Dekret zatwierdzający skład Rady Diecezjalnego Funduszu Społecznego

Mając na uwadze upływającą kadencję Rady Diecezjalnego Funduszu Społecznego, niniejszym zatwierdzam jej skład na kolejne trzy lata:

Członkowie z urzędu:
1. ks. kan. mgr Roman Bagiński
2. ks. prał. mgr Rafał Grzelczyk
3. ks. kan. dr Jarosław Kamiński – sekretarz
4. ks. kan. dr Marek Wilczewski

Członkowie z nominacji:
5. ks. mgr Łukasz Gach
6. ks. prał Janusz Mackiewicz - przewodniczący
7. ks. kan. mgr Janusz Nawrocki
8. ks. kan. dr Dariusz Rojek

Wzywając wstawiennictwa św. Stanisława Kostki, z serca błogosławię wszystkim Członkom Rady na owocną pracę dla dobra dzieci i młodzieży diecezji płockiej.

Płock, dnia 10 maja 2017 r.
Nr 1297/2017

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x