Klerycka Grupa Powołaniowa

Tak ..., ale dokąd?

11 maja 1992 roku Biskup Płocki Zygmunt Kamiński utworzył Diecezjalne Centrum Powołań. Pierwszym dyrektorem został ks. dr Tomasz Kadziński, wspomagał go ks. mgr Czesław Stolarczyk - ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego. Należy tutaj podkreślić iż między DCP a WSD istniała widoczna więź, gdyż praca powołaniowa związana jest z formacja seminaryjną.

KGPW 2002 roku nowym dyrektorem DCP został ks. dr Wojciech Bytner. Od tego czasu w rekolekcje bezpośrednio zaczęli angażować się klerycy, tworząc Klerycka Grupę Powołaniową.

W 2003 roku dyrektorem DCP został ks. dr Remigiusz Stacherski. Pojawiły się nowe insicjatywy: spotkania z Jezusem (wyjazdy grupy powołaniowej do różnych parafii naszej diecezji) i Diecezjalne święto ministrantów.

Od 2007 roku dyrektorem DCP i koordynatorem KGP był ks. dr Tomasz Lewicki, ówczesny wicerektor WSD w Płocku. W następnych latach tę funkcję pełnili kolejno: ks. dr Dariusz Piskorski, wicerektor WSD w Płocku, oraz ks. dr Ryszard Kolczyński.

Obecnie pełni ją ks. Tomasz Brzeziński, prefekt WSD w Płocku.

Zasadniczo Klerycka Grupa Powołaniowa powstała wraz z utworzeniem DCP. Nie miała jednak ona takiego charakteru jak dziś. Klerycy pomagali DCP przy organizowaniu rekolekcji powołaniowych, włączając się w niektóre punkty.

Od 2002 roku dwóch kleryków: Łukasz Nowak i Radosław Dąbrowski, zainicjowali już KGP jako agendę seminaryjną, która przy współpracy dyrektora DCP organizuje rekolekcje powołaniowe. Ci dwaj klerycy rozpoczęli także praktykę wysyłania listów: „tak, ale dokąd!?”, w których zamieszczane są świadectwa kleryków, życiorysy patronów rekolekcji, ciekawe artykuły oraz zaproszenie na kolejne rekolekcje. Od 2004 roku odpowiedzialnym za KGP był Grzegorz Kaczorowski, a od 2007 - Marcin Durzyński. W latach 2008-2011 funkcję tę pełnił Marek Wiśniewski, po nim zaś Tomasz Dec, następnie Mateusz Jesień.

Obecnie prezesem KGP jest Krzysztof Węglicki.

Cytat dnia

"Teraz czas na ludzi głębokiej wiary, ludzi wielkich ideałów! Ideały się nie starzeją! Ideały ze świętością u ich szczytu – wciąż są młode, bo Bóg jest młody! Świętość, wprawianie w świętość, obrona świętości jest obowiązkiem Kościoła! To ona jest specyficzną wartością, do której tylko Kościół zaprasza! I podkreślam – ona jest jego obowiązkiem! Naszym obowiązkiem!" (Z homilii na zakończenie II Synodu Młodych Diecezji Płockiej)

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x