25. rocznica koronacji obrazu Świętej Rodziny w Osieku

15 sierpnia 2020 roku w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku odbyły się uroczystości odpustowe połączone z obchodami 25. rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej w obrazie Świętej Rodziny.

Uroczystościom przewodniczył ks. infułat Wojciech Góralski, który wygłosił odpustowe kazanie. Kaznodzieja odniósł się do historii parafii w Osieku, podkreślając znaczenie Cudownego Obrazu. Wspomniał o uroczystości koronacji, która odbyła się 25 czerwca 1995 roku, kiedy proboszczem parafii w Osieku był ks. kanonik Franciszek Różański. Wzięło w niej udział 7 biskupów, około 150 księży oraz rzesze wiernych z różnych zakątków Polski. Koronacji dokonał Kardynał Józef Glemp wraz z ówczesnym biskupem płockim Zygmuntem Kamińskim i biskupem pomocniczym Romanem Marcinkowski, „(…) aby w Kościele Płockim z nową siłą rozkwitła cześć Bogurodzicy, aby coraz szerzej był słyszany Jej głos, abyśmy czynili wszystko, cokolwiek nam powie Jej Syn, Jezus Chrystus, bo przecież tylko On ma słowa życia wiecznego…” (fragment Aktu Koronacji Łaskami Wsławionego Wizerunku Matki Bożej w Obrazie Świętej Rodziny w Osieku). Ks. Infułat zachęcał do podjęcia głębokiej refleksji dotyczącej znaczenia rodziny we współczesnym świecie. Zachęcał również do wzorowania się na Świętej Rodzinie z Nazaretu, w której domu panował spokój, radość, wzajemna miłość i szacunek. Podziękowania na ręce ks. infułata Wojciecha Góralskiego złożył ksiądz proboszcz Stanisław Bednarski oraz przedstawiciele z parafii, przekazując kopię obrazu Świętej Rodziny.