20. rocznica konsekracji kościoła pw. Dobrego Pasterza w Płocku

- Nie istnieje budynek bardziej otwarty dla człowieka, niż kościół. Jest dostępny dla każdego, kto chce w nim rozmawiać z Bogiem - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski w parafii pw. Ducha Świętego w Płocku (26 listopada 2023 r.). Z okazji 20-lecia konsekracji kościoła poświęcił dzwon jubileuszowy.

Rocznica Duch Bp Mirek

Bp Mirosław Milewski podziękował proboszczowi parafii ks. kan. Zbigniewowi Zbrzeznemu i wspólnocie parafialnej za to, że przed laty ofiarowali na rzecz budowy świątyni wszystko co mieli: modlitwy, swoją pracę, ofiary materialne. 

- W tym miejscu doświadczacie wiary, a wasza dusza znajduje spokój i pocieszenie. Nie istnieje chyba budynek bardziej otwarty dla człowieka, niż kościół. Jest on dostępny dla każdego, kto chce w nim rozmawiać z Bogiem. Jego rzeczywistej obecności doświadcza się w tabernakulum. W kościele jesteście pocieszani przez sakramenty, zwłaszcza Eucharystii i pokuty. W kościele doświadczacie pojednania: z Bogiem i między sobą - zauważył biskup pomocniczy.

Poprosił, aby w swoim kościele wierni podtrzymywali wiarę i gromadzili się wokół ołtarza, troszczyli się o sprawy materialne parafii, ale najbardziej o swoje dusze.

- Wybierajcie Jezusa i stawiajcie w centrum Jego krzyż i Jego nauczanie. U Niego, przed tabernakulum, szukajcie pociechy w każdej sprawie, a zwłaszcza, gdy pojawia się problem, który przerasta człowieka. W tym miejscu Bóg za wami tęskni. A gdzie jest Bóg i Kościół, tam jest przyszłość człowieka – podkreślił duchowny.

Bp Milewski podkreślił, że jubileusz konsekracji kościoła parafialnego obchodzony jest w uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, która kończy rok kościelny. Chrystus z Ewangelii Mateuszowej (Mt 25,31-46) ukazany został w niej jako Król, który dokonuje Sądu Ostatecznego. Mateusz odwołuje się w tym obrazie do praktyki stosowanej przez pasterzy w Palestynie w czasach Jezusa. Otóż owce i kozły w ciągu dnia na pastwiskach pasły się razem. Jednak na zakończenie dnia pasterze je rozdzielali. Kozły potrzebowały cieplejszego pomieszczenia, owce, które bardziej ceniono, wolały świeże powietrze. 

- Ewangelista Mateusz chce nam w ten sposób przekazać, że Sąd Ostateczny będzie symbolicznym aktem separacji, oddzielania. Jezus, Dobry Pasterz, ale także Sędzia, oddzieli „owce od kozłów”, dobro od zła, miłość od grzechu. Kryterium separacji nie będzie tylko wiara. Będą nim praktyczne czyny miłosierdzia i miłości. Bycie katolikiem domaga się od nas wiarygodności i dobrego chrześcijańskiego życia - zaakcentował kaznodzieja. 

Bp Mirosław Milewski poświęcił także nowy dzwon, ufundowany na jubileusz konsekracji kościoła. 


Kościół pw. Dobrego Pasterza w parafii pw. Ducha Świętego w Płocku został zbudowany w latach 2000-2003 z inicjatywy proboszcza ks. kan. Zbigniewa Zbrzeznego, przy wsparciu parafian. Kamień węgielny pod świątynię poświęcił 19 listopada 2000 roku biskup płocki Stanisław Wielgus. 23 listopada 2003 roku, w obecności biskupa toruńskiego Andrzeja Suskiego, dokonał jej konsekracji.  

Kościół parafialny zbudowany został tzw. systemem gospodarczym. Ma plan krzyża rzymskiego. Ma 44 m długości i 28 m szerokości. Jego fronton (21 m wysokości) zwieńczony został potężnym krzyżem. Świątynię zaprojektował płocczanin inż. Jan Lemański, konstruktorem był inż. Krzysztof Hibner, kierownikiem budowy Ryszard Liszyński, a majstrem budowy Sylwester Wieczorek. Prace przy budowie były skomplikowane, ponieważ aby tak okazały obiekt mógł na skarpie wiślanej w Płocku powstać, trzeba było na przykład wymienić podłoże. 

Z okazji jubileuszu 20-lecia kościoła pw. Dobrego Pasterza w parafii pw. Ducha Świętego w Płocku ufundowany został nowy dzwon kościelny.