3,5 tysiąca złotych na studnię dla polskiej osady na Litwie

Niemal 3,5 tysiąca złotych udało się zebrać do puszek na zakończenie IX Orszaku Trzech Króli w Płocku, na budowę studni dla Polaków mieszkających na Litwie. Zbiórka odbyła się z inicjatywy Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”.

Otk-2020.jpg

Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” z Płocka przeprowadziła zbiórkę parafialną do puszek na budowę studni dla polskiej osady na Litwie po Mszy św. w kościele parafii św. Stanisława Kostki, wieńczącej IX Orszak Trzech Króli w Płocku.

Akcję zatytułowano „Studnia dla Margaritki”. Margaritka, to polska dziewczynka, którą przedstawiciele fundacji odwiedzili przed Bożym Narodzeniem, rozwożąc paczki dla polskich rodzin w okolicach Solecznik na Litwie. Okazało się wtedy, że mieszkańcy osady nie mają własnej studni, a do najbliższej muszą pokonać odległość 6 km. Wtedy zrodził się pomysł, aby ufundować im budowę studni.

- Na budowę studni potrzeba około 6 tysięcy zł. Dzięki zbiórce 6 stycznia pozyskaliśmy już połowę tej kwoty. Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” zajmie się tym przedsięwzięciem, wynajmując do pracy budowniczego studni oraz płacąc za materiały – deklaruje Witold Wybult, prezes Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”.

Osoby, które chcą wesprzeć dzieło budowy studni na Litwie, mogą przekazywać środki na konto utworzone przez fundację: 47 2490 0005 0000 4530 9965 8200, z dopiskiem „Studnia dla Margaritki”.

Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” powstała z inicjatywy ks. prof. Wojciecha Góralskiego, znanego płockiego kanonisty, wykładowcy UKSW w Warszawie i WSD w Płocku. Celem działalności fundacji jest m.in. dobroczynność oraz kształtowanie odpowiednich postaw społecznych, chrześcijańskich i patriotycznych. Prezesem fundacji jest Witold Wybult. Fundacja latem zorganizowała Kolonie Miłosierdzia dla 50. polskich dzieci z Litwy, a przed Bożym Narodzeniem zawiozła tam Polakom około 300 paczek żywnościowych i 200 wyprawek szkolnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę