Homilia Kucice - poświęcenie odnowionej świątyni parafialnej – 2 grudnia 2018 r.

Przybądź, Duchu Święty,

Spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego strumień

Przyjdź, Ojcze ubogich,

Dawco darów mnogich,

Przyjdź Światłości sumień!

Czcigodny Księże Proboszczu Tadeuszu! Drodzy kapłani!

Kochani mieszkańcy parafii p.w.św. Michała Archanioła w Kucicach! Mili i szanowni Goście! Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Witam was serdecznie i pozdrawiam:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

W tę dzisiejszą, pierwszą niedzielę Adwentu, rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, którego hasłem są słowa: "W mocy Bożego Ducha". Wciąż trwamy w naszym zamyśleniu nad Trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej - Tym, który zesłany z niebiosówma nas prowadzić po ścieżkach naszego życia ku szczęśliwej wieczności. W to wędrowanie przez kolejny już rok z Parakletem, czyli Pocieszycielem - wchodzimy właśnie tutaj: w tym pięknie odnowionym kościele w Kucicach, który dzisiaj zostanie na nowo poświęcony.

Kochani moi!Musze przyznać, że z ogromnym podziwem patrzę na wielkie dzieło, jakiego udało się dokonać waszej wspólnocie parafialnej z księdzem proboszczem Tadeuszem na czele. Mój podziw jest tym większy, że jako Biskup tej diecezji jestem świadom, iż stanowicie stosunkowo niewielką wspólnotę parafialną, a wasz Proboszcz ma na głowie dwie świątynie. W takiej sytuacji tylko wielkie serca ludzi tej ziemi, wielkie zaangażowanie i ogromna ofiarność mogły sprawić, że udało się dokonać tak wspaniałego dzieła. W czasach, gdy w wielu krajach Zachodu zamyka się świątynie, sprzedaje, zamienia na kluby, siłownie czy kawiarnie - chrześcijanie z Kucic oddają Panu Bogu pięknie odnowiony zabytkowy kościół. To jest naprawdę coś niezwykłego.

Księże Tadeuszu!Pozwól, że już teraz na twoje ręce i tobie samemu i całej wspólnocie parafialnej szczerze pogratuluję i podziękuję za tę pięknie odrestaurowaną świątynię! Naprawdę dokonaliście wspólnie rzeczy wielkiej! I jestem przekonany, że cieszyć się tym kościołem będą nie tylko kolejne pokolenia mieszkańców tej parafii, ale przede wszystkim TEN, dla którego całe to dzieło zostało dokonane - Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Bo przecież kościół, świątynia to wyjątkowe miejsce, o które troszczymy się nie dla siebie samych, ale właśnie dla Niego - dla naszego Pana i Zbawiciela.

Siostry i Bracia!W tym miejscu może pojawić się w naszych sercach pytanie: jakże to możliwe, aby Wszechmocny i Potężny Pan - Ten, który jest Ojcem ubogich, Dawcą darów mnogich i Światłością sumień, dał się zamknąć w murach najpiękniejszej nawet świątyni?

Rzeczywiście, żadne miejsce na ziemi nie jest w stanie objąć Boga. Ale przecież do budowania świątyń i troski o nie zachęca nas świadomość, że ten nieskończenie wielki i nieogarniony Bóg zechciał związać się w sposób szczególny ze swoim ludem, z jego historią. To On w pełni czasu stać się ma „Emmanuelem” – „Bogiem z nami”i Bogiem pośród nas.

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nasze wspólne oczekiwanie na tę najważniejszą w dziejach chwilę, kiedy Wszechmocny przyoblecze się w ludzkie ciało i zamieszka pośród swego ludu. Chcemy się na to wydarzenie dobrze przygotować, dlatego z taką uwagą wsłuchujemy się w słowa Jezusa, który woła dziś do nas z kart Ewangelii:

"Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym".

Siostry i Bracia! Wierzymy głęboko, że zanim nadejdzie to ostateczne spotkanie z Jezusem, juz dzisiaj możemy stawać przed Jego obliczem w murach tego pięknie odnowionego Bożego Domu. Odkąd bowiem Odwieczne„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”(J 1,14), mamy prawo i obowiązek troszczyć się o świątynie, jako szczególne miejsca spotkania z Przedwiecznym. Trzeba nam jednak pamiętać, że budynki, które wznoszą ludzie, nawet te najpiękniejsze, same w sobie są zimne i martwe, jeśli nie są wypełnione duchem i życiem. Aby stały się żywe, do budowy materialnej musi dojść duchowa konstrukcja. Obie muszą iść ze sobą w parze.

Zaledwie kilka dni temu wraz z całym polskim episkopatem dane mi było przeżywać rekolekcje na Jasnej Górze. Rekolekcjonista, franciszkanin, ojciec Ernest Siekierka podczas pierwszej konferencji, wprowadzającej w klimat rekolekcyjny – wzywał nas, abyśmy podjęli wysiłek remontu "domu naszej wiary". Tak! Domu naszej wiary!

Kochani moi!Myślę, że te słowa to zadanie dla każdego z nas. I dla mnie jako Biskupa i dla waszego Proboszcza i dla was, którzy w swoim życiu chcecie iść za Jezusem. Jak już powiedziałem dokonaliście wielkiej rzeczy odnawiając tę świątynie materialną, ale naszym zadaniem jest także troska o te świątynie, którymi jesteśmy my sami.

Niech zatem czas Adwentu, który rozpoczynamy będzie czasem troski o swoje serce: o dom naszej wiary. Niech będzie to czas pracy nad sobą, czas pojednania z Bogiem i z drugim człowiekiem!

Zgodnie z hasłem rozpoczynającego się roku liturgicznego i zgodnie ze słowami Apostoła Pawła, które dzisiaj słyszeliśmy: W Mocy Bożego Ducha w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu stawajmy się coraz doskonalszymi!(por. 1 Tes 4,2)

Amen.

Cytat dnia

Zauważyliście zapewne, jak Ojciec święty Franciszek wybrał właśnie Ją – Maryję - jako główną bohaterkę Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Nie bał się, że Maryja dla współczesnych młodych może być niedzisiejsza, niemodna, nie być cool! (...) Ale przecież ani tego nie chcąc, ani nie szukając, stała się kobietą, która miała największy wpływ na historię. (Z homilii wygłoszonej podczas Mszy św. w Węgrzynowie, 17 lutego 2019)

Bp. Piotr Libera
Polecamy
Księga XLIII Synodu Diecezji Płockiej

W dniach 22-27 stycznia 2019 r. w Panamie odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. Z wielu względów tylko nieliczni będą mogli pozwolić sobie na uczestnictwo w nich na miejscu. Dlatego w sobotę 26 stycznia w Hali Sportowej w Łącku koło Płocka odbędzie się wspólne spotkanie pod hasłem: „Połączeni z Panamą”.

zobacz więcej
Proszę wpisać godzinę w prawidłowym formacie
SZUKAJ |
Wyślij intencję

Wypełnij poprawnie wszystkie pola

Błąd serwera, spróbuj ponownie!Tu możesz wysłać intencję modlitewną. Otrzymają ją wybrane zgromadzenia zakonne i wspólnoty.

Dziękujemy za wysłanie intencji
Zapisz

Ta strona używa COOKIES. Z pomocą cookies zbieramy dane jedynie w celach statystycznych. Możesz usunąć pliki cookies z dysku twardego a także zablokować ich zapisywanie poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki.

x