Dekret nadania imienia kard. S. Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Morawach

Mając na uwadze prośby Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Morawach oraz uchwałę Rady Gminy Stupsk z dnia 26 lutego 2019 r., Nr V/27/2019, niniejszym wyrażam zgodę na nadanie

Szkole Podstawowej
w Morawach

Imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Ufam, że cała społeczność szkolna dołoży wszelkich starań, aby fundamentem programu dydaktyczno-wychowawczego, realizowanego w Szkole Podstawowej w Morawach, była nauka i świadectwo życia, które zostawił nam Sługa Boży Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński. Niech będzie on dla młodego pokolenia duchowym przewodnikiem na nowe tysiąclecie dziejów Kościoła, a głoszone przez niego prawdy staną się wyznacznikiem życia i pracy wszystkich uczniów i nauczycieli.
Na trud odpowiedzialnej przed Bogiem, Ojczyzną i Kościołem pracy z całego serca wszystkim błogosławię –
Płock, dnia 15 maja 2019 r.
Nr 595/2019


† Piotr Libera
Biskup Płocki

Ks. Dariusz Rogowski
Notariusz

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x