Personalia - Płock, dnia 21 maja 2018 roku

I. Nominacje w Wyższym Seminarium Duchownym (z dniem 1 września 2018 r.)

 1. Ks. mgr Andrzej Pieńdyk, dotychczasowy rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku mianowany prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
 2. Ks. mgr Radosław Zawadzki, dotychczasowy misjonarz w Peru i wicerektor Seminarium Duchownego w Iquitos, mianowany prefektem Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i dyrektorem Centrum Powołaniowego w Płocku.
 3. Ks. mgr Wojciech Paweł Kruszewski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Stanisława BM w Mławie, mianowany ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

II. Nominacje w instytucjach diecezjalnych

 1. Ks. dr Grzegorz Kaczorowski, dotychczasowy pracownik Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, z dniem 1 lipca br., mianowany ojcem duchownym Szkół Katolickich w Płocku.
 2. Pani mgr Katarzyna Kalińska, wicedyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku z dniem 1 lipca br., mianowana dyrektorem Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i p.o. dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Płocku.
 3. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku, z dniem 1 lipca br., mianowany opiekunem szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. diecezji płockiej.
 4. Ks. mgr Bartosz Leszkiewicz, po powrocie ze studiów, z dniem 1 lipca br., mianowany pracownikiem Archiwum Diecezjalnego w Płocku i Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz kapelanem Domu „Leonianum” w Sikorzu.
 5. Ks. mgr Jarosław Mokrzanowski, sekretarz Biskupa Płockiego, z dniem 1 lipca br., mianowany dyrektorem Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku.
 6. Ks. dr Dariusz Rogowski, notariusz Kurii Diecezjalnej Płockiej, z dniem 22 maja 2018 r., mianowany Diecezjalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 7. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, dotychczasowy pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku, z dniem 1 lipca br., mianowany wicedyrektorem Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” oraz z dniem 1 września br., mianowany duszpasterzem Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św.  Łukasza Ewangelisty i odpowiedzialnym za rekolekcje kerygmatyczne w diecezji płockiej.

III. Inne nominacje

 1. Ks. mgr Tomasz Brzeziński, dotychczasowy prefekt Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 1 września br., mianowany rektorem Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.
 2. Ks. kan. dr Bogdan Czupryn, diecezjalny referent ds. instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, z dniem 1 lipca br., mianowany opiekunem duchowym dziewic i wdów konsekrowanych diecezji płockiej.
 3. Ks. mgr Marcin Kędzia, z dniem 1 września br., mianowany moderatorem diecezjalnym Ruchu Światło-Życie.
 4. Ks. mgr Dariusz Malczyk, notariusz Sądu Biskupiego w Płocku i dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Zygmunta w Płocku z dniem 1 września br., mianowany ceremoniarzem biskupim.

IV. Zwolnienia  

 1. Ks. mgr Tomasz Brzeziński, prefekt Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku i dyrektor Centrum Powołaniowego w Płocku, z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionych funkcji; ojciec duchowny Szkół Katolickich w Płocku, z dniem 30 czerwca zwolniony z pełnionej funkcji.
 2. Ks. Artur Cezary Ciuba, wikariusz parafialny parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, z dniem 10 maja br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 3. Ks. dr Artur Janicki, ceremoniarz biskupi, z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 4. Ks. dr Grzegorz Kaczorowski, pracownik Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 5. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński, dyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia”, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 6. Ks. dr Wojciech Kućko, pracownik Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia”, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 7. Ks. kan. dr Dariusz Piotr Majewski, Dyrektor Archiwum Diecezjalnego w Płocku i Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionych funkcji.
 8. Ks. mgr Robert Mazurowki, wikariusz parafialny parafii pw. św. Antoniego w Żurominie, z dniem 14 maja br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 9. Ks. kan. mgr Zbigniew Morawski, prefekt Szkół Katolickich w Płocku, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 10. Ks. kan. dr Roman Mosakowski, ojciec duchowny Roku Propedeutycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 11. Ks. prał. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, z dniem 30 czerwca br., zwolniony na własną prośbę z funkcji opiekuna duchowego dziewic i wdów konsekrowanych diecezji płockiej.
 12. Ks. mgr Andrzej Pieńdyk, rektor Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 13. Ks. kan. mgr Lech Piórkowski, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 14. Ks. kan. dr Dariusz Piskorski, prorektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 15. Ks. mgr Krzysztof Ruciński, moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, na własną prośbę z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 16. ks. mgr Rafał Winnicki, duszpasterz  Diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji im. św.  Łukasza Ewangelisty, na własną prośbę z dniem 31 sierpnia br., zwolniony z pełnionej funkcji.
 17. Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, pracownik Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Płocku i opiekun szafarzy nadzwyczajnych Komunii św. diecezji płockiej, z dniem 30 czerwca br., zwolniony z pełnionych funkcji.

Informacja

W dniu 28 maja (poniedziałek) 2018 r. o godz. 12.00 odbędzie się w Kurii Diecezjalnej w Płocku spotkanie Biskupa Płockiego i Biskupa Pomocniczego z tymi, którym zostały powierzone nowe funkcje i zadania.

W tym dniu będzie miało miejsce wręczenie nominacji i podziękowań, połączone z „Wyznaniem wiary” i złożeniem „Przysięgi wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła.

Płock, dnia 21 maja 2018 r.

W święto NMP, Matki Kościoła

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz

Cytat dnia

"Teraz czas na ludzi głębokiej wiary, ludzi wielkich ideałów! Ideały się nie starzeją! Ideały ze świętością u ich szczytu – wciąż są młode, bo Bóg jest młody! Świętość, wprawianie w świętość, obrona świętości jest obowiązkiem Kościoła! To ona jest specyficzną wartością, do której tylko Kościół zaprasza! I podkreślam – ona jest jego obowiązkiem! Naszym obowiązkiem!" (Z homilii na zakończenie II Synodu Młodych Diecezji Płockiej)

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x