Refleksja o konkursie dla nauczycieli pt. „ Młodzież jakiej nie znamy”

 
W czerwcu br. w sali Senatu RP a następnie w Pałacu Prezydenckim miała miejsce podniosła uroczystość uhonorowania nauczycieli i uczniów – bohaterów konkursowych prac nauczycielskich w ogólnopolskim konkursie na biografię współczesnej młodzieży zatytułowanym „Młodzież jakiej nie znamy”. W gronie autorów prac znalazła się s. Marietta Jadwiga Kuniszewska, nauczyciel - katecheta w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 4 w Mławie.

Organizatorem konkursu po raz 13 była Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła 2. Na konkurs pedagodzy nadesłali ponad 180 prac, z czego 25 zostało wyróżnionych i zamieszczonych w okolicznościowej publikacji książkowej. Eseje biograficzne zostały podzielone tematycznie na cztery kategorie;
- Wzory osobowe aktywności aksjologicznej,
- Wzory osobowe aktywności poznawczej,
- Wzory osobowe aktywności twórczej,
- Wzory osobowe aktywności wielostronnej.

Powstał ciekawy zapis młodzieżowych biografii, co stanowi niecodzienną odpowiedź polskich pedagogów na nauczanie św. Jana Pawła 2, który w profetycznym nauczaniu stwierdził: „We współczesnym społeczeństwie wychowanie do wartości jest bez wątpienia najpoważniejszym wyzwaniem dla całej społeczności edukacyjnej”. Podobnie wypowiada się też papież Franciszek w adhortacji „Evangelii Gaudium”: „Potrzebna jest edukacja ucząca krytycznego myślenia i ofiarująca drogę dojrzewania w wartościach”.

Zasługuje na szczególną uwagę sama idea konkursu. Zwykle tak bywało, że to uczniowie pisali o nauczycielach, wzorach godnych naśladowania. Konkurs ten stawia na czujną obserwację rozwoju ucznia przez nauczycieli, wychowawców i katechetów. Ukazuje powstałe szczególne relacje wychowanka i wychowawcy, które preferują określony system wartości wychowawczych i z nim twórczo współpracują. Z tego miejsca jasno rysuje się potrzeba klarownego systemu wartości wychowawczych w misji i wizji naszych szkół oraz twórczej współpracy nauczycieli w procesie wychowawczym i ich dobrych, rozwijających relacji z uczniami.

Jestem jedną z autorek nauczycielskich tekstów. Dotyczy on uczennicy, tegorocznej maturzystki Agnieszki Kańgowskiej i jest zatytułowany: „Ukryte skarby serca i rozumu”. Umieszczono ten tekst w kategorii: Wzory osobowościowe aktywności aksjologicznej. Bohaterka eseju została przedstawiona z wielu punktów widzenia; rozmawiałam wcześniej z jej rodzicami, wychowawcą, nauczycielami różnych przedmiotów, wreszcie z jej szkolnymi przyjaciółmi. Wszyscy oni byli zgodni co do tego, że Agnieszka wśród różnych uwarunkowań i sytuacji preferuje własną, lecz właściwą hierarchię wartości, a nade wszystko ją urzeczywistnia, zdążając do pełni człowieczeństwa.

Dlaczego chciałam ukazać w takiej formie postać swojej uczennicy? W dobie współczesnego kryzysu wartości, szczególnie wśród młodzieży, istnieje nagląca potrzeba poszukiwania skutecznych sposobów zaradzenia tej niepokojącej sytuacji. Jestem przekonana, że wzór osobowy w życiu młodych ludzi pełni funkcję aksjologiczną i tożsamościową. W relacji do konkretnego wzoru swojego rówieśnika młody człowiek ma szansę na konstruowanie własnego doświadczenia aksjologicznego, uczy się je interpretować, poznawać i określać jako osobiste. Próbuje zrozumieć konkretny wzór osobowy i buduje wstępną wizję wcielania go w życie mocą wolnej decyzji i naśladowania. Mam nadzieję, że ta forma promocji wartości w życiu współczesnej młodzieży ma szansę na pozytywne wyniki wśród rówieśników.

W dzisiejszej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-kulturowej, gospodarczej, politycznej, zwłaszcza w kontekście znaczącej roli środków masowego przekazu, w tym Internetu, powstaje zadanie pedagogiczne promowania tych ciekawych wzorów osobowych, co podejmuje od trzynastu lat Katedra Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego razem w nauczycielami, którzy wzięli udział w tym konkursie.

W nawiązaniu do przesłania konkursowego Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda powiedziała: „Konkurs jest bardzo potrzebną inicjatywą ponieważ promuje wspaniale postawy, a także zaangażowanie w różne dziedziny życia. To Wy, bohaterowie biografii pisanych przez nauczycieli, jesteście wzorami do naśladowania - kontynuowała zwracając się do młodzieży. Choć czasem nauczyciele wydają się bardzo surowi, „to naprawdę Was zauważają i doceniają!”.

Wydarzenie konkursowe na nauczycielską pracę biograficzną pt. „ Młodzież jakiej nie znamy” wpisuje się w troskę o młodzież, którą św. Jan Paweł 2 nazwał „wiosną Kościoła i świata”. Od wyboru przez młodych ludzi konkretnych wartości, a następnie od urzeczywistniania ich w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, zależą przyszłe losy Polski, Europy i świata.S. Marietta Jadwiga Kuniszewska
Nauczyciel – katecheta w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 4 w Mławie

 

Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x