CHRZEŚCIJAŃSKA TROSKA O OJCZYZNĘ NA MAZOWSZU

1. Odrestaurowana w 2017 r. Kaplica Królewska w Bazylice Katedralnej w Płocku przypomina o szczególnej odpowiedzialności za Ojczyznę. Matka Kościołów mazowieckich, jedna z najstarszych Katedr w Polsce, przechowująca doczesne szczątki Władysława Hermana, Bolesława Krzywoustego i najważniejszych książąt mazowieckich, w niezwykły sposób pokazuje, jak nasi przodkowie budowali polską ojczyznę nad Wisłą, razem zresztą z innymi plemionami scalonymi przez chrzest i panowanie piastowskie. Świętując stulecie odzyskania niepodległości w 2018 r., odsłaniamy najważniejsze źródła polskiego patriotyzmu, w którym ma swoje miejsce zarówno naród, ojcowizna jak i kultura.

2.  Oddziaływanie Kaplicy Królewskiej znajduje przedłużenie w setkach mazowieckich świątyń, cmentarzy, kurhanów, kapliczek i krzyży, które przechowują świadectwa służby Polsce przez obrońców Ojczyzny, ale także twórców kultury, duchownych, stróżów miejsc pamięci o małych ojczyznach. Wyrażając wdzięczność duchowieństwu, władzom samorządowym i szkolnym, jesteśmy przekonani, że rodzice, nauczyciele i katecheci znajdą sposób, aby głosy przeszłości dotarły do serc, umysłów i sumień młodych Polaków.

3. Doskonałą okazję do tego stwarza  450. rocznica śmierci św. Stanisława Kostki, obchodzona w całej Polsce jako Rok św. Stanisława Kostki. Pamiętając, że św. Stanisław Kostka już w 1671 r. został ogłoszony patronem Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, na Mazowszu mamy okazję dotknąć śladów Świętego z Rostkowa, zarówno w ziemi przasnyskiej i zakroczymskiej, jak również w bogatej historii jezuitów na Mazowszu, wraz ze słynnymi kolegiami jezuickimi w Pułtusku i Płocku.

4. Zachęcamy środowiska pedagogiczne – kościelne i świeckie naszej diecezji do przypomnienia ducha szkół jezuickich, w których wysoki poziom naukowy łączył się z integralnym wychowaniem humanistycznym, estetycznym i religijnym. Rok Stanisławowski stwarza okazję do zwiększenia wysiłków w celu utworzenia nowych szkół katolickich w naszej diecezji. Szczególnie zachęcamy stowarzyszenia i ruchy prorodzinne (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Kościół Domowy, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Akcja Katolicka), aby w tworzenia środowisk szkolno-wychowawczych odpowiedziały na wyzwania naszych czasów.

5. Szczególnego znaczenia nabiera wychowanie patriotyczne młodych Polaków, którzy z jednej strony potrafią docenić bohaterstwo obrońców Ojczyzny, z drugiej zaś narażeni są na wpływy wielokulturowego postmodernizmu i nacjonalizmu. W tym kontekście droga św. Stanisława Kostki, Polaka z Rostkowa, szukającego wyższych wartości (ad maiora natus sum) w europejskiej wspólnocie Jezuitów, może być inspiracją do odwagi pójścia za głosem powołania, także kapłańskiego czy zakonnego. Kryzys powołań kapłańskich i zakonnych powinien stać się wyzwaniem dla wszystkich wspólnot rodzinnych i kościelnych w naszej Ojczyźnie.

6.  Przykład braterstwa chrześcijańskiego, tak samo dumnego ze swojej tożsamości narodowej, jak i otwartego na inne kultury pokazały Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Ich duch powinien być pielęgnowany w Roku św. Stanisława Kostki poprzez rozwijanie na Mazowszu „patriotyzmu gościnnego, włączającego, inspirującego się najlepszym dorobkiem sąsiadów i całej europejskiej kultury” (por. KEP, Chrześcijański kształt patriotyzmu, n. 6). Powinno to znaleźć wyraz w zarówno w odniesienia do braci Ukraińców, szukających pracy w Polsce, jak i w konkretnej pomocy polskim repatriantom ze Wschodu. Wielu z nich, przynajmniej w pierwszych miesiącach po przyjeździe do Polski, znajduje przystań w Domu Polonii w Pułtusku.  Zobowiązuje to nas do okazania solidarności i konkretnej pomocy.

7.  W ramach troski o Ojczyznę, nie możemy zapomnieć o tych, którzy w ostatnim czasie wyemigrowali z Mazowsza za pracą do krajów ościennych. Prosimy, aby nawiązywali kontakty z polskimi ośrodkami duszpasterskimi, tworzyli solidarne grupy wsparcia, pamiętali o rodzinach pozostawionych w Polsce, w sposób godny prezentowali polską kulturę i styl życia pośród cudzoziemców. Od rodzin pozostawionych w Polsce, polskiego rządu i Kościoła mają prawo oczekiwać wsparcia, zwłaszcza w utrzymywaniu kontaktu z Ojczyzną i zapewnieniu opieki duszpasterskiej przez polskich księży.

8. Zachęcamy wreszcie duszpasterzy, rodziców, wychowawców, ludzi nauki, kultury i polityki do promocji patriotyzmu, w którym takie zasady współżycia społecznego jak życzliwość, solidarność, gotowość do pojednania i troska o wykluczonych pozwolą przezwyciężać polskie wady narodowe, wypływające zarówno z egoistycznych postaw niektórych Polaków, jak i koniecznych do usunięcia struktur zła.

9. W tym kontekście wzywamy do budowania kultury politycznej, w której różnice w postrzeganiu dobra wspólnego, nie muszą prowadzić do walki, nienawiści, obrażania godności przeciwników politycznych. Chrześcijanie powinni stawać się promotorami dialogu między partiami politycznymi, pośrednikami między grupami społecznymi i zawodowymi, a nawet ośrodkami władzy. Powinna temu służyć szersza znajomość katolickiej nauki społecznej oraz większa aktywność wiernych świeckich w podejmowaniu odpowiedzialności za dobro wspólne.

Płock, dnia 30 grudnia 2017 r.

W imieniu Rady Społecznej: 

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski
Przewodniczący Rady Społecznej przy Biskupie Płockim

Cytat dnia

"Teraz czas na ludzi głębokiej wiary, ludzi wielkich ideałów! Ideały się nie starzeją! Ideały ze świętością u ich szczytu – wciąż są młode, bo Bóg jest młody! Świętość, wprawianie w świętość, obrona świętości jest obowiązkiem Kościoła! To ona jest specyficzną wartością, do której tylko Kościół zaprasza! I podkreślam – ona jest jego obowiązkiem! Naszym obowiązkiem!" (Z homilii na zakończenie II Synodu Młodych Diecezji Płockiej)

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

Księga „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”. XLIII Synod Diecezji Płockiej składa się z trzech części. W pierwszej zamieszczono 14 dekretów synodalnych (dokumentów głównych), opracowanych przez właściwe komisje synodalne. W drugiej części Księgi synodalnej znalazły się: statuty instytucji, instrukcje, regulaminy i wytyczne. W części trzeciej, oprócz nieodzownego materiału prawnego (Dekret Biskupa Płockiego, zwołujący Synod; Regulamin Synodalny itp.), zamieszczony został List pasterski Biskupa Płockiego na Wielki Post 2013 „Synod szkołą wędrowania z Kościołem, w Kościele i dla Kościoła”, wspomniany List pasterski na Niedzielę Synodalną, a także liczne, bogate w treści homilie i przemówienia Biskupa Piotra, wygłaszane podczas Sesji Plenarnych Synodu oraz przy innych okazjach, wykorzystywanych przez Biskupa dla krzewienia idei synodalnej w Diecezji.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x