Nagroda św. Michała Archanioła „Świadek wiary”

05.09.2017 | 12:00
Pragnę niniejszym poinformować, że Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku ustanowiła nagrodę św. Michała Archanioła „Świadek wiary”.

Nagroda ta jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i pożytecznych działań katolików na rzecz szerzenia Królestwa Bożego. Celem Nagrody jest: budzenie świadomości powszechnej troski o szerzenie Królestwa Bożego w świecie; popieranie wartości i postaw chrześcijańskich, zwłaszcza tych, które służą dziełom apostolatu, kultu religijnego, wychowania i kultury chrześcijańskiej; eksponowanie cnót chrześcijańskich; promocja wybitnych osiągnięć społecznych, które przyczyniają się do rozwoju kultury chrześcijańskiej; uhonorowanie wiernych chrześcijan, zwłaszcza młodych, którzy w istotnej mierze przyczynili się do szerzenia wiary i obyczajów chrześcijańskich. Nagroda może być przyznana w uznaniu za całokształt działalności lub za określone osiągnięcie o szczególnie istotnym znaczeniu dla rozwoju kultury chrześcijańskiej. Podstawowym kryterium oceny działalności lub osiągnięcia kandydatów do Nagrody są korzyści duchowe i dobro wspólne, uzyskane przez Kościół, zwłaszcza Kościół Płocki. Nagroda przyznawana jest corocznie dnia 29 września, przy okazji obchodu Święta świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Może ją otrzymać tylko osoba fizyczna, która należy do Ludu Bożego (por. kan. 204 § 1-2 KPK); nie przyznaje się jej zespołom osób, osobom prawnym i członkom Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku. Zasady i tryb przyznawania Nagrody określono w stosownym Regulaminie, który jest dostępny na stronie diecezjaplocka.pl TUTAJ (materiały do pobrania).

W imieniu Kapituły Nagrody ogłaszam otwarcie konkursu, w ramach którego zostanie dokonany wybór Laureata Nagrody w 2017 r. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne i prawne, które posiadają zamieszkanie lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W danej edycji konkursu podmiot może zgłosić tylko jedną kandydaturę. W zgłoszeniu należy określić tożsamość, adres zamieszkania i parafię kandydata do Nagrody oraz przedstawić uzasadnienie merytoryczne wniosku. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata oraz oświadczenie, w którym wnioskodawca potwierdza prawdziwość danych zwartych we wniosku i legalność materiałów udostępnionych w związku z konkursem. Wnioski o uhonorowanie Nagrodą należy składać do 15 września br. na adres: Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku, Sekretariat Kapituły Nagrody św. Michała Archanioła „Świadek wiary”, ul. Kazimierza Wielkiego 1, 09-400 Płock.

Ks. Jan Krajczyński
Przewodniczący Kapituły Nagrody

Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x