Personalia - Płock, dnia 28 maja 2018 r.

I. Nominacje proboszczowskie

 1. Ks. mgr Jacek Kędzierski, proboszcz parafii pw. św. Anny w Żałem, z dniem 1 lipca 2018 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sudragach.
 2. Ks. mgr Tomasz Wójtowicz, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sudragach, z dniem 1 lipca 2018 r., mianowany proboszczem parafii pw. św. Anny w Żałem.

II. Zmiany wikariuszowskie (z dniem 23 sierpnia 2018 roku)

 1. Ks. mgr Krystian Piotr Bartnicki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Floriana w Poniatowie. 
 2. Ks. mgr Ryszard Błaszkowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Zygmunta w Płocku.
 3. Ks. mgr Łukasz Chruściel, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu.
 4. Ks. mgr Jacek Darmofalski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim.
 5. Ks. mgr Krzysztof Dobucki, mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku.
 6. Ks. mgr Michał Gołębiewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku, mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie.
 7. Ks. mgr Tomasz Kalinowski, dotychczas posługujący w charakterze pomocy duszpasterskiej w parafii św. Franciszka w Asyżu w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku.
 8. Ks. mgr Marcin Mateusz Kędzia, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Urbana w Baboszewie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku. 
 9. Ks. mgr Artur Dariusz Kowalczyk, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Lekowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Żurominie.
 10. Ks. mgr Przemysław Krysztofiak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Onufrego w Staroźrebach, mianowany wikariuszem parafii św. Rocha w Radzanowie n. Wkrą.
 11. Ks. mgr Ireneusz Jan Macek, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mateusza w Lutocinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kroczewie.  
 12. Ks. mgr Grzegorz Makowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie.
 13. Ks. mgr Tomasz Albert Mączyński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Bieżuniu, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Skrwilnie.
 14. Ks. mgr Marek Michalski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, z siedzibą w Woli Kiełpińskiej, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.
 15. Ks. mgr Marcin Milewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Uniecku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim.
 16. Ks. mgr Mateusz Molak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina w Gostyninie.  
 17. Ks. mgr Marcin Niesłuchowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie.
 18. Ks. mgr Piotr Orliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Uniecku.
 19. Ks. mgr Grzegorz Adam Ostrowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Urbana w Baboszewie.
 20. Ks. mgr Wojciech Paradowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mateusza w Lutocinie.
 21. Ks. mgr Dariusz Pargulski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy.
 22. Ks. mgr Paweł Andrzej Perdion, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Rocha w Radzanowie n. Wkrą, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku.
 23. Ks. mgr Michał Piekarski, dotychczasowy wikariusz parafii. pw. św. Zygmunta w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, z siedzibą w Woli Kiełpińskiej.  
 24. Ks. mgr Jacek Prusiński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Onufrego w Staroźrebach.
 25. Ks. mgr Arkadiusz Sikorski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Floriana w Poniatowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława BM w Lekowie.
 26. Ks. mgr Marcin Stankiewicz, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Płocku, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku.
 27. Ks. mgr Mariusz Stasiak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bodzanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Bartłomieja w Świedziebni.
 28. Ks. mgr Paweł Szymański, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Anny w Nowym Mieście.
 29. Ks. mgr Łukasz Turbak, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Anny w Nowym Mieście, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Antoniego w Żurominie.
 30. Ks. mgr Rafał Winnicki, dotychczasowy duszpasterz Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św. Łukasza Ewangelisty, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku.
 31. Ks. mgr Radosław Wiśniewski, dotychczasowy wikariusz parafii św. Bartłomieja w Świedziebni, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Tekli w Ciechanowie.
 32. Ks. dr Michał Zadworny, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem.
 33. Ks. mgr Patryk Zawadzki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Gąbinie.
 34. Ks. mgr Marcin Stanisław Zębala, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Zygmunta w Płocku.
 35. Ks. mgr Roman Zieliński, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kroczewie, mianowany wikariuszem parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie. 

III. Nominacje inne

 1. Ks. mgr Michał Piekarski, wikariusz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, decyzją Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, z dniem 1 lipca 2018 r., mianowany kapelanem 65. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Pomiechówku.
 2. Ks. mgr Arkadiusz Sikorski, wikariusz parafii pw. św. Floriana w Poniatowie, decyzją Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka, z dniem 1 marca 2018 r., mianowany kapelanem 51. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Ciechanowie.
 3. Ks. mgr Marcin Zboiński, wikariusz parafii pw. św. Tekli w Ciechanowie, z dniem 1 lipca 2018 r., mianowany kapelanem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

IV. Zwolnienia

 1. Ks. mgr Romuald Andruszkiewicz, wicedyrektor Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Płocku, na własną prośbę, z dniem 31 maja 2018 r., zwolniony z pełnionej funkcji.
 2. Ks. mgr Krzysztof Błaszczak, kapelan wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, z dniem 30 czerwca 2018 r., zwolniony z pełnionej funkcji.

Płock, dnia 24 maja 2018 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny 

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Cytat dnia

"Teraz czas na ludzi głębokiej wiary, ludzi wielkich ideałów! Ideały się nie starzeją! Ideały ze świętością u ich szczytu – wciąż są młode, bo Bóg jest młody! Świętość, wprawianie w świętość, obrona świętości jest obowiązkiem Kościoła! To ona jest specyficzną wartością, do której tylko Kościół zaprasza! I podkreślam – ona jest jego obowiązkiem! Naszym obowiązkiem!" (Z homilii na zakończenie II Synodu Młodych Diecezji Płockiej)

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x