Personalia - Płock, dnia 18 maja 2018 r.

I. Nominacje proboszczowskie

  1. Ks. mgr Krzysztof Biernat, proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim, z dniem 1 sierpnia br. mianowany proboszczem parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie.
  2. Ks. kan. mgr Zbigniew Kaniecki, proboszcz parafii pw. św. Aleksego w Płocku – Trzepowie, z dniem 1 lipca br. mianowany proboszczem parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej.
  3. Ks. mgr Jarosław Roman Kłosowski, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie, z dniem 1 lipca br. mianowany proboszczem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Szczawinie Kościelnym.
  4. Ks. kan. mgr Grzegorz Mierzejewski, proboszcz parafii pw. św. Marcina w Mochowie, z dniem 1 lipca br. mianowany proboszczem parafii pw. św. Achacjusza w Skołatowie.
  5. Ks. kan. mgr Zbigniew Morawski, prefekt Szkół Katolickich w Płocku, z dniem 1 lipca br. mianowany proboszczem parafii pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem.
  6. Ks. kan. dr Roman Mosakowski, ojciec duchowny Roku Propedeutycznego WSD w Płocku, z dniem 1 lipca br. mianowany proboszczem parafii pw. św. Rocha w Przewodowie.
  7. Ks. kan. mgr Lech Robert Piórkowski, ojciec duchowny w WSD w Płocku, z dniem 1 lipca br. mianowany proboszczem parafii pw. św. Katarzyny w Gradzanowie.
  8. Ks. mgr Marek Podsiadlik, proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu, z dniem 1 sierpnia br. mianowany proboszczem parafii pw. św. Brata Alberta w Makowie Mazowieckim.
  9. Ks. Andrzej Rutkowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze, z dniem 1 lipca mianowany proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie.
  10. Ks. kan. mgr Roman Tomaszewski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Gradzanowie, z dniem 1 lipca br. mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie.
  11. Ks. mgr Paweł Waruszewski, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Ostrowitem, z dniem 1 lipca br. mianowany proboszczem parafii pw. św. Anny w Skrwilnie.
  12.  Ks. mgr Sławomir Wiśniewski, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, z dniem 1 lipca br. mianowany proboszczem parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku.

II. Nominacje na administratorów

  1. Ks. mgr Grzegorz Bednarczyk, wikariusz parafii pw. św. Wojciecha w Nasielsku, z dniem 1 lipca br. mianowany administratorem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie.
  2. Ks. mgr Krzysztof Błaszczak, kapelan Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, z dniem 1 lipca br. mianowany administratorem parafii pw. św. Wawrzyńca w Rogotwórsku.
  3. Ks. mgr Adam Brzeziński, wikariusz parafii pw. św. Marcina w Gostyninie, z dniem 15 czerwca br. mianowany administratorem parafii pw. św. Floriana w Chamsku.
  4. Ks. mgr Waldemar Dziewulski, wikariusz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, z dniem 1 lipca br. mianowany administratorem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie.
  5. Ks. mgr Grzegorz Mazurkiewicz, rezydent w parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, z dniem 1 lipca br. mianowany administratorem parafii pw. św. Aleksego w Płocku – Trzepowie.
  6. Ks. mgr Krzysztof Wojciech Muzal, proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Rogotwórsku, z dniem 1 lipca br. mianowany administratorem parafii pw. św. Marcina w Mochowie.
  7. Ks. mgr Sławomir Szumski, rezydent w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Grudusku, z dniem 1 lipca br. mianowany administratorem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Węgrze.
  8. Ks. mgr Bogdan Zalewski, wikariusz parafii pw. św. Anny w Skrwilnie, z dniem 1 sierpnia br. mianowany administratorem parafii pw. św. Małgorzaty w Rokiciu.

III. Przejścia na emeryturę

  1. Ks. kan. dr Jan Stanisław Cegłowski, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Mławie, z dniem 30 czerwca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Mławie.
  2. Ks. kan. Jan Deptuła, proboszcz parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej, z dniem 30 czerwca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Domu Księży Emerytów w Płocku.
  3. Ks. kan. mgr Władysław Jagiełło, proboszcz parafii pw. św. Anny w Skrwilnie, z dniem 30 czerwca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Skrwilnie.
  4. Ks. kan. Kazimierz Kozicki, proboszcz parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie, z dniem 31 lipca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Wyszkowie.
  5. Ks. Zdzisław Kupiszewski, proboszcz parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Radzyminie, z dniem 30 czerwca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Domu Księży Emerytów w Płocku.
  6. Ks. Tadeusz Kwaśniewski, proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Szczawinie Kościelnym, z dniem 30 czerwca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Gąbinie.
  7. Ks. kan. Jan Majewski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Nasielsku, z dniem 30 czerwca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Nasielsku.
  8. Ks. kan. mgr Wiesław Malinowski, proboszcz parafii pw. św. Achacjusza w Skołatowie, z dniem 30 czerwca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Toruniu.
  9. Ks. kan. Jan Romanowski, proboszcz parafii pw. św. Rocha w Przewodowie, z dniem 30 czerwca br. przechodzi na emeryturę i zamieszka w Długosiodle.

IV. Inne

Ks. Artur Adam Rogala, z dniem 14 czerwca br., z racji na stan zdrowia zwolniony z funkcji proboszcza parafii pw. św. Floriana w Chamsku, celem rekonwalescencji.

Informacja

W dniu 28 maja (poniedziałek) 2018 r. o godz. 12.00 odbędzie się w Kurii Diecezjalnej w Płocku spotkanie Biskupa Płockiego i Biskupa Pomocniczego z kapłanami przechodzącymi na emeryturę oraz nowo mianowanymi księżmi proboszczami i pracownikami instytucji diecezjalnych. Będzie wtedy miało miejsce podziękowanie tegorocznym księżom emerytom, a także wręczenie nominacji na nowe placówki duszpasterskie, połączone z „Wyznaniem wiary” i złożeniem „Przysięgi wierności przy objęciu urzędu wykonywanego w imieniu Kościoła”.

Wszyscy nowo mianowani proboszczowie, administratorzy oraz kapłani przechodzący na emeryturę są zobowiązani do złożenia w kancelarii Kurii Diecezjalnej karty obiegowej, najpóźniej do dnia 28 maja br.

Płock, dnia 18 maja 2018 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Ks. Piotr Grzywaczewski
Kanclerz 

Cytat dnia

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną.

Mt 6, 19-20
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x