Prymicja opacka o. Jana Marii Szypulskiego O. Cist - opata klasztoru w Zwettl w Austrii

11.09.2017 | 09:00
W parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie 10 września br. swoją opacką Mszę św. prymicyjną odprawił mławianin o. Jan Maria Szypulski O. Cist – 29 maja br. wybrany opatem klasztoru cystersów w Zwettl w Austrii. Homilię wygłosił ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski: „W Kościele zwierzchnictwo to służba” – zaznaczył płocki profesor.

O. Jan Maria Szypulski O. Cist w czasie Mszy św. prymicyjnej w rodzinnej parafii wyraził wdzięczność Panu Bogu za prowadzenie go przez Boga w życiu. Potwierdził, że czuje się duchowo związany z macierzystą diecezją płocką i miastem Mława: „W swoim życiu nauczyłem się zaufania do Boga” – zaakcentował austriacki opat.

Zwrócił się też do uczestników uroczystości, aby nigdy, niezależnie od okoliczności, nie poddawali się, nie zniechęcali, ale „zawsze w zawierzeniu i otwartości podejmowali to, co przynosi im i do czego ich prowadzi Opatrzność Boża.

Homilię podczas Mszy św. wygłosił ks. inf. prof. dr hab. Wojciech Góralski. Zaznaczył w niej, że o. Jan Maria Szypulski ciesząc się uznaniem i autorytetem współbraci, którzy go wybrali na opata prastarego opactwa cystersów, i będąc jednym z nich, jest jednocześnie ich zwierzchnikiem.

„Doskonale jednak wiesz, że w Kościele zwierzchnictwo to służba – zaznaczył kaznodzieja. - Pomny na słowa Jezusa `Nie tak będzie między wami, ale ktokolwiek pośród was chciałby być większy, niech będzie sługą waszym` (Mt 20,25), będziesz starał się naśladować swojego Mistrza. A że zawsze cechowała Cię miłość do Kościoła, nie będziesz szczędził swych sił w Jego służbie” – podkreślił ksiądz infułat.

Prosił też, aby nowy opat w Zwettl, gdy przypadnie mu udzielić komukolwiek braterskiego upomnienia, pamiętał o słowach św. Bernarda: „Mądrość ziemska bez niebiańskiej jest jak światło słoneczne bez rosy. Jak słońce bez orzeźwiającej wilgoci wszystko wysusza i pali, tak mądrość ziemska bez miłości wysusza serca”. Powinien to więc czynić z braterską miłością „która nie może opuszczać opata, mającego być prawdziwym ojcem i zarazem współbratem”.

Życzył ponadto ojcu prymicjantowi, aby Maryja, w myśl obranego przez niego zawołania „Fortitudo mea Maria” – „Moją mocą Maryja”, była mu we wszystkim mocą i pozwoliła pełnić zaszczytną, a zarazem zobowiązującą misję, by mógł „zawsze stawać przed braćmi z miłością”.

Przedstawicielem biskupa płockiego Piotra Libery na uroczystości prymicyjnej był ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej Płockiej. Powiedział, że czas świętowania wyboru na opata klasztoru ze swoim Kościołem – Matką, gdzie wszystko się zaczęło, pozwala uświadomić sobie, że „wszystko jest po coś”. A Bóg prowadzi człowieka być może trudnymi, czy niekiedy niezrozumiałymi na początku drogami, aby go „uświęcić, uszlachetnić, ubogacić”.

Pogratulował także nowemu opatowi objęcia doniosłej funkcji oraz związanej z tym współodpowiedzialności za wszystkie opactwa cysterskie na świecie, poprzez udział w spotkania opatów w Domu Generalnym Zgromadzenia w Rzymie: „Niech dobry Bóg prowadzi Cię w tej odpowiedzialnej posłudze do wchodzenia w ślady świętych zakonu cysterskiego: świętych opatów, cystersów i cysterek” – życzył ks. Piotr Grzywaczewski.

W uroczystości w Mławie licznie uczestniczyło duchowieństwo z gospodarzem miejsca ks. kan. dr. Ryszardem Kamińskim, dziekanem dekanatu mławskiego ks. prał. dr. Kazimierzem Ziółkowskim, rodziną o. Szypulskiego, przedstawicielami samorządu lokalnego.

***
O. prał. Jan Maria Szypulski urodził się 25 czerwca 1956 r. w Mławie w diecezji płockiej. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, uzyskaniu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dyplomu magistra teologii oraz po odbyciu praktyki duszpasterskiej w Dobrzykowie wyjechał w październiku 1981 r. do Austrii, gdzie posługiwał w jednej z parafii prowadzonych przez kapłana polskiego. W grudniu 1981 r. na zaproszenie ówczesnego opata Bertranda Baumanna w Zwettl znalazł się w tamtejszym opactwie, gdzie w styczniu 1982 r. rozpoczął kandydaturę do nowicjatu, a pół roku później przywdział habit cysterski. Pierwsze śluby zakonne złożył 21 czerwca 1983 (na trzy lata). Od marca 1984 roku pełnił funkcję wiceprefekta Chóru Chłopięcego w Zwettl (istniejącego od 550 lat).

Profesję wieczystą złożył 24 lutego 1985, otrzymując dyspensę Stolicy Apostolskiej od dokończenia wymaganego okresu. Powołanie cysterskie znalazło swoje potwierdzenie w przyjęciu przez niego 3 marca 1985 roku świeceń diakonatu, w następnie święceń prezbiteratu: 29 czerwca tego samego roku (obu świeceń udzielił zakonnikowi Franz Zak, biskup diecezji St. Pölten).

Od 1 września 1985 r. zadaniem o. Jana Marii było pełnienie opieki nad Chórem Chłopięcym, w roli prefekta internatu. Po siedmiu latach tej posługi 16 lutego 1992 r. przed cystersem -Polakiem stanęło nowe wyzwanie: został proboszczem w cysterskiej parafii Grossinzersdorf, opiekując się zarazem kościołem filialnym w Gaiselberg, które to zadania pełnił do 26 listopada 2016 r., a więc przez 24 lata. Był także proboszczem w parafii Loidesthal. W listopadzie 2016 r. został mianowany proboszczem parafii klasztornej w Zwettl, a pół roku później wybrano go na opata klasztoru w tej miejscowości.

Szczególnie znaczącym wydarzeniem w życiu zakonnym o. Jana Marii okazał się dzień 29 maja 2017 r. kiedy to Kapituła Klasztorów Ojców Cystersów w Zwettl wybrała go na 69. opata klasztoru w Zwettl. Uroczystą benedykcję opacką (błogosławieństwo nowo wybranego opata) przeżył w niedzielę 27 sierpnia br. Udzielił jej biskup diecezjalny St. Pölten Klaus Küng, w obecności opata generalnego cystersów z Rzymu o. Mauro Giuseppe Leporiego i Nuncjusza Apostolskiego w Austrii abp. Petera Stephana Zurbriggena. Wręczono mu wówczas insygnia opackie: mitrę, pastorał, krzyż (pektorał) i pierścień. Jako swoje zawołanie opackie o. opat Jan Maria przyjął słowa „Fortitudo mea Maria” (Moją mocą Maryja).

Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x