

Po Mszy św. klerycy z Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku zaprosili do udziału w nabożeństwie przy relikwiach św. Walentego, pochodzących z parafii Korzeń koło Płocka. Kobiety i mężczyźni otrzymali modlitwy za swych mężów, żony czy narzeczonych, i wspólnie je wypowiedzieli. Mieli też możliwość ucałowania relikwii św. Walentego, otrzymali kopertę z fragmentem „Dzienniczka” św. s. Faustyny o miłości Boga do człowieka, a na pożegnanie częstowani byli lizakami w kształcie serca.

Organizatorami 3. Płockich Walentynek byli: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej z ks. dr. Wojciechem Kućko, parafia farna pw. św. Bartłomieja w Płocku z ks. prał. Wiesławem Gutowskim oraz Szkoły Katolickie w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę