100 tysięcy zł od wiernych diecezji płockiej dla Caritas Polska na pomoc Ukrainie

Kwotę w wysokości 100 tysięcy zł przekazała 3 marca br. diecezja płocka Caritas Polska na pomoc narodowi ukraińskiemu, który został zmuszony do obrony własnego kraju przed wojskami rosyjskimi. To pierwsza transza zbiórki, która odbywała się przed kościołami diecezji do puszek 27 lutego i 2 marca, w odpowiedzi na apel abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wsparty przez biskupa płockiego Piotra Liberę.

Logo Diecezja Płocka 5

W czwartek 3 marca diecezja płocka przekazała na konto Caritas Polska 100 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc Ukrainie: - Oprócz modlitwy i postu jest to ze strony wszystkich diecezjan konkretny gest wsparcia narodu ukraińskiego, który walczy o swoją wolność i niepodległość. Jestem wdzięczny wszystkim diecezjanom i duszpasterzom za ofiarne serca, za to, że tak hojnie wspierają naszych pobratymców zza wschodniej granicy. Niech Pan Jezus wam za te hojne serca błogosławi. Prośmy Jezusa Miłosiernego o tak bardzo upragniony dar pokoju dla narodu ukraińskiego – przekazał biskup płocki Piotr Libera.

To pierwsza transza pieniędzy, przekazana przez diecezję płocką. Pieniądze pochodzą ze zbiórek przed kościołami do puszek, które odbywały się w niedzielę 27 lutego i w Środę Popielcową 2 marca. Następne środki będą przekazywane Caritas Polska systematycznie, w miarę napływu środków z parafii na konto diecezji. Wiadomo już, że diecezjanie okazali się bardzo szczodrzy. Wiele parafii przekazało na pomoc Ukrainie także pieniądze z tacy niedzielnej czy z tacy zebranej w Środę Popielcową. 

Dary dla Ukrainy zbiera także Caritas Diecezji Płockiej, w ramach ogólnopolskiej akcji „Paczka dla Ukrainy”: - Jest to akcja stworzona w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę. Skala kryzysu humanitarnego rośnie z każdą minutą. Brakuje żywności, środków higienicznych i opatrunkowych. Kobiety z dziećmi czekające wiele godzin w kolejce do przejścia granicznego nie mają co dać dzieciom do jedzenia. Potrzeba również środków chemicznych, higieny osobistej i opatrunkowych. Ideą akcji jest przygotowanie gotowej paczki wraz z listem w języku ukraińskim i przekazanie jej uchodźcom z Ukrainy, którzy nie posiadają środków do życia – informuje Małgorzata Przemyłska z Caritas Diecezji Płockiej. 

Paczki zostaną spakowane w siedzibie Caritas Diecezji Płockiej, oznakowane specjalną naklejką i wysłane w konkretne miejsce, według zapotrzebowania. Taka pomoc jest przemyślana i zorganizowana, wskazane produkty będą rzeczywiście niezbędne, a Caritas Diecezji Płockiej gwarantuje, że paczki otrzymają właściwe osoby. Paczka z konkretnymi rzeczami zostanie przekazana konkretnemu odbiorcy. Lista potrzebnych rzeczy jest długa, znajduje się na stronie:  www.plock.caritas.pl.

Za akcję „Paczka dla Ukrainy” odpowiada Małgorzata Przemyłska, tel. 603-151-441 oraz  506-222-834; meil: malgorzataprzemylska@wp.pl.

Równocześnie prowadzona jest akcja „Pomoc dla Ukrainy”. Do konkretnych punktów można przynosić: koce, śpiwory, poduszki, kołdry, pościel, materace, środki opatrunkowe i higieniczne, artykuły dla dzieci i niemowląt (mleko w proszku, chusteczki nawilżane, pampersy, środki pielęgnacyjne), artykuły spożywcze z długim terminem przydatności. Muszą to być rzeczy nowe. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę