Dekret erygujący parafię pw. św. Ojca Pio w Płońsku

Ku większej chwale Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, mając na uwadze dobro duchowe wiernych, niniejszym dekretem rozporządzam co następuje:

1. Na mocy kan. 515 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego eryguję nową parafię rzymskokatolicką pw. św. Ojca Pio w Płońsku.

2. Nowo powstałą parafię włączam do dekanatu płońskiego.

3. Parafia pw. św. Ojca Pio w Płońsku powstaje z podziału parafii: pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, oraz pw. św. Urbana w Baboszewie i obejmuje następujący obszar:

a. Z parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, w obszarze miasta Płońsk:

- ulicę Płocką od ronda przy wjeździe do Płońska z trasy bydgoskiej nr 10 - do torów, wraz z wszystkimi bocznymi ulicami z lewej (osiedle Płocka II)
i prawej strony. Po prawej stronie ul. Płockiej do nowej parafii należeć będą ul. Szczęśliwa i Piaskowa i dzielnica przemysłowa do trasy nr 10,
ul. Mazowiecka, Henry’ego Forda I i ul. Przemysłowa. Ul. Skarżyńska
z przyległymi ulicami pozostaje w obszarze par. pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, a granicę wyznacza ul. Przemysłowa i fragment
ul. Wyszogrodzkiej do trasy nr 10;

- następnie granica nowej parafii biec będzie torami na północ, do rzeki Płonki;

- z obszaru parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku wyłącza się Szkołę Podstawową nr 3 w Płońsku, przyłączając ją do nowej parafii;

b. Z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, w obszarze miasta Płońsk:

- za rzeką Płonką, do nowej parafii należeć będzie fragment
ul. M. Kopernika, jej lewa strona patrząc w kierunku kościoła parafii
pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, tzn. wszystkie bloki i domy jednorodzinne (naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku);

- dalej w obszar nowej parafii zostaje włączona ul. Wieczorków, jej lewa strona od skrzyżowania z ul. Kopernika do torów z wszystkimi ulicami bocznymi, tzn. wszystkie bloki i domy jednorodzinne;

- do nowej parafii włączone zostają również następujące ulice: Zachodnia, Wiosenna, Letnia i Wesoła – wszystkie domy jednorodzinne
z wymienionych ulic z wyłączeniem bloków. Granicę nowej parafii w tym miejscu wyznacza ul. Młodzieżowa. Następnie do parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku przyłączony zostaje również fragment ul. Młodzieżowej, patrząc od centrum Płońska w kierunku Baboszewa - lewa strona, od ul. Letniej do torów;

- do nowej parafii włączony zostaje również fragment prawej strony
ul. Wieczorków, domy od nr 46 włącznie i dalej do torów;

- za torami do nowej parafii zostają włączone wszystkie ulice przyległe
do ul. Wieczorków, całe osiedle Sadyba (wszystkie ulice) i Polanka (wszystkie numery), do granicy miasta;

- dalej na północ, za torami w kierunku Baboszewa: wszystkie ulice
w obrębie terytorium miasta Płońsk (osiedle Zatorze);

c. Wioski: część Ćwiklina należąca do parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, Ilino, Ilinko, Kluczewo (zarówno część należąca do parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, jak i część należąca do parafii pw. św. Maksymiliana w Płońsku), Szerominek, Szeromin;

d. Wioska Arcelin z parafii pw. św. Urbana w Baboszewie.

4. Przed nową parafią stoi zadanie wybudowania kościoła parafialnego oraz budynków parafialnych na ziemi podarowanej przez parafię pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku, która staje się własnością nowej parafii.

5. Tymczasowa kaplica postawiona wspólnym wysiłkiem finansowym dwóch płońskich parafii: pw. św. Maksymiliana Kolbego i św. Michała Archanioła (zgodnie z Aneksem do niniejszego Dekretu) służyć będzie jako tymczasowe miejsce sprawowania kultu i centrum życia duchowego nowej parafii.

6. Uposażenie duszpasterzy stanowić będą ofiary składane przez wiernych z racji czynności i posług duszpasterskich oraz inne dochody uznane, i dozwolone przez prawo kościelne.

7. Utrzymanie pracowników kościelnych nowej parafii spoczywa na tej parafii.

8. Nowa parafia w porozumieniu z władzami miasta i administratorami cmentarza, otoczy również troską duszpasterską cmentarz komunalny w Płońsku, leżący
na jej terenie.

9. Grzebanie zmarłych odbywać się będzie na cmentarzach (w Płońsku
i Baboszewie, ewentualnie w innych parafiach), zgodnie z dotychczasowym zwyczajem zachowanym przez parafie w Płońsku i Baboszewie oraz inne parafie.

10. W myśl przepisów prawa kanonicznego biskup diecezjalny mianuje każdorazowo proboszcza parafii.

11. Odpust parafialny ustanawiam na dzień liturgicznego wspomnienia św. Pio
z Pietrelciny, Prezbitera, czyli 23 września, z możliwością przeniesienia go
na najbliższą niedzielę według roztropnego uznania proboszcza (por. ONRLiK 58).

12. Proboszcz używa następujących pieczęci:

1. Podłużnej:

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Ojca Pio

(dodając dokładny adres i numer telefonu)

2. Okrągłej: Krzyż w środku i napis w otoku:

Parafia Rzymskokatolicka

pw. św. Ojca Pio w Płońsku

13. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2017 r., czyli w 15 rocznicę kanonizacji św. Pio z Pietrelciny, Prezbitera.

Należy go odczytać podczas wszystkich Mszy św. w dwóch płońskich parafiach: pw. św. Michała Archanioła i św. Maksymiliana Kolbego oraz
w parafii pw. św. Urbana w Baboszewie w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 15 czerwca 2017 r.

† Piotr Libera
BISKUP PŁOCKI

Ks. Piotr Grzywaczewski
KANCLERZ

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x