Zarządzenie Przewodniczącego Synodu

W celu usprawnienia dalszych prac 43 Synodu Diecezji Płockiej zarządzam przyjęcie następującego harmonogramu:

1. Na pierwszym lub drugim posiedzeniu każda Komisja:
a) Sporządza wykaz dotyczących jej tematyki statutów instytucji oraz instrukcji. Przegląda je, koryguje i uzupełnia, stosownie do nowych warunków i potrzeb nowej ewangelizacji.
b) Podejmuje refleksję nad tym, jakie nowe statuty instytucji bądź instrukcje powinna przygotować.
Przewodniczący danej Komisji do 30 XI przekazuje spis dokumentów A. i B. do Sekretariatu Synodu. Chodzi o to, żeby różne Komisje nie podejmowały tych samych tematów i żeby w toku Synodu nie pominięto żadnej istotnej kwestii. Jeśli do 10 XII Komisja nie otrzyma zastrzeżeń, pracuje zgodnie z tym, co wcześniej ustaliła.

2. Jednocześnie członkowie Komisji wypracowują dwuczęściowe (wraz ze Wstępem i Zakończeniem) Instrumentum Laboris (projekt dokumentu) na „zadany” jej temat oraz związanych z tym 10-15 pytań (quaestiones), skierowanych do Zespołów synodalnych w Diecezji.

3. Do 30 stycznia część Instrumentum laboris każdej Komisji wraz z quaestiones, a także przejrzane czy wypracowane przez nie statuty instytucji oraz instrukcje zostają przekazane do Sekretariatu Synodu, a dalej pod obrady Komisji Głównej.

4. Komisja Główna, podzielona na podkomisje, przegląda materiały do 14 II 2013 roku. Następnie, na posiedzeniu lub posiedzeniach (15 – 20 II 2013 roku) dokonuje akceptacji bądź nie przekazanych jej materiałów. Materiały nieprzyjęte wracają do Komisji z protokołem zalecanych poprawek.

5. Materiały zaakceptowane (lub ich część) zostają do 25 II przesłane przez Sekretariat do synodalnych Zespołów parafialnych i innych. Rozpoczyna się etap „rozmowy synodalnej” w Diecezji, który trwa do 14 IV 2013 roku. Przewodniczący Zespołów przesyłają do tego dnia opinie Zespołów oraz odpowiedzi na quaestiones do Sekretariatu Synodu. Sekretariat przygotowuje ten materiał i przesyła do odpowiednich Komisji.

6. W dn. 21 IV – 5 V 2013 roku poszczególne Komisje zapoznają się z przesłanymi opiniami, uzupełnieniami i poprawkami. Właściwe włączają do projektu dokumentu końcowego oraz statutów instytucji i instrukcji, a pozostałe spisują odrębnie z krótkim uzasadnieniem ich odrzucenia.

7. W okresie 6-13 V 2013 roku na posiedzeniu bądź posiedzeniach Komisji Głównej przewodniczący poszczególnych Komisji tematycznych dają sprawozdanie ich prac nad powyższym materiałem. Komisja Główna, po dyskusji, w głosowaniu udziela nihil obstat.

8. W dn. 13-20 V 2013 roku Sekretariat przygotowuje projekty dokumentów pod dyskusję i głosowanie na II Sesję Synodu Diecezji Płockiej. Między 20 V a 31 V 2013 roku ma miejsce w Katedrze Płockiej II Sesja 43.Synodu Diecezji Płockiej
Przewodniczący Synodu, po wysłuchaniu opinii Komisji Głównej, zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym harmonogramie.
Płock, dnia 12 listopada 2012 r.

† Piotr Libera

Cytat dnia

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną.

Mt 6, 19-20
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x