Dekret zatwierdzający Radę Kapłańską

 

 

Stosownie do kan. 495 § 1, 496 i 497 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz odnośnych przepisów Statutu Rady Kapłańskiej zawartego w Uchwałach
43. Synodu Diecezji Płockiej, na okres pięciu lat zatwierdzam Radę Kapłańską
w następującym składzie:

Członkowie z urzędu:
1. Bp Roman Adam Marcinkowski – biskup pomocniczy
2. Bp Mirosław Milewski – biskup pomocniczy
3. Ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski – wikariusz biskupi ds. sakramentalnych
4. Ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski – wikariusz sądowy
5. Ks. kan. dr Jarosław Kamiński – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
6. Ks. prał. dr Marek Jarosz – rektor WSD

Członkowie z wyboru:
7. Ks. mgr Romuald Andruszkiewicz – personalny okręg wyborczy
8. Ks. kan. dr Włodzimierz Piętka – personalny okręg wyborczy – sekretarz Sekretariatu Rady
9. Ks. mgr Adam Gnyp – ciechanowski okręg wyborczy
10. Ks. mgr Wojciech Kruszewski – ciechanowski okręg wyborczy
11. Ks. kan. mgr Stefan Jan Cegłowski – płocki okręg wyborczy
12. Ks. mgr Łukasz Kubisiak – płocki okręg wyborczy – sekretarz Sekretariatu Rady
13. Ks. kan. mgr Henryk Szwajkowski – płoński okręg wyborczy
14. Ks. mgr Grzegorz Ostrowski – płoński okręg wyborczy
15. Ks. mgr Sławomir Andrzej Stefański – pułtuski okręg wyborczy
16. Ks. mgr Michał Podgórski – pułtuski okręg wyborczy
17. Ks. kan. mgr Jarosław Wacław Kulesza – rypiński okręg wyborczy
18. Ks. mgr Wiesław Jóźwiak – rypiński okręg wyborczy
19. Ks. kan. mgr Roman Tomaszewski – sierpecki okręg wyborczy
20. Ks. mgr Grzegorz Szlom – sierpecki okręg wyborczy

Członkowie z nominacji:
21. Ks. kan. mgr Roman Bagiński – ekonom diecezjalny
22. Ks. prał. dr Mirosław Kosek – profesor WSD
23. Ks. prał. prof. dr hab. Henryk Seweryniak – profesor WSD
24. Ks. kan. dr hab. Sławomir Zalewski – ojciec duchowny kapłanów
25. Ks. kan. dr Marek Wilczewski – dyrektor Wydziału Katechetycznego
26. Ks. kan. mgr Andrzej Smoleń – proboszcz par. pw. św. Józefa w Płocku – przewodniczący Sekretariatu Rady
27. Ks. prał. dr Ireneusz Wrzesiński – kapłan emerytowany
28. Ks. inf. mgr Marek Smogorzewski – proboszcz par. pw. św. Stanisława Kostki
w Rypinie

Wzywając wstawiennictwa Maryi, Matki Kapłanów, z serca błogosławię wszystkim Członkom Rady Kapłańskiej na owocną pracę dla dobra Kościoła Płockiego.

 

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz 

 

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x