Homilia Nawiedzenie parafii w Białej przez figurę Św. Michała Archanioła – niedziela 10 lutego 2019 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

Czcigodny Księże Zbigniewie, Proboszczu wspólnoty pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Białej; Drodzy bracia kapłani;

[Wielebne Siostry Zakonne; Szanowni przedstawiciele władz samorządowych], Drodzy członkowie pocztów sztandarowych; Druhowie Strażacy oraz uczniowie tutejszych szkół; Kochani parafianie i czciciele Świętego Michała Archanioła!

W San Colombo na terenie Hiszpanii żyła w XIX w. siostra Filomena - karmelitanka bosa, która umarła w opinii świętości. W swoich modlitwach często pytała Boga, co należy czynić, aby zapewnić większą chwałę Panu Bogu i Kościołowi. Wtedy objawił się jej św. Michał Archanioł i rzekł do niej trzy razy na potwierdzenie powagi i ważności tego, co mówił: „ Rozgłaszaj moją wielkość. Głoś wszędzie o mojej wielkości. Mów wiele o mojej potędze…”.

Świątobliwa zakonnica zrozumiała wtedy niezmierną potęgę i władzę tego Archanioła. Uświadomiła sobie, że spośród wszystkich duchów niebieskich jest on najdoskonalszym i największym. To właśnie on – Archanioł Michał szczególną opieką otacza swoich czcicieli w życiu, przy śmierci i po zgonie.

W kolejnym objawieniu św. Michał Archanioł powiedział do siostry Filomeny tak: „ Szczęśliwy naród, szczęśliwe miasto, szczęśliwa rodzina, szczęśliwy człowiek, którzy mnie się poświęcą, ci bowiem nie zginą”.

Szczęśliwy naród, miasto, rodzina, człowiek – a dzisiaj możemy dodać: szczęśliwa parafia, która oddaje się pod opiekę św. Michała Archanioła. Dlaczego szczęśliwa? Ponieważ zgodnie z tradycją św. Michał wprowadza dusze do nieba, a swoich czcicieli broni na Sądzie przed Bogiem i wyprowadza z czyśćca w swoje święto.

Umiłowani! Do grona tych, którzy oddali się już pod opiekę Wodza zastępów niebieskich dołącza dzisiaj wasza wspólnota parafialna. Przeżywacie bowiem niezwykłe wydarzenie, w którym także ja mam możliwość uczestniczyć -nawiedzenie parafii przez figurę św. Michała Archanioła. To spotkanie – takiego pozwolę sobie użyć słowa – spotkanie ze św. Michałemw znaku jego figury to doskonała okazja, aby zawierzyć i całą wspólnotę parafialną i każdego, kto do tej wspólnoty przynależy, opiece tego wielkiego Patrona. Patrona, który może i chce nam pomagać, chce się nami opiekować, chce nas wspierać. Bo przecież taką właśnie rolę pełnią aniołowie: wielbią Boga i niosą pomoc człowiekowi.

Przypomina nam o tym dzisiejsza niedzielna liturgia słowa: w pierwszym czytaniu widzimy całe zastępy serafinów, stojących wokół tronu Najwyższego i wołających: „ Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały”.

Kiedy zaś prorok Izajasz zmaga się ze swymi wątpliwościami co do posłania i misji powierzonej mu Boga, to właśnie jeden z aniołów przybywa mu z pomocą, oczyszcza go i umacnia do podjęcia misji zleconej przez Pana Boga.

Zaś w Psalmie śpiewanym dzisiaj (Ps 138), wyznaliśmy wspólnie, że właśnie wobec aniołów chcemy wielbić Boga naszym śpiewem - chcemy dołączyć do ich chóru i razem oddawać chwałę Najwyższemu.

Św. Paweł Apostoł w drugim czytaniu, choć nie wspomina bezpośrednio o aniołach, to mówi o najważniejszym wydarzeniu w dziejach ludzkości - wydarzeniu, w którym aniołowie także uczestniczyli. Oto Apostoł Narodów przypomina o zmartwychwstaniu Chrystusa, a jak dobrze wiemy to nie kto inny, jak jeden z aniołów ukazał się niewiastom przybyłym do grobu i powiedział o tym, co się wydarzyło w noc zmartwychwstania.

Kochani moi!W Biblii aniołowie pojawiają się ponad 300 razy, w różnych sytuacjach, w różnych momentach. Czasem ukazani są jako ci, którzy oddają chwałę Bogu, są Jego posłańcami, czasem przychodzą z pomocą ludziom w potrzebie. Trudno byłoby sobie wyobrazić bez nich:

- narodzenie Jezusa, gdzie śpiewają: „ Chwała na wysokości Bogu”,

- mękę w Ogrójcu, gdzie anioł umacnia Jezusa,

- albo wspomniane już zmartwychwstanie, kiedy w poranek wielkanocny mówią do kobiet u grobu: „ Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?”.

Autor Listu do Hebrajczyków tak mówi: „ Aniołowie są duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie”, czyli mówiąc najprościej: „ anioł jest po, aby nam pomagać”.

Siostry i Bracia!W kontekście tej prawdy zastanawia fakt, że nawet pobożni ludzie jakoś rzadko pamiętają o aniołach i powierzają się ich opiece. Tak rzadko szukamy ich pomocy, tak rzadko się do nich modlimy. A szkoda, bo przecież wielka jest moc tych Bożych Posłańców, wielka siła i wielkie łaski można za ich pośrednictwem otrzymać.

Dlatego cieszę się, że dzisiaj wspólnota parafialna w Białej spotyka się z św. Michałem Archaniołem, zawierza się Jego opiece. To doskonała okazja, aby odnowić naszą osobistą więź z aniołami.

- Okazja, aby znowu - tak, jak w dzieciństwie - zacząć odmawiać codziennie: „ Aniele Boży, Stróżu mój”.

- Okazja, aby z wiarą popatrzeć czasem na ten - tak dobrze znany wszystkim - obraz, na którym Anioł Stróż pilnuje, by dzieci przeszły bezpiecznie przez kładkę.

- Okazja, aby uwierzyć na nowo, że skoro anioł jest dla ludzi, to jest także i dla mnie. A gdy w sercu będzie taka wiara, to i na pomoc aniołów będę mógł liczyć, gdy zajdzie taka potrzeba.

Niech zatem peregrynacja figury św. Michała Archanioła, będzie czasem spotkania, zawierzenia i umocnienia relacji za aniołami, którzy chcą nas wspierać w naszej drodze ku zbawieniu. Amen.

Cytat dnia

Zauważyliście zapewne, jak Ojciec święty Franciszek wybrał właśnie Ją – Maryję - jako główną bohaterkę Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Nie bał się, że Maryja dla współczesnych młodych może być niedzisiejsza, niemodna, nie być cool! (...) Ale przecież ani tego nie chcąc, ani nie szukając, stała się kobietą, która miała największy wpływ na historię. (Z homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Węgrzynowie, 17 lutego 2019)

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

W dniach 22-27 stycznia 2019 r. w Panamie odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. Z wielu względów tylko nieliczni będą mogli pozwolić sobie na uczestnictwo w nich na miejscu. Dlatego w sobotę 26 stycznia w Hali Sportowej w Łącku koło Płocka odbędzie się wspólne spotkanie pod hasłem: „Połączeni z Panamą”.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x