STANOWISKO W SPRAWIE UCHODŹCÓW

            1. Sytuacja uchodźców, którzy w ostatnich tygodniach masowo przybywają do Europy domaga się, aby Kościół zajął odpowiedzialne stanowisko, pytając o wyzwania i konsekwencje związane ze zmieniającą się sytuacją społeczną i polityczną.

            2. Rada Społeczna przy Biskupie Płockim podejmuje wezwanie Ojca Świętego Franciszka do udzielenia chrześcijańskiej gościnności względem uchodźców. Jest ono przynagleniem, aby w sposób zorganizowany i odpowiedzialny wspólnota kościelna odpowiedziała na słowa Jezusa: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie” (Mt 25,35).

            3. Wskazaniem w tej materii jest Komunikat Prezydium Konferencji Episkopatu Polski ws. uchodźców, z 8 września b.r. Jednocześnie warto przypomnieć, że diecezja płocka w swej długiej historii zmierzyła się z podobnymi wyzwaniami, m.in. w 1920 roku, gdy na apel bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego gospodarze przyjmowali rodaków uciekających ze wschodu przed wojskami bolszewickimi. Obecna sytuacja domaga się również zajęcia przez nas stanowiska, ponieważ skala kryzysu imigracyjnego jest niespotykana od zakończenia II wojny światowej.

            4. Udzielenie pomocy uchodźcom w Polsce wymaga przede wszystkim systemowych rozwiązań i jasnego stanowiska rządu. Nie ulega wątpliwości, że główna inicjatywa i odpowiedzialność spoczywa na kompetentnych organach państwa. To one powinny zagwarantować bezwzględną kontrolę, bezpieczeństwo i podstawowe świadczenia dla uchodźców.

            5. Niepokojący jest przekaz medialny obecnego kryzysu i jego kolejne, dramatyczne odsłony. Poza tłumami uchodźców należy bowiem najpierw zauważyć twarz poszczególnej osoby, za którą stoi dramat wojny i groźba utraty życia. A później należy pytać i rozeznać: skąd i dlaczego przybywają imigranci, czy są uchodźcami czy też imigrantami ekonomicznymi. Odpowiedź na te pytania z pewnością ułatwi podjęcie decyzji o formach i kształcie pomocy.

            6. Niepewna i stale zmieniająca się sytuacja przynagla do zajęcia takiej postawy, w której widoczna będzie odpowiedzialność za polski dom, umiejętność współpracy dla dobra wspólnego oraz chrześcijańska otwartość i wyobraźnia miłosierdzia. Niech będzie ona również impulsem dla rozwoju wolontariatu, także na poziomie naszych parafii, aby skutecznie i odpowiedzialnie zaradzić problemom naszym i innych potrzebujących.

Członkowie Rady Społecznej przy Biskupie Płockim

Płock, 23 września 2015 r.

Cytat dnia

Oto prawdziwe wezwanie na ten rok dla Was, Młodzi Przyjaciele, Rodzice i Wychowawcy: „Kostka” znaczy „więcej!” Żyjąc w XXI wieku nie powtórzymy dokładnie czynów św. Stanisława Kostki. Naszym zadaniem jest raczej zrozumienie ducha tego świętego, który nie dał się zwieść mirażowi wygodnego życia, zabezpieczonego majątkiem rodziców.

List Episkopatu Polski na Rok Św. Stanisława Kostki
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x