Personalia - Płock, dnia 28 maja 2018 r.

I. Nominacje proboszczowskie

 1. Ks. mgr Jacek Kędzierski, proboszcz parafii pw. św. Anny w Żałem, z dniem 1 lipca 2018 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sudragach.
 2. Ks. mgr Tomasz Wójtowicz, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sudragach, z dniem 1 lipca 2018 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Anny w Żałem.

II. Zmiany wikariuszowskie (z dniem 23 sierpnia 2018 roku)

 1. Ks. mgr Krystian Piotr Bartnicki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Floriana w Poniatowie. 
 2. Ks. mgr Ryszard Błaszkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Zygmunta w Płocku.
 3. Ks. mgr Łukasz Chruściel, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu.
 4. Ks. mgr Jacek Darmofalski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim.
 5. Ks. mgr Krzysztof Dobucki, mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku.
 6. Ks. mgr Michał Gołębiewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku, mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie.
 7. Ks. mgr Tomasz Kalinowski, dotychczas posługujący w charakterze pomocy duszpasterskiej w parafii św. Franciszka w Asyżu w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.
 8. Ks. mgr Marcin Mateusz Kędzia, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Urbana w Baboszewie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku. 
 9. Ks. mgr Artur Dariusz Kowalczyk, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Lekowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Żurominie.
 10. Ks. mgr Przemysław Krysztofiak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Onufrego w Staroźrebach, mianowany wikariuszem parafii św. Rocha w Radzanowie n. Wkrą.
 11. Ks. mgr Ireneusz Jan Macek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mateusza w Lutocinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kroczewie.  
 12. Ks. mgr Grzegorz Makowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie.
 13. Ks. mgr Tomasz Albert Mączyński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Skrwilnie.
 14. Ks. mgr Marek Michalski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, z siedzibą w Woli Kiełpińskiej, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.
 15. Ks. mgr Marcin Milewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Uniecku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim.
 16. Ks. mgr Mateusz Molak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Gostyninie.  
 17. Ks. mgr Marcin Niesłuchowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie.
 18. Ks. mgr Piotr Orliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Uniecku.
 19. Ks. mgr Grzegorz Adam Ostrowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Urbana w Baboszewie.
 20. Ks. mgr Wojciech Paradowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mateusza w Lutocinie.
 21. Ks. mgr Dariusz Pargulski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy.
 22. Ks. mgr Paweł Andrzej Perdion, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Rocha w Radzanowie n. Wkrą, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku.
 23. Ks. mgr Michał Piekarski, dotychczasowy wikariusz parafii. pw. św. Zygmunta w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, z siedzibą w Woli Kiełpińskiej.  
 24. Ks. mgr Jacek Prusiński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Onufrego w Staroźrebach.
 25. Ks. mgr Arkadiusz Sikorski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Floriana w Poniatowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Lekowie.
 26. Ks. mgr Marcin Stankiewicz, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku.
 27. Ks. mgr Mariusz Stasiak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni.
 28. Ks. mgr Paweł Szymański, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Nowym Mieście.
 29. Ks. mgr Łukasz Turbak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Anny w Nowym Mieście, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Żurominie.
 30. Ks. mgr Rafał Winnicki, dotychczasowy duszpasterz Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Łukasza Ewangelisty, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku.
 31. Ks. mgr Radosław Wiśniewski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Bartłomieja w Świedziebni, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Tekli w Ciechanowie.
 32. Ks. dr Michał Zadworny, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem.
 33. Ks. mgr Patryk Zawadzki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie.
 34. Ks. mgr Marcin Stanisław Zębala, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Zygmunta w Płocku.
 35. Ks. mgr Roman Zieliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kroczewie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie. 

III. Nominacje inne

 1. Ks. mgr Michał Piekarski, wikariusz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, decyzją Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, z dniem 1 lipca 2018 r., mianowany kapelanem 65. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Pomiechówku.
 2. Ks. mgr Arkadiusz Sikorski, wikariusz parafii pw. św. Floriana w Poniatowie, decyzją Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, z dniem 1 marca 2018 r., mianowany kapelanem 51. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Ciechanowie.
 3. Ks. mgr Marcin Zboiński, wikariusz parafii pw. św. Tekli w Ciechanowie, z dniem 1 lipca 2018 r., mianowany kapelanem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

IV. Zwolnienia

 1. Ks. mgr Romuald Andruszkiewicz, wicedyrektor Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Płocku, na własną prośbę, z dniem 31 maja 2018 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
 2. Ks. mgr Krzysztof Błaszczak, kapelan wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, z dniem 30 czerwca 2018 r., zwolniony z pełnionej funkcji.

Płock, dnia 24 maja 2018 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny 

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Cytat dnia

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną.

Mt 6, 19-20
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x