Słowo Biskupa Piotra na zakończenie procesji Bożego Ciała

Ukochani Siostry i Bracia!

Kończymy tegoroczne Płockie Dziękczynienie za obecność pośród nas Naszego Pana i Boga w Jego Ciele i Krwi. Kończymy nasze publiczne wyznanie wiary w ten jedyny cud świata. Cud pozostawania Boga w znaku ludzkiego trudu – chlebie i w znaku ludzkiej radości – winie.

Wędrowaliśmy do czterech ołtarzy, zwróconych w cztery strony świata. Przy tych czterech ołtarzach czyta się cztery Ewangelie. Czyta się je tak, jak zostały umieszczone w Piśmie Świętym: Według świętego Mateusza - przy pierwszym; Według świętego Marka - przy drugim; Według świętego Łukasza - przy trzecim; Według świętego Jana - przy czwartym, do którego właśnie dotarliśmy. Włączamy się przy nim w modlitwę Jezusa Chrystusa w Wieczerniku, w tzw. Modlitwę arcykapłańską… Żebyśmy byli naprawdę Jego uczniami, żebyśmy byli jedno, żebyśmy sami z sobą byli jedno….

Ojciec Święty Benedykt XVI lubi opowiadać taką piękną historię, przekazaną przez Mahatmę Gandhiego. Wyzwoliciel Indii mówi w niej o formach bytowania istot żywych: ryby, stworzenia morskie milczą; zwierzęta, żyjące na ziemi – krzyczą; ptaki na niebie - śpiewają. Człowiek nosi w sobie i głębię morza, i ciężar ziemi, i przestrzenie nieba. Dlatego potrafi i milczeć, i krzyczeć, i śpiewać. Dzisiaj jednak, gdy chce być tylko ziemią, gdy każe mu się wierzyć tylko w materię, a nie w niebo i w ducha, pozostaje mu tylko krzyk. Liturgia, Msza Święta, Eucharystia, mówi Papież Senior, przywraca nam jedność – uczy milczenia i śpiewu, przywraca jedność z sobą i jedność z innymi...

To mówi nam również ten, przy którego figurze co rok tę procesję kończymy – Błogosławiony Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski, wieloletni rektor tutejszego Seminarium Duchownego, pasterz Mazowsza Płockiego w latach międzywojennych, wielki miłośnik liturgii, wreszcie męczennik. Uczył płocczan, mazowszan, Polaków, jak być wolnymi po latach zaborów, rozbiorów i klęsk. Jak zagospodarować odzyskaną wolność, jak nie popadać w próżny triumfalizm władzy, jak nie rozmienić wielkich ideałów na „drobniaki” waśni i podziałów, jak odbudowę Ojczyzny opierać na wierze; na rodzinie i patriotyzmie; na pięknie, prawdzie i dostojeństwie liturgii!

Kochani! dziękuję Wam z serca za to Boże Ciało Anno Domini 2019. Na ręce proboszcza świętojańskiego Ks. kanonika Antoniego i rektora Seminarium Ks. Prałata Marka składam serdeczne podziękowanie kapłanom, siostrom zakonnym i klerykom. Dziękuję członkom asysty liturgicznej, chórowi, policji i straży miejskiej, młodzieży, dzieciom pierwszkomunijnym, a zwłaszcza tym, którzy stworzyli tegoroczne, wymowne ołtarze. Wam wszystkim, szczególnie całym rodzinom wędrującym w to upalne czerwcowe południe za Eucharystycznym Panem mówię z całego serca: DZIĘKUJĘ!

Jak wiecie, są to moje ostatnie publicznie wypowiadane słowa w tym roku.
Za kilka dni zamilknę w klasztornej ciszy, na kontemplacji, adoracji i medytacji.
Potrzebuję tego.
Ufam, że mój Ukochany Kościół - Kościół Płocki też tego potrzebuje.
I to rozumie.
Do zobaczenia!
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament!

Cytat dnia

"Przebaczenie jest pierwszym krokiem do pojednania. Jeśli nie ma przebaczenia, pojawia się nienawiść. Przebaczenie jednak nie jest utratą pamięci czy wyparciem ze świadomości doznanej krzywdy. Ono jest czymś więcej niż aktem woli; przebaczenie jest łaską. Nie można więc go nakazać, ono musi wypływać z wolnej woli człowieka."

Bp. Mirosław Milewski - z homilii wygłoszonej na Mszy św. w intencji pomordowanych w lasach Skrwileńskich
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x