RELIGIJNY I SPOŁECZNY WYMIAR ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY W POLSCE

1. W dniach 26-31 lipca odbędą się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Kościół i Ojczyna czekają na to historyczne wydarzenie. Mobilizacja młodych katolików w Polsce z racji Światowych Dni Młodzieży jest zjawiskiem godnym zauważenia przez wychowawców, rodziców, dziennikarzy, polityków. Młodzi Polacy wychowani po transformacji ustrojowej, w ramach przygotowania do spotkania z papieżem Franciszkiem, podjęli się trudu przyjęcia około 2 mln młodych ludzi z całego świata. W polskich parafiach trwa intensywne szkolenie wolontariuszy, tysiące rodzin deklarują gotowość noclegu dla gości, chorzy ofiarują swoje cierpienia za młodzież. Zbierane są ofiary dla przyjeżdżających z biednych rejonów świata i podejmowane są liczne inicjatywy w ramach wolontariatu. Wraz z samorządami i dyrekcją placówek kulturalnych przygotowuje się program pobytu gości w poszczególnych diecezjach, związany z prezentacją największych skarbów naszej kultury i dziedzictwa.

2. To, że ŚDM przypadają w 1050. rocznicę zakorzenienia Polski w cywilizacji chrześcijańskiej, jest opatrznościowym znakiem dla naszego Kościoła. Pozwala nie tylko zaprezentować chrześcijańską tradycję naszego narodu, ale zwiększa świadomość wyzwań stojących przed całym Kościołem, reprezentowanym na spotkaniu młodzieży z następcą św. Piotra. Papieska troska o biednych, jego wyobraźnia miłosierdzia, solidarność z cierpiącymi, są szczególnie bliskie młodym ludziom na całym świecie. Spotkanie w Krakowie ma zasięg światowy i powinno stać się znakiem sprzeciwu wobec wojen, prześladowania chrześcijan, wyzyskiwania biednych, niszczenia naturalnego środowiska człowieka. Jest wyjątkową w swoim rodzaju  szansą odnowy oblicza świata, zaangażowania na rzecz pokoju, tolerancji, braterstwa.

3. Światowe Dni Młodzieży pozwalają młodym ludziom z całego świata okazać odwagę w trwaniu po stronie prawdy, w sytuacji szerzącej się nienawiści i różnego rodzaju podziałów. Wymaga to nie tylko opowiedzenia się przeciw terrorowi, wojnom i prześladowaniom, ale także zaufania Bożej Opatrzności. Światowe Dni Młodzieży znajdują się w rękach Boga, które są najbezpieczniejszymi rękami na świecie. Wzmacniając w nas zaufanie, uczą współdziałania ze służbami porządkowymi czuwającymi nad bezpieczeństwem pielgrzymów. Uczestnicy Światowych Dni Młodzieży, stając się rycerzami Chrystusa, wiedzą, że wszystko zależy od Boga, ale robią wszystko co w ich mocy, jakby zależało od nich. Wraz modlitwą o bezpieczny przebieg Światowych Dni Młodzieży apelujemy do dziennikarzy, publicystów i mediów o wsparcie tego dzieła i wzmacnianie nadziei.

4. Inspiracją tych działań jest Duch Święty działający w Kościele. ŚDM to także duchowa spuścizna świętego Jana Pawła II, który wspomaga współczesne pokolenie katolików w ich potrzebie radosnego świadectwa o wierze, sprzeciwu wobec konsumpcjonizmu, hedonizmu czy sekularyzacji. Wartością samą w sobie staje się wspólnota eucharystyczna Kościoła młodych z całego świata, przeżyta z następcą św. Piotra w Krakowie. Miasto to związane jest z kultem św. Siostry Faustyny i objawionego przez Nią miłosierdzia Bożego. Duchowe, sakramentalne i mistyczne spotkanie z Jezusem Miłosiernym staje się nie tylko opatrznościową realizacją myśli Siostry Faustyny i Jana Pawła II, ale wyznacza zadania dla Kościoła powszechnego na początku trzeciego tysiąclecia.

5. W tym kontekście Płock nabiera szczególnego znaczenia jako miasto objawienia obrazu Jezusa Miłosiernego św. Siostrze Faustynie. Jako katolicy Diecezji Płockiej wykorzystajmy spotkanie młodych z całego świata, aby pokazać związek tego kultu z książęcym miastem piastowskich władców Polski, siedzibą jednej z najstarszych diecezji w Polsce. Szczególnie młodzieży, która przed  spotkaniem z Papieżem w Krakowie, będzie gościła w naszej diecezji, trzeba udostępnić skarby Płocka i bogactwo mazowieckiej kultury. W Przesłaniu Synodu Młodych Kościoła Płockiego młodzi katolicy naszej diecezji przypomnieli słowa Biskupa Piotra, który nazwał ich „<ambasadorami> polskiego Kościoła. Ambasadorami Kościoła, który jest młody, spotyka się na niedzielnej Eucharystii, chodzi do spowiedzi, ma swoje piękne zwyczaje i potrafi je szanować […]. Tak, bądźmy >ambasadorami> polskiego Kościoła, naszego Kościoła Płockiego, mazowieckiej <małej ojczyzny>, naszej tradycji i kultury, naszych rodzin i szkół” ( XLIII Synod Diecezji Płockiej, s. 348).

6. Apelujemy do wszystkich katolików, aby w miarę swoich możliwości wsparli wysiłek młodych w ostatnich miesiącach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży. Rodzice mogą to uczynić poprzez słowa zachęty i dodania odwagi swoim dzieciom, ale także poprzez otwarcie własnych domów dla gości z zagranicy. Wartością samą w sobie może być współdziałanie placówek oświatowych, instytucji samorządowych i placówek kulturalnych w zapewnieniu gościom atrakcyjnego programu ich pobytu w naszej diecezji. Młodzi zaangażowani w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży zasługują na przykład społecznej mobilizacji, wzajemnego zrozumienia, solidarności i życzliwości.

7. Zapał młodych ludzi, ich doświadczenia i umiejętności zdobyte w czasie przygotowania do Światowych Dni Młodzieży nie mogą stać się jednorazową akcją. Duszpasterze i wychowawcy, katecheci i rodzice powinni zatroszczyć się o to, aby dobre dzieła, zwłaszcza  charytatywne, ale także wszelkie formy współdziałania, kontakty z młodymi z innych części świata były podtrzymywane i rozwijane. Wytworzony podczas wielkiej mobilizacji kapitał społeczny młodych ludzi ma szansę stać się jednym z pozytywnych zbiorowych przeżyć młodego pokolenia współczesnych Polaków. I będą się spełniać słowa modlitwy: „Niech iskra miłosiernej miłości, którą Duch zapala w sercach młodych, staje się ogniem przemieniającym ludzkie serca i odnawiającym oblicze ziemi”.

Płock, dnia 16 maja 2016 r.

                                   Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski
                                  Przewodniczący Rady Społecznej przy Biskupie Płockim

Cytat dnia

 Umiejcie życiem całym powtarzać za św. Pawłem: niekiedy „uchodzący” za „kler”, „za oszustów, a przecież prawdomówni, [...] niby umierający, a oto żyjemy, [...] jakby smutni, lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu [...]”. 

Bp Piotr Libera - Złoty Jubileusz Kapłanów święconych w 1969 r.
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

W dniach 22-27 stycznia 2019 r. w Panamie odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. Z wielu względów tylko nieliczni będą mogli pozwolić sobie na uczestnictwo w nich na miejscu. Dlatego w sobotę 26 stycznia w Hali Sportowej w Łącku koło Płocka odbędzie się wspólne spotkanie pod hasłem: „Połączeni z Panamą”.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x