Poświęcenie odnowionego kościoła w Kucicach

 
Do troski o swoje serce, które jest „domem wiary”, wezwał 2 grudnia br. ks. biskup Piotr Libera wiernych w parafii pw. św. Michała Archanioła w Kucicach. Dokonał tam poświęcenia odnowionego kościoła z XVIII wieku.

Podczas Mszy św. bp Piotr Libera pogratulował proboszczowi parafii ks. Tadeuszowi Milczarskiemu tego, że udało się dokonać odnowienia kościoła, choć wspólnota parafialna jest niewielka, a pod jego opieką są dwie świątynie. Troska o kościoły jest jednak koniecznością, ponieważ są to „wyjątkowe miejsca, o które człowiek troszczy się dla Pana i Zbawiciela”.

- Żadne miejsce na ziemi nie jest w stanie objąć Boga, ale przecież do budowania świątyń i troski o nie zachęca nas świadomość, że ten nieskończenie wielki i nieogarniony Bóg zechciał związać się w sposób szczególny ze swoim ludem, z jego historią. To On w pełni czasu stać się ma „Emmanuelem” – „Bogiem z nami” i Bogiem pośród nas – głosił bp Libera.

Podkreślił też, że w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się wspólne oczekiwanie na tę najważniejszą w dziejach chwilę, kiedy Wszechmocny przyoblecze się w ludzkie ciało i zamieszka pośród swego ludu.

Kaznodzieja zaznaczył, że odkąd odwieczne „Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14), jest prawo i obowiązek troski o świątynie, jako szczególne miejsca spotkania z Przedwiecznym. Jednak budynki, które wznoszą ludzie, same w sobie są zimne i martwe, jeśli nie są wypełnione duchem i życiem. Aby stały się żywe, „do budowy materialnej musi dojść duchowa konstrukcja, obie muszą iść ze sobą w parze”.

Przytoczył także słowa franciszkanina o. Ernesta Siekierki o tym, że trzeba podąć wysiłek remontu „domu naszej wiary”: - To zadanie dla każdego z nas. Dokonaliście wielkiej rzeczy odnawiając świątynie materialną, ale naszym zadaniem jest także troska o te świątynie, którymi jesteśmy my sami. Niech czas Adwentu będzie czasem troski o swoje serce: o dom naszej wiary. Niech będzie to czas pracy nad sobą, czas pojednania z Bogiem i z drugim człowiekiem – zaapelował biskup płocki.

Po Komunii św. ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej odczytał akt poświęcenia kościoła. Następnie bp Piotr Libera poświęcił odnowiony ołtarz i cały kościół. Proboszczowi parafii przekazano też błogosławieństwo papieża Franciszka.

Za dokonane dzieło odnowienia kościoła w Kucicach ks. proboszcz Tadeusz Milczarski został odznaczony przez Biskupa Płockiego tytułem kanonika.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele parlamentu RP, lokalne władze samorządowe, duchowieństwo. Obecna była też Wanda Gołębiewska - kierownik delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, inżynier budowy Andrzej Golatowski, Danuta Kucińska – prezes lokalnej grupy Działania i dyrektorzy szkół.

Kościół w Kucicach został zbudowany w 1783 r. z fundacji Franciszka Kanigowskiego, w formie ośmioboku. Należy do szlaku drewnianych zabytków architektury sakralnej. Kościół zdobi ołtarz główny wczesnobarokowy, z obrazem koronacji Matki Bożej (połowa XVII wieku). Ołtarze boczne przedstawiają św. Antoniego i św. Jana Chrzciciela. Był kilkukrotnie remontowany, ostatnio w roku 1974.

Jego obecny remont polegał na podniesieniu kościoła, zbudowaniu fundamentów, nowej podłogi, wymianie sufitu. Wykonano też chodnik procesyjny. Pozostałe konieczne prace będą kontynuowane. 

Kościół w Kucicach udało się odnowić dzięki środkom parafialnym, diecezjalnym, dotacji Lokalnej Grupy Działania i środkom unijnym, pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x