1 i 2 listopada w Płocku -- 20. kwesta „Ratujmy `Płockie Powązki`”

Stowarzyszenie „Starówka Płocka” i płocki oddział „Gazety Wyborczej” po raz dwudziesty w dniach 1 i 2 listopada br. przeprowadzi kwestę pod nazwą „Ratujmy `Płockie Powązki`”. Zebrane środki zostaną przeznaczone na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzach płockich. W akcję postanowiło włączyć się około 170 wolontariuszy.

Powazki-3.jpg

1 i 2 listopada na płockich cmentarzach będzie można zobaczyć kwestarzy wyposażonych w identyfikatory i puszki z napisem „Ratujmy `Płockie Powązki`”. Celem akcji będzie zebranie środków finansowych na renowację zabytkowych nagrobków, znajdujących się na płockich, zabytkowych cmentarzach.

Wśród kwestujących będą m.in. lekarze, dziennikarze, przedsiębiorcy, politycy, artyści, społecznicy, duchowni, młodzież szkolna. Osoby zapisane otrzymają legitymacje uprawniające do kwestowania oraz puszki kwestarskie – będzie to około 170 osób. Kwestujących będzie można spotkać przy dwóch zabytkowych cmentarzach przy ul. Kobylińskiego, cmentarzach wojskowym i prawosławnym przy ul. Norbertańskiej, komunalnym przy ul. Bielskiej. Podczas tegorocznej kwesty celem zbiórki będzie renowacja nagrobków trzech księży oraz 7-letniej dziewczynki.

Akcję „Ratujmy `Płockie Powązki`” po raz 20. organizuje Stowarzyszenie „Starówka Płocka” i płocki oddział „Gazety Wyborczej”. W minionych latach udało się przeprowadzić restaurację 45 obiektów na nekropoliach, ostatnio grób rodziny Kossobudzkich, licealisty LO im. Marsz. St. Małachowskiego Andrzeja Miłoszewskiego oraz esperantysty Zenona Ichnatowicza. W minionym roku zebrana została kwota 55,5 tys. zł. W ciągu minionych lat w ramach akcji zebrano około 800 tys. zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę