Zarządzenie Przewodniczącego Synodu

W celu usprawnienia dalszych prac 43 Synodu Diecezji Płockiej zarządzam przyjęcie następującego harmonogramu:

1. Na pierwszym lub drugim posiedzeniu każda Komisja:
a) Sporządza wykaz dotyczących jej tematyki statutów instytucji oraz instrukcji. Przegląda je, koryguje i uzupełnia, stosownie do nowych warunków i potrzeb nowej ewangelizacji.
b) Podejmuje refleksję nad tym, jakie nowe statuty instytucji bądź instrukcje powinna przygotować.
Przewodniczący danej Komisji do 30 XI przekazuje spis dokumentów A. i B. do Sekretariatu Synodu. Chodzi o to, żeby różne Komisje nie podejmowały tych samych tematów i żeby w toku Synodu nie pominięto żadnej istotnej kwestii. Jeśli do 10 XII Komisja nie otrzyma zastrzeżeń, pracuje zgodnie z tym, co wcześniej ustaliła.

2. Jednocześnie członkowie Komisji wypracowują dwuczęściowe (wraz ze Wstępem i Zakończeniem) Instrumentum Laboris (projekt dokumentu) na „zadany” jej temat oraz związanych z tym 10-15 pytań (quaestiones), skierowanych do Zespołów synodalnych w Diecezji.

3. Do 30 stycznia część Instrumentum laboris każdej Komisji wraz z quaestiones, a także przejrzane czy wypracowane przez nie statuty instytucji oraz instrukcje zostają przekazane do Sekretariatu Synodu, a dalej pod obrady Komisji Głównej.

4. Komisja Główna, podzielona na podkomisje, przegląda materiały do 14 II 2013 roku. Następnie, na posiedzeniu lub posiedzeniach (15 – 20 II 2013 roku) dokonuje akceptacji bądź nie przekazanych jej materiałów. Materiały nieprzyjęte wracają do Komisji z protokołem zalecanych poprawek.

5. Materiały zaakceptowane (lub ich część) zostają do 25 II przesłane przez Sekretariat do synodalnych Zespołów parafialnych i innych. Rozpoczyna się etap „rozmowy synodalnej” w Diecezji, który trwa do 14 IV 2013 roku. Przewodniczący Zespołów przesyłają do tego dnia opinie Zespołów oraz odpowiedzi na quaestiones do Sekretariatu Synodu. Sekretariat przygotowuje ten materiał i przesyła do odpowiednich Komisji.

6. W dn. 21 IV – 5 V 2013 roku poszczególne Komisje zapoznają się z przesłanymi opiniami, uzupełnieniami i poprawkami. Właściwe włączają do projektu dokumentu końcowego oraz statutów instytucji i instrukcji, a pozostałe spisują odrębnie z krótkim uzasadnieniem ich odrzucenia.

7. W okresie 6-13 V 2013 roku na posiedzeniu bądź posiedzeniach Komisji Głównej przewodniczący poszczególnych Komisji tematycznych dają sprawozdanie ich prac nad powyższym materiałem. Komisja Główna, po dyskusji, w głosowaniu udziela nihil obstat.

8. W dn. 13-20 V 2013 roku Sekretariat przygotowuje projekty dokumentów pod dyskusję i głosowanie na II Sesję Synodu Diecezji Płockiej. Między 20 V a 31 V 2013 roku ma miejsce w Katedrze Płockiej II Sesja 43.Synodu Diecezji Płockiej
Przewodniczący Synodu, po wysłuchaniu opinii Komisji Głównej, zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym harmonogramie.
Płock, dnia 12 listopada 2012 r.

† Piotr Libera

Cytat dnia

Zauważyliście zapewne, jak Ojciec święty Franciszek wybrał właśnie Ją – Maryję - jako główną bohaterkę Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Nie bał się, że Maryja dla współczesnych młodych może być niedzisiejsza, niemodna, nie być cool! (...) Ale przecież ani tego nie chcąc, ani nie szukając, stała się kobietą, która miała największy wpływ na historię. (Z homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Węgrzynowie, 17 lutego 2019)

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

W dniach 22-27 stycznia 2019 r. w Panamie odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. Z wielu względów tylko nieliczni będą mogli pozwolić sobie na uczestnictwo w nich na miejscu. Dlatego w sobotę 26 stycznia w Hali Sportowej w Łącku koło Płocka odbędzie się wspólne spotkanie pod hasłem: „Połączeni z Panamą”.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x