2,5 tysiąca osób zwiedziło Muzeum Diecezjalne podczas Nocy Muzeów

Około 2,5 tysiąca osób zwiedziło ekspozycje Muzeum Diecezjalnego w Płocku podczas Nocy Muzeów 18 maja br. W tym gronie byli płocczanie, ale także osoby z różnych części Polski: - Przeżyliśmy wyjątkowe oblężenie, ale cieszymy się, że nasze zbiory obejrzało tak wiele osób – komentuje Barbara Piotrowska, wicedyrektor diecezjalnej placówki muzealnej.

Noc_muzeum_2019.jpg

W Muzeum Diecezjalnym płocczanie i goście oglądali ekspozycje znajdujące się w budynku Opactwa Pobenedyktyńskiego. Były to: wystawa „Chrystus w sztuce”, Skarbiec, malarstwo Wiesławy Kwiatkowskiej, ekspozycja poświęcona św. Faustynie Kowalskiej, Biblia Płocka z XII w., wystawa „Na szlaku misyjnym – Peru” oraz ekspozycja czasowa pt. „Rewindykacja” z pracami autorstwa Marka Sobocińskiego. Zwiedzający mogli także osobiście porozmawiać z twórcą. 

Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszył się warsztat ikonograficzny, który na co dzień prowadzi w Płocku Katarzyna Kobuszewska, współpracująca z Muzeum Mazowieckim. Osoby, które chciałyby pisać ikony, mogły dowiedzieć się szczegółów związanych z tą trudną sztuką.

- Podczas Nocy Muzeów odwiedziło nas około 2,5 tysiąca osób – policzyła Barbara Piotrowska, wicedyrektor Muzeum Diecezjalnego. – Były w tej grupie także wycieczki z Polski, na przykład grupa osób należących do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kędzierzynie-Koźlu, która każdego roku jedzie na Noc Muzeów do innego miasta w Polsce. W ubiegłym roku zobaczyli w Gnieźnie replikę katedralnych Drzwi Płockich, więc w tym roku przyjechali do Płocka - opowiada Piotrowska. 

Podczas Nocy Muzeów nie zamykały się także drzwi bazyliki katedralnej. Najpierw w ramach dorocznego Festiwalu Muzyki Jednogłosowej „Psalmy” Gomółki wykonała Maria Erdman, a potem zwiedzanie wnętrz katedry prowadził ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej. Zwiedzający mogli m.in. wejść do kaplicy królewskiej z grobami Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego czy zejść do krypty z grobami biskupów.

 Fotorelacja Gościa Płockiego - Noc Muzeów 2019

 Foto: Agnieszka Małecka/Gość Płocki

Zainteresowaniem płocczan cieszyły się także kościoły innych wyznań. I tak na przykład w Katedrze Kościoła Starokatolickiego Mariawitów można było zwiedzić katakumby, a parafia ewangelicko-augsburska zaprosiła na teren swojego zabytkowego cmentarza. Jej gospodarz opowiadał o tradycjach i duchowności luterańskiej.

Natomiast w Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego płocczanie oglądali fundamenty średniowiecznej Kolegiaty Św. Michała Archanioła oraz aulę z polichromiami autorstwa Władysława Drapiewskiego. Z kolei w Muzeum Żydów Mazowieckich odbył się m.in. koncert muzyki żydowskiej w wykonaniu Trio Amabile.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę