Personalia - Płock, dnia 24 sierpnia 2015 r.

 SŁOWO BISKUPA PŁOCKIEGO DOTYCZĄCE NOWEJ KADENCJI DZIEKANÓW, WICEDZIEKANÓW I OJCÓW DUCHOWNYCH

Czcigodni Księża!

W tych dniach powołałem na trzyletnią kadencję dziekanów, wicedziekanów i ojców duchownych. Są to prezbiterzy, którzy mają wspierać Biskupa Płockiego w wypełnianiu misji pasterskiej. Jest to wyraz zaufania do tychże kapłanów, a równocześnie zaproszenie do jeszcze bardziej intensywnej pracy dla dobra duchowego naszego Kościoła lokalnego. Oficjalne rozpoczęcie działalności nowego składu Konferencji Dziekańskiej będzie miało miejsce w dniu 3 września br. (czwartek). Do wielu zadań, jakie ich czekają, należy dobre przygotowanie dekanatów do Światowych Dni Młodzieży, a w najbliższym już czasie troska o zorganizowanie nawiedzenia Znaków ŚDM (Krzyż, Ikona), oraz zaplanowanie w parafiach rozpoczynającego się w grudniu Roku Miłosierdzia.

Serdecznie zapraszam powołanych na te funkcje księży do Płocka, do naszego seminarium. Najpierw, o godz. 10.00, w kaplicy św. Stanisława, nastąpi wyznanie wiary i przysięga wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła. W dalszej części uczestniczyć będziemy w nabożeństwie połączonym z adoracją Najświętszego Sakramentu, któremu przewodniczył będzie ks. Andrzej Pieńdyk, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

Następnie, zapraszam dziekanów i wicedziekanów do auli im. bł. abp. A.J. Nowowiejskiego na drugą część spotkania, tzn. obrady Konferencji Dziekańskiej. Równolegle do niej odbędzie się także w seminarium spotkanie dekanalnych ojców duchownych, prowadzone przez ks. Sławomira Zalewskiego, delegata Biskupa Płockiego ds. stałej formacji duchowieństwa.W programie, jak zazwyczaj, przewidziany jest też wspólny obiad w seminaryjnym refektarzu.  

Oczekując na to spotkanie, polecam nowy skład Konferencji Dziekańskiej Waszym modlitwom i serdecznie pozdrawiam.

Płock, dnia 22 sierpnia 2015 r.
We wspomnienie NMP Królowej

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Nominacje na dziekanów, wicedziekanów i ojców duchownych

1. Dekanat Bielski 

Ks. prał. mgr Kazimierz Dziadak, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Proboszczewicach, mianowany dziekanem dekanatu bielskiego.

Ks. mgr Zbigniew Załęcki, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Łęgu, mianowany wicedziekanem dekanatu bielskiego.

Ks. mgr Andrzej Krajewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Ciachcinie, mianowany ojcem  duchownym księży w dekanacie bielskim.  

2.Dekanat Bodzanowski

Ks. mgr Jan Żółtowski, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Daniszewie, mianowany dziekanem dekanatu bodzanowskiego.

Ks. Włodzimierz Dzieńkowski, proboszcz parafii pw. św. Anny w Blichowie, mianowany wicedziekanem dekanatu bodzanowskiego.  

Ks. Eugeniusz Światkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Łętowie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie bodzanowskim.

3.Dekanat Ciechanowski Wschodni

Ks. kan. dr Janusz Kochański, proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sońsku, mianowany dziekanem dekanatu ciechanowskiego wschodniego.

Ks. kan. Jan Dzieniszewski, proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie, mianowany wicedziekanem dekanatu ciechanowskiego wschodniego.

Ks. kan. mgr Zbigniew Adamkowski, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie, mianowany  ojcem duchownym księży w dekanacie ciechanowskim wschodnim.

4. Dekanat Ciechanowski Zachodni

Ks. prał. mgr Eugeniusz Mieczysław Graczyk, proboszcz parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, mianowany dziekanem dekanatu ciechanowskiego zachodniego.

Ks. kan. mgr Jan Jóźwiak, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, mianowany wicedziekanem dekanatu ciechanowskiego zachodniego. 

Ks. mgr Janusz Leon Rumiński, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Sulerzyżu, mianowany ojcem  duchownym księży w dekanacie ciechanowskim zachodnim.

5. Dekanat Dobrzyń n. Drwęcą

Ks. kan. mgr Jarosław Kulesza, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. Drwęcą, mianowany dziekanem dekanatu dobrzyńskiego nad Drwęcą.

Ks. mgr Leszek Błaszczak, proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Płonnem, mianowany wicedziekanem dekanatu dobrzyńskiego nad Drwęcą.

Ks. mgr Maciej Jarosław Jastrzębski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dulsku, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie Dobrzyńskim nad Drwęcą.

6. Dekanat Dobrzyń n. Wisłą

Ks. mgr Jan Zega, proboszcz parafii pw. św. Szczepana w Bądkowie Kościelnym, mianowany dziekanem dekanatu dobrzyńskiego nad Wisłą.

Ks. mgr Marek Podsiadlik, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu, mianowany wicedziekanem dekanatu dobrzyńskiego nad Wisłą.

Ks. dr Artur Janicki, ojciec duchowny Szkół Katolickich w Sikorzu, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie dobrzyńskim nad Wisłą.

7. Dekanat Dzierzgowski

Ks. mgr Krzysztof Dziadak, proboszcz parafii pw. św. Leonarda w Grzebsku, mianowany dziekanem dekanatu dzierzgowskiego.

Ks. kan. mgr Tomasz Opaliński, proboszcz parafii pw. św. Rocha w Janowie, mianowany wicedziekanem dekanatu dzierzgowskiego.

Ks. prał. mgr Piotr Joniak, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Dzierzgowie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie dzierzgowskim.

8. Dekanat Gąbiński

Ks. kan. dr Bogusław Daniel Kwiatkowski, proboszcz parafii pw. św. Walentego w Korzeniu, mianowany dziekanem dekanatu gąbińskiego.

Ks. mgr Krzysztof Jaroszewski, proboszcz parafii pw. św. Benedykta w Płocku-Radziwiu, mianowany  wicedziekanem dekanatu gąbińskiego.

Ks. kan. mgr Leszek Żuchowski, proboszcz parafii p. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku-Ciechomicach, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie gąbińskim.

9. Dekanat Gostyniński 

Ks. kan. mgr Ryszard Kruszewski, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, mianowany dziekanem dekanatu gostynińskiego.

Ks. mgr Sławomir Wiśniewski, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, mianowany wicedziekanem dekanatu gostynińskiego.

Ks. mgr Marek Topolewski, proboszcz parafii pw. św. Anny w Sokołowie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie gostynińskim.

10. Dekanat Makowski

Ks. kan. mgr Stanisław Dziekan, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim, mianowany dziekanem dekanatu makowskiego.

Ks. mgr Sławomir Filipski, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, mianowany wicedziekanem dekanatu makowskiego.

Ks. mgr Krzysztof Biernat, proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie makowskim.

11. Dekanat Mławski

Ks. prał. dr Kazimierz Ziółkowski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, mianowany dziekanem dekanatu mławskiego.

Ks. mgr Sławomir Krasiński, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Wieczfni Kościelnej, mianowany wicedziekanem dekanatu mławskiego.

Ks. kan. mgr Sławomir Franciszek Kowalski, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie mławskim.

12. Dekanat Nasielski

Ks. kan. Jan Majewski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku, mianowany dziekanem dekanatu nasielskiego.

Ks. kan. Tadeusz Pepłoński, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, mianowany wicedziekanem dekanatu nasielskiego.

Ks. mgr Zbigniew Paweł Maciejewski, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Winnicy, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie nasielskim.

13. Dekanat Płocki Wschodni

Ks. kan. mgr Ryszard Paradowski, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Płocku, mianowany dziekanem dekanatu płockiego wschodniego.

Ks. kan. mgr Andrzej Smoleń, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Płocku, mianowany  wicedziekanem dekanatu płockiego wschodniego.

Ks. mgr Grzegorz Dobrzeniecki, proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża w Płocku, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie płockim wchodnim.

14. Dekanat Płocki Zachodni

Ks. kan. mgr Stefan Cegłowski, proboszcz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku, mianowany  dziekanem dekanatu płockiego zachodniego.

Ks. prał. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, mianowany  wicedziekanem dekanatu płockiego zachodniego.

Ks. kan. mgr Zbigniew Kaniecki, proboszcz parafii pw. św. Aleksego w Płocku-Trzepowie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie płockim zachodnim.

15. Dekanat Płoński 

Ks. kan. mgr Zbigniew Sajewski, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, mianowany dziekanem dekanatu płońskiego.

Ks. kan. mgr Czesław Stolarczyk, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sochocinie, mianowany wicedziekanem dekanatu płońskiego.

Ks. kan. mgr Henryk Tadeusz Dymek, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Smardzewie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie płońskim.

16. Dekanat Przasnyski

Ks. prał. dr Andrzej Maciejewski, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Przasnyszu, mianowany dziekanem dekanatu przasnyskiego.

Ks. Andrzej Rutkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze, mianowany wicedziekanem dekanatu przasnyskiego.

O. mgr Wiesław Wiśniewski CP, proboszcz parafii pw. sw. Stanisława Kostki w Przasnyszu, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie przasnyskim.

17. Dekanat Pułtuski

Ks. kan. Wiesław Kosek, proboszcz parafii pw. św. Mateusza w Pułtusku, mianowany dziekanem dekanatu pułtuskiego.

Ks. kan. Janusz Zdunkiewicz, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusku, mianowany wicedziekanem dekanatu pułtuskiego.

Ks. kan. dr Cezary Siemiński, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Obrytem, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie pułtuskim.

18. Dekanat Raciążski

Ks. mgr Roman Tomaszewski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Gradzanowie, mianowany dziekanem dekanatu raciążskiego.

Ks. Władysław Majewski, proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Koziebrodach, mianowany wicedziekanem dekanatu raciążskiego.

Ks. kan. dr Jan Stanisław Piotrowski, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Gralewie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie raciążskim.

 19. Dekanat Rypiński

Ks. inf. mgr Marek Smogorzewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, mianowany dziekanem dekanatu rypińskiego.

Ks. mgr Marek Zacieski, proboszcz parafii pw. św. Bartłomieja w Rogowie, mianowany wicedziekanem dekanatu rypińskiego.

Ks. kan. Stanisław Roman Bednarski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Osieku, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie rypińskim.

20. Dekanat Serocki

Ks. dr Dariusz Rojek, proboszcz parafii pw. św. Anny w Serocku, mianowany dziekanem dekanatu serockiego.   

Ks. mgr Andrzej Marchlewski, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu, mianowany wicedziekanem dekanatu serockiego.

Ks. kan. Walerian Niewiadomski, emeryt, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie serockim.

21. Dekanat Sierpecki

Ks. kan. mgr Andrzej Więckowski, proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu, mianowany dziekanem dekanatu sierpeckiego.

Ks. kan. mgr Marian Antoni Orzechowski, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Szczutowie, mianowany wicedziekanem dekanatu sierpeckiego.

Ks. kan. dr Tomasz Kadziński, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Sierpcu, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie sierpeckim.  

22. Dekanat Strzegowski

Ks. mgr Bogdan Pawłowski, rektor Sanktuarium Diecezjalnego pw. św. Antoniego w Ratowie, mianowany dziekanem dekanatu strzegowskiego.

Ks. mgr Jacek Gołębiowski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM w Dąbrowie, mianowany wicedziekanem dekanatu strzegowskiego.

Ks. kan. Stanisław Gajewski, proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Niedzborzu, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie strzegowskim.

23. Dekanat Tłuchowski

Ks. kan. dr Andrzej Aleksander Zakrzewski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Tłuchowie, mianowany dziekanem dekanatu tłuchowskiego.

Ks. kan. dr Andrzej Feliks Świderski, proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Bożewie, mianowany wicedziekanem dekanatu tłuchowskiego.

O. Dobromił Marek Godzik OFM. Cap., proboszcz parafii pw. Zwiastowania NMP w Skępem, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie tłuchowskim.

24. Dekanat Wyszogrodzki

Ks. prał. Janusz Mackiewicz, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Żukowie, mianowany dziekanem dekanatu wyszogrodzkiego.

Ks. kan. mgr Grzegorz Jendrzejewski, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Orszymowie, mianowany  wicedziekanem dekanatu wyszogrodzkiego.

Ks. kan. Zenon Czesław Glicner, emeryt, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie wyszogrodzkim.  

25. Dekanat Zakroczymski

Ks. kan. mgr Andrzej Redmer, proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany dziekanem dekanatu zakroczymskiego.

Ks. kan. Witold Godleś, proboszcz parafii pw. św. Józefa w Zakroczymiu, mianowany wicedziekanem dekanatu zakroczymskiego.

Ks. kan. mgr Janusz Nawrocki, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Nowym Dworze Mazowieckim, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie zakroczymskim.

26. Dekanat Żuromiński 

Ks. kan. Kazimierz Kowalski, proboszcz parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, mianowany  dziekanem dekanatu żuromińskiego.

Ks. mgr Sławomir Rosiński, proboszcz parafii pw. św. Jana Nepomucena w Zieluniu, mianowany wicedziekanem dekanatu żuromińskiego.

Ks. mgr Dariusz Załęcki, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Niechłoninie, mianowany ojcem duchownym księży w dekanacie żuromińskim.

Płock, dnia 22 sierpnia 2015 r.

Cytat dnia

Zauważyliście zapewne, jak Ojciec święty Franciszek wybrał właśnie Ją – Maryję - jako główną bohaterkę Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Nie bał się, że Maryja dla współczesnych młodych może być niedzisiejsza, niemodna, nie być cool! (...) Ale przecież ani tego nie chcąc, ani nie szukając, stała się kobietą, która miała największy wpływ na historię. (Z homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Węgrzynowie, 17 lutego 2019)

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

W dniach 22-27 stycznia 2019 r. w Panamie odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. Z wielu względów tylko nieliczni będą mogli pozwolić sobie na uczestnictwo w nich na miejscu. Dlatego w sobotę 26 stycznia w Hali Sportowej w Łącku koło Płocka odbędzie się wspólne spotkanie pod hasłem: „Połączeni z Panamą”.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x