Dekret powołujący Sekretariat Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej

W celu sprawnego funkcjonowania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, stosownie do p. 14 Statutu tejże Rady, niniejszym powołuję Sekretariat Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej w następującym składzie:

Ks. dr Łukasz Zdunkiewicz – sekretarz
Ks. mgr Łukasz Chruściel – zastępca sekretarza
Pani Wiesława Winiarska – zastępca sekretarza

Zadaniem Sekretariatu jest m.in. zapraszanie członków na zebrania Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, przyjmowanie
i porządkowanie nadsyłanych wniosków oraz przedkładanie ich Biskupowi Płockiemu przed posiedzeniami Rady, a także sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady (p. 15 Statutu Rady).
Ufam, iż Sekretariat będzie dynamizował działalność ważnego organu w strukturach Kościoła partykularnego, jakim jest Diecezjalna Rada Duszpasterska.
Na owocną pracę Sekretariatu z serca błogosławię

  

† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz 

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!



Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x