22. rocznica sakry biskupiej Księdza Biskupa Piotra Libery

Życzenia i gratulacje z okazji 22. rocznicy sakry biskupiej przyjmował 6 stycznia 2019 r. biskup płocki Piotr Libera. Na ręce ordynariusza w imieniu księży i diecezjan przekazali je wierni parafii św. Józefa w Ciechanowie, podczas Mszy św. na zakończenie III Orszaku Trzech Króli w tym mieście.

Bp_piotr_sakra.jpg

Słowa życzeń z okazji 22. rocznicy przyjęcia sakry biskupiej przekazali bp. Piotrowi Liberze mieszkańcy miasta Ciechanowa. Wyrazili wdzięczność za dotychczasową posługę w diecezji płockiej, jak również za „trud ukierunkowany na dobro całego Kościoła w Polsce”.

- Dziękujemy za homilie z postawionymi wyzwaniami i drogowskazami, zbliżającymi nas do Boga i pomagającymi w  uzyskaniu odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące wiary, miłości i sensu istnienia oraz w odkrywaniu indywidualnych powołań. Dziękujemy za słowa ukojenia w codziennych życiowych zmaganiach: z chorobą, cierpieniem i innymi przeciwnościami – powiedzieli ciechanowianie.

Życzyli też swojemu biskupowi, aby podążając wytrwale za Chrystusem „codziennie i wciąż na nowo” znajdywał siły do odważnego głoszenia słowa Bożego.

- Niech Bóg obdarzy Księdza Biskupa łaskami, daje siły i zdrowie do podejmowania duszpasterskich wyzwań, niech czuwa nad twoją drogą, a Matka Najświętsza otacza swoją opieką - zwrócili się do swojego pasterza.

Bp Piotr Libera podziękował wiernym za modlitwę i życzenia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę